Uyuşturucu Bağımlılığı

Uyuşturucu Bağımlılığı Nedir?

Uyuşturucu bağımlılığı, beyindeki zararlı sonuçlara ve değişikliklere rağmen, zorlayıcı veya kontrol edilemeyen, ilaç arama ve kullanımı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Beyindeki bu değişiklikler, Uyuşturucu Bağımlılığı olan insanlarda görülen zararlı davranışlara yol açabilir. Uyuşturucu bağımlılığı da tekrarlayan bir hastalıktır. Durdurma girişiminden sonra nüksetme görülebilir.

Uyuşturucu bağımlılığı, gönüllü ilaç alma eylemiyle başlar. Fakat zamanla, kişinin kontrolünden çıkar. İlaç aramak ve almak kompulsif hale gelir. Bu çoğunlukla, uzun süreli ilaç maruziyetinin beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Bağımlılık, beynin ödül, motivasyon, öğrenme ve hafıza ile ilgili davranışlarının kontrolünü etkiler.

Uyuşturucu Bağımlılığı hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalıktır.

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavisi

Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir ancak bu kolay değildir. Bağımlılık kronik bir hastalık olduğu için insanlar birkaç günlüğüne ilaç kullanmayı bırakıp tedavi edilemez. Çoğu hasta uyuşturucu bağımlılığından hayatlarını kurtarmak için uzun süreli veya tekrarlı tedaviye ihtiyaç duyar.

Uyuşturucu Bağımlılığı tedavisi, kişinin aşağıdakileri yapmasına yardımcı olmalıdır :

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulma

Uyuşturucudan uzak kalma

Ailede, işte ve toplumda üretken olma

Etkin Tedavinin Prensipleri

1970’lerin ortalarından beri bilimsel araştırmalara dayanarak, aşağıdaki temel prensipler etkili bir tedavi programının temelini oluşturmaktadır:

Bağımlılık, beyin işlevini ve davranışını etkileyen karmaşık ancak tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Bağımlılar için tek bir tedavi hakkı yoktur.

İnsanların tedaviye hızlı bir şekilde erişmesi gerekir.

Etkili tedavi, sadece hastanın ilaç kullanımını değil, tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Yeterince uzun süre tedavide kalmak kritiktir.

Danışmanlık ve diğer davranışsal tedaviler, en sık kullanılan tedavi yöntemleridir.

İlaçlar, özellikle davranışsal terapilerle birleştirildiğinde, tedavinin önemli bir kısmı oluşmuş olur.

Tedavi planları sıklıkla gözden geçirilmeli ve hastanın değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirilmelidir.

Tedavi diğer olası ruhsal bozukluklara da yönelmelidir.

Tıbbi yardımlı detoksifikasyon sadece tedavinin ilk aşamasıdır.

Tedavinin etkili olması için gönüllü olunması gerekmez.

Tedavi sırasında ilaç kullanımı sürekli olarak izlenmelidir.

Tedavi programları, hastaları HIV / AIDS, hepatit B ve C, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar açısından test etmeli ve bu hastalıklar üzerindeki risklerini azaltmak için atabilecekleri adımları öğretmelidir.

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Türleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde başarılı olmuş birçok seçenek vardır:

Davranışsal danışmanlık

İlaç tedavisi

Yoksunluk belirtilerini tedavi etmek veya beceri eğitimi vermek için kullanılan tıbbi cihazlar ve uygulamalar

Depresyon ve anksiyete gibi eşzamanlı ruh sağlığı sorunları için değerlendirme ve tedavi

Nüksü önlemek için uzun süreli takip

Özel bir tedavi programı ve takip seçenekleri ile bir dizi bakım, başarı için çok önemli olabilir. Tedavi gerektiğinde hem tıbbi hem de zihinsel sağlık hizmetlerini içermelidir. Takip bakımı, toplum veya aile tabanlı kurtarma destek sistemlerini içerebilir.

Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavisinde ilaç ve Cihazların Kullanımı

İlaç ve cihazlar, yoksunluk belirtilerini yönetmek, nüksetmeyi önlemek ve birlikte ortaya çıkan durumları tedavi etmek için kullanılabilir.

Detoksifikasyon : İlaçlar ve cihazlar, detoksifikasyon sırasında yoksunluk belirtilerini bastırmaya yardımcı olabilir. Detoksifikasyon kendi başına “tedavi” değildir, ancak süreçteki ilk adımdır. Detoksifikasyondan sonra başka tedavi almayan hastalar genellikle ilaç kullanmalarına devam ederler. Tedavi tesislerinden bir çalışma, ilaçların detoksifikasyonların yaklaşık yüzde 80’inde kullanıldığını ortaya koymuştur. Opioid yoksunluk belirtilerinin azaltılmasına yardımcı olmak için bir elektronik stimülasyon cihazı olan NSS-2 Bridge’e yeni bir yöntem göstermiştir. Bu cihaz kulağın arkasına yerleştirilir ve belirli beyin sinirlerini uyarmak için elektrik sinyalleri gönderir.

Nüks önleme : Hastalar normal beyin fonksiyonlarını yeniden oluşturmak ve istekleri azaltmak için ilaçları kullanabilirler. İlaçlar opioid (eroin, reçeteli ağrı kesiciler), tütün (nikotin) ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılabilir. Bilim adamları uyarıcı (kokain, metamfetamin) ve esrar (marihuana) bağımlılığını tedavi etmek için başka ilaçlar geliştirmektedirler. Birden fazla bağımlılığı olan kişiler, kullandıkları tüm maddeler için tedaviye ihtiyaç duyarlar.

Opioidler : Metadon (Dolophine ® , Methadose ® ), buprenorfin (Suboxone ® , Subutex ® , Probuphine ® , Sublocade ™ ) ve naltrekson (Vivitrol ®) opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılır. Beyinde eroin ve morfin olarak aynı hedefler üzerinde hareket etmek, metadon ve buprenorfin yoksunluk belirtilerini bastırır ve istekleri hafifletir. Naltrekson, opioidlerin beyindeki reseptör bölgelerindeki etkilerini bloke eder ve sadece daha önce detoksifiye edilmiş hastalarda kullanılmalıdır.

Tüm ilaçlar, hastaların uyuşturucu arama ve ilgili suç davranışlarını azaltmalarına yardımcı olur ve davranışsal tedavilere daha açık olmalarına yardımcı olur. Bir NIDA çalışması, bir kez tedavi başlatıldığında, hem bir buprenorfin / nalokson kombinasyonu hem de bir uzatılmış salma naltrekson formülasyonunun, opioid bağımlılığının tedavisinde benzer şekilde etkili olduğunu bulmuştur.

Naloxone ile tedavi için tam detoksifikasyon gerekli olduğundan, aktif kullanıcılar arasında tedaviye başlamak zordur, ama bir kez detoksifikasyon tamamlandığında kullanılmaya başlanabilir.

Tütün

Nikotin replasman tedavilerinin yama, sprey, sakız ve pastiller dahil olmak üzere çeşitli formları vardır. Bu ürünler tezgahın üzerinde mevcuttur. nikotin bağımlılığı için iki reçeteli ilaç onaylanmıştır: bupropion (Zyban ® ) ve vareniklin (Chantix ® ). Beyinde farklı çalışırlar, ancak her ikisi de nikotini bırakmaya çalışan insanlarda nüksetmeyi önler. İlaçlar, grup ve bireysel terapi gibi davranışsal tedaviler ile birleştirildiğinde daha etkilidir.

Alkol

Alkol bağımlılığını tedavi etmek için üç ilaç onaylanmıştır ve dördüncü bir topiramat, klinik çalışmalarda (insanlarla yapılan büyük ölçekli çalışmalarda) umut vaat etmektedir. Onaylanan üç ilaç aşağıdaki gibidir:

Naltrekson , alkol tüketiminde ve içmenin ödüllendirici etkilerinde rol oynayan opioid reseptörlerini bloke eder. Nüksü az içmeye indirgemektedir ve bazı hastalarda oldukça etkilidir. Genetik farklılıklar, ilacın belirli hastalarda ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir.

Akamprosat (Campral ® ) uykusuzluk, anksiyete, huzursuzluk ve disfori (genellikle kendini iyi hissetmeyen veya mutsuz kişilerde) gibi uzun süreli çekilme semptomlarını azaltabilir. Şiddetli bağımlılığı olan hastalarda daha etkili olabilir.

Disülfiram (Antabuse ® ) alkolün dağılmasına engel olur. Asetaldehit vücutta birikerek, kızarma (yüzdeki sıcaklık ve kızarıklık), mide bulantısı ve düzensiz kalp atışı gibi rahatsız edici reaksiyonlara neden olur. Uygunluk (ilacı reçete edilen şekilde almak) bir sorun olabilir, ancak içmeyi bırakmak için son derece motive olan hastalara yardımcı olabilir.

Diğer Sağlık Koşulları

Kişinin bağımlılığına katkıda bulunabilecek depresyon veya anksiyete gibi olası akıl sağlığı koşullarını tedavi etmek için başka ilaçlar da mevcuttur.
Bir dış ve iç çember ile kapsamlı uyuşturucu bağımlılığı tedavisinin bileşenlerinin grafiği çizilebilir. Dış daire, meslek hizmetleri, akıl sağlığı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, HIV / AIDS hizmetleri, yasal hizmetler ve aile hizmetlerini listeler. İç daire değerlendirme, kanıta dayalı tedavi, madde kullanımı izleme, klinik ve vaka yönetimi, kurtarma destek programları ve sürekli bakım listeler.

Uyuşturucu Bağımlılığı ve Davranışsal Tedaviler

Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili davranışsal tedavilerin amacı şu şekildedir :

Uyuşturucu kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlarını değiştirmek.

Sağlıklı yaşam becerilerini arttırmak.

İlaç gibi diğer tedavi biçimleriyle devam edebilir kılmak.

Hastaların çeşitli yaklaşımlarla tedavi görebilmesini sağlamak.

Ayakta davranışsal tedavi , düzenli bir programda davranışsal bir sağlık danışmanını ziyaret eden hastalar için çok çeşitli programlar içerir. Programların çoğu bireysel veya grup uyuşturucu danışmanlığını veya her ikisini de içerir. Bu programlar tipik olarak davranış terapisi biçimleri sunar:

Hastaların ilaç kullanma olasılıklarının en yüksek olduğu durumları tanımasına , bunlardan kaçınmasına ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olan bilişsel-davranışçı terapi geliştirildi.

Çok yönlü aile terapisi — madde bağımlılığı sorunları olan ergenlerin yanı sıra aileleri için de geliştirildi –  genel aile işleyişini iyileştirmek için tasarlandı.

İnsanların davranışlarını değiştirmeye ve tedaviye girmeye hazır olmalarını sağlayan motivasyonel görüşme geliştirildi.

ilaçlardan uzak durmayı teşvik etmek için pozitif takviye kullanan motivasyon teşvikleri (olasılık yönetimi) geliştirildi.

Yataklı ya da mesken tedavisi , özellikle daha ciddi problemleri olanlarda (birlikte ortaya çıkan bozukluklar dahil) çok etkili olabilir. Lisanslı konut arıtma tesisleri, güvenli konut ve tıbbi yardım da dahil olmak üzere 24 saat yapılandırılmış ve yoğun bir bakım sunmaktadır. Konut arıtma tesisleri çeşitli terapötik yaklaşımlar kullanabilir ve genellikle hastanın tedaviden sonra ilacı içermeyen, suçsuz bir yaşam tarzı yaşamasına yardımcı olmayı amaçlar.