Yabancı Aksan Sendromu

Yabancı Aksan Sendromu Nedir?

Yabancı aksan sendromu, hastada konuşma değişimlerinin görüldüğü nadir bir psikolojik rahatsızlıktır. Çok az sayıda vak’a bildirildiği için nadir bir durumdur.Bu nedenle tıp pratisyenleri arasında büyük ilgi görmüştür. Bu rahatsızlık, haberlere çıktığı ve konuşma bozukluğu olarak kabul edildiği için de ünlüdür. Bu da medyada bir şölen haline gelmiştir çünkü Amerikan-aksanı olan bir kişinin İngiliz ya da Alman aksanı ile konuşmaya başladığı örnekler vardır. Bu durum, tüm tıbbi pratisyenlere bir sorun olmuştur çünkü hastalık sürecinin net bir şekilde açıklanması ve çözüm bulunmasını engellemiştir. Halen de tüm sorularına cevap verilmesini bekleyen sır olarak beklemektedir

Yabancı Aksan Sendromunun Belirtileri

Yabancı aksan sendromu öncelikle bir kişinin aksanında değişim olmasına neden olan bir durum olarak tanımlanır. Etkilenen hasta yabancı dil aksanıyla konuşur, ancak bu durumu neden yaşadığı konusunda en ufak bir fikre sahip değildir. Bu kasıtlı değildir, tonlamada, zamanlamada ve sesli aksandaki değişikliklerden başlayan bir durumdur. Bu nedenle, rahatsızlığı yaşayan bireyde, yabancı aksan açık bir şekilde farkedilir. Aşağıdakiler, yabancı aksan sendromunun belirtilerinin açıklamasıdır:

Konuşmanın tonlarındaki değişiklikler

Konuşurken dilin ve çene hareketinin hareketindeki değişiklikler

Yaygın olarak kullanılmayan kelimelerin kullanılması. Uygunsuz kelimeler kullanılabilir, bu da bireyin yabancı ülkeden gelmiş gibi görünmesine neden olabilir.
Ana dildeki cümle ve kelimeler çarpıtılarak söylenir.

Yabancı Aksan Sendromunun Nedenleri

Durum nadiren görülse de çalışmalara göre, sorun öncelikle beyin hasarı nedeniyle meydana gelir. Felcin, genellikle bu duruma neden olduğuna inanılmaktadır. Beyin hasar gördüğünden, etkilenen kişide telaffuz ritminde ve ses ritminde değişiklikler olacaktır. Durumun olası nedenleri şunlardır:

Serebrovasküler kaza veya felç, beyin kanamasına neden olabilir.

Kafa travması, hastanın kafatasına künt veya keskin travma. Bu sarsıntıya neden olabilir.

Çoklu skleroz hastalığına yakalanma riski olanlar felç geçirmeye eğilimli olanlardır. Bir kişi felç geçirdiyse, başka bir hastalık için risk altında olabilir, bu da bu durum, yabancı aksan sendromuna yol açabilir.

Yabancı Aksan Sendromunun Teşhis Edlimesi

Durum çeşitli şekillerde teşhis edilebilir. Hastaya doğru teşhis konulmasına yardımcı olması için, hastanın tam tıbbi geçmişini bilmeye ihtiyaç vardır:

Bir psikolojik danışmaya ihtiyaç olabilir. Bu, olası psikiyatrik problemleri önleyebileceği gibi diğer koşulları dışlamak için de yarar sağlar.

Özellikle konuşmada hastanın dil becerilerinin değerlendirilmesi gereklidir. Hastanın anadili aksanının bilinmesi, problemin çözülmesinde yardımcı olacaktır.

Elektroensefalogram : Bu test hastanın beyin aktivitesini, kişinin beyin elektrik akımlarını değerlendirerek sunar.

Görüntüleme testleri : Bu MRI ve CT taramasını içerir. MRG, manyetik dalgaların kullanımıyla hastanın beyin yapılarının fotoğraflarını çeker. BT taraması beynin yapılarını görselleştirecek bir röntgen gibidir.

Yabancı Aksan Sendromunun Tedavisi

Bu bir hasta tarafından farkedildikten sonra, doktora danışmak gereklidir. Bu, hastalık sürecinin uygun şekilde tedavi edilmesi ve sendromun muhtemel kökünün tanımlanmasını sağlayacaktır. Hastalara aşağıdaki tedaviler uygulanabilir:

Konuşma terapisi

Bu terapi, eski aksanıyla konuşabilme yeteneğini yeniden kazanmaya yardımcı olabilir.

Rehberlik

Bu yöntem, hastaya duygusal yardım veya destek sağlamak için gereklidir. Çünkü sorunun kaynağı damgalamanın bir etkisi olabilir veya başkaları tarafından duyguları istismar edilip sonra reddedilmiş olabilir. Hastanın duygusal yönünü olumsuz etkilememek için danışmanlık gereklidir.

Danışmak

Tedaviye yardımcı olmak için konuşma dili patolojisine başvurulmalıdır. Diğer koşulları tanımlamak veya etkisiz hale getirmek için bir psikolog yararlı olabilir ve böylece hastaya sağlıklı yaşam sağlamak için  bu yöntem uygulanmış olur.

Önleme

Bu yöntem, felç geçirme risklerinden kaçınmak demektir. Ayrıca sağlıklı bir diyet, olağan bir egzersiz rejimi yapılabilir. Kan basıncını arttırabilecek gıdalardan kaçının ve sigarayı azaltın veya tamamen bırakın.