Teşhircilik Bozukluğu

Teşhircilik Bozukluğu Nedir ?

Teşhircilik, hastanın, cinsel organlarını tanıdığı başka kişilere gösterme dürtüsüyle karakterize olan bir ruhsal bozukluktur.

Bazı durumlarda, teşhirci kendini açığa vururken (veya kendini açığa vurduğunu hayal ederken) masturbasyonu kullanır. Bazı teşhirciler, hedeflerini şok etmek veya üzmek için bilinçli bir dürtü duyarlar, bazıları ise hedeflerini cinsel olarak uyarabileceklerini düşünerek bunu yaparlar.

Teşhircilik Bozukluğu Nedenleri

Biyolojik teoriler : Bunlar genellikle erkeklerde ve kadınlarda cinsel dürtüyü etkileyen hormon olan testosteronun, erkeklerin sapkın cinsel davranışlar geliştirmeye yatkınlığını arttırdığını düşündürmektedir. Teşhircileri tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar, hastaların testosteron seviyelerini düşürmek için verilir.

Öğrenme kuramları : Birçok çalışma, çocukluk ve aile disfonksiyonundaki duygusal istismarın , teşhircilik bozukluğu gelişiminde önemli etken olduğunu göstermiştir.

Psikanalitik kuramlar : Bunlar, erkek cinsiyet kimliği yüzünden, erkek çocuğun psikolojik olarak annesinden uzaklaştığı varsayımına dayanır; Bir anne aynı cinsiyetten olan kızına karşı yaptığı şeyleri erkek çocuğuna yapmamıştır. Hastalar, annelerinin, onları farklı cinsel organları yüzünden reddettiğini düşünürler. Bu nedenle kadınları, kendilerinin cinsel organlarına bakmalarını sağlayarak kabul etmeye zorlama isteği ile büyürler.

Kafa travması : Travmatik beyin hasarı sonrası, daha önce alkol bağımlılığı ya da cinsel suçlar işlemiş, çok sayıda insan vardır .

Çocukluk çağı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) : Bağlantının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, Harvard’daki araştırmacılar, birden fazla parafilisi olan hastalar incelendiğinde, DEHB’si olan çocukların bu duruma daha yatkın olduğunu düşünmektedirler.

Genel olarak, psikiyatristler, teşhircilik bozukluğu teşebbüsünün dürtü kontrol bozukluğu veya obsesif kompulsif bozuklukların alanı içine girip girmediği konusunda fikir sahibi değildir. Beynin anatomik yapısı ve nörokimyası ile ilgili daha fazla araştırma bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir.

Teşhircilik Bozukluğu Belirtileri

Parafili tedavisi alanında bir uzman , şiddetin derecesine göre teşhircilik bozukluğu belirtilerini sınıflandırmayı önermiştir :

Hafif : Kişinin kendini açığa vurma fantezileri vardır, ama nadiren ya da hiç bir zaman harekete geçmemiştir.

Orta : Kişi zaman zaman kendini (üç hedefe ya da daha az hedefe) teşhir etmiştir ve bunu yapmaya arzu hissetmiştir.

Şiddetli : Kişi kendini üçten fazla kişiye teşhir etmiştir ve ciddi dürtü sorunları yaşamıştır.

Hastada diğer parafililer de aynı anda bulunmuyorsa, dördüncü seviyede şiddet, az görülür. Ancak teşhircilik bozukluğu bu seviyede harekete geçtiği takdirde, mağdur ( hedef ) için ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanacak olan sadist fantezilerin, hasta tarafından gerçekleştirilmesine neden olur.
Teşhircilik bozukluğu bir tür parafili olduğu için, hastada diğer parafililer de aynı anda görülmüyorsa, bozukluğun seviyesi nadiren üst seviyeye çıkar.

Teşhircilik Bozukluğu Teşhisi

Teşhircilik bozukluğu teşhisi birkaç faktörle karmaşıklaşmaktadır. Örneğin, bozukluğu olan çoğu kişi mahkeme emirleri nedeniyle tedaviye gelir. Bazıları işverenler veya aile üyeleri tarafından keşfedilme korkusuyla çekinirken, sadece az bir kısım hasta terapiye girer. Çünkü eşleri veya kız arkadaşları bu rahatsızlıktan müzdarip olurlar. Bozukluğa karşı duygusal tutumlar değişir; Bazı insanlar, teşhircilik bozukluğu yüzünden yaşadıkları tek sorunun, toplumun bunu onaylamaması olduğunu savunur; Ancak bazıları, yoğun bir şekilde suçlu ve endişeli hissederler.

Teşhisçilik bozukluğu teşhisinin ikinci bir yan etkisi, teşhircilikle uğraşan bir hastanın, diğer sapkın cinsel davranış biçimlerine girmesi ve depresyondan ( anksiyete ya da madde bağımlılığından ) muzdarip olması muhtemeldir. Ayrıca, birçok parafili hastası hekimlerle işbirliği yapmaz, bu da var olabilecek diğer bozuklukların doğru bir şekilde teşhis edilmesini önemli ölçüde zorlaştırabilir.

Teşhircilik bozukluğu teşhisi çoğu ruhsal bozukluğun teşhisi için standart prosedürlerden biraz farklı bir model izler. Cinsel bozuklukların özel tedavisi için bir klinikte kapsamlı bir çalışma aşağıdaki bileşenleri içerir:

Eşzamanlı psikiyatrik ve tıbbi durumları teşhis etmek ve şizofreni , travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), mental retardasyon ve depresyonu dışlamak için bir psikiyatrik değerlendirme ve mental durum muayenesi .

Bir nörolojik muayene kafa travması, nöbetler, beyin yapısı ve fonksiyonundaki diğer anormallikler, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme.

HIV taraması da dahil olmak üzere madde bağımlılığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kan ve idrar testleri.

Cinsel davranışların değerlendirilmesi. Bu değerlendirme bir cinsellik hormonu profilinin oluşturulmasını ve anketlere verilen yanıtları içerir. Anketler, tecavüz ve diğer baskı unsurları, pedofili, saldırganlık ve dürtüsellik ile ilgili bilişsel çarpıtmaları ölçmeyi amaçlamaktadır.

Teşhircilik Bozukluğu Tedavisi

Teşhircilik genellikle psikoterapi , ilaçlar ve yardımcı tedavilerin bir kombinasyonu ile tedavi edilir.

Psikoterapi

Teşhirciliğin tedavisinde çeşitli farklı psikoterapi türleri vardır:

Bilişsel davranışçı terapi : Bu yaklaşım genellikle teşhircilik bozukluğu için en etkili psikoterapi biçimi olarak kabul edilir. Hastalar, davranışları için sundukları irrasyonel gerekçeleri tanımaya ve diğer çarpık düşünce kalıplarını değiştirmeye teşvik edilirler.

Orgazmik yenileme : Bu teknikte hasta, mastürbasyon yaparken daha kabul edilebilir cinsel davranışlarla, teşhircilik bozukluğu davranışlarını değiştirecek şekilde koşullandırılmıştır.

Grup terapisi : Bu tedavi şekli, parafiliyi ve parafilinin nüksetmesini önlemek için en sık kullanılan tedavi yöntemdir.

Cinsel bağımlılık için on iki adımlı gruplar : Davranışları hakkında suçlu ve endişeli hisseden teşhircilere, sosyal destek ile ve bu gruplarda bulunan sağlıklı maneviyat yardımıyla on iki adımda inşa edilen bilişsel yeniden yapılanma uygulanır.

Aile veya çift terapisi : Bu yaklaşım özellikle evli olan, evlilik ve aile bağlarında bozukluk olan hastalar için yararlıdır.

İlaçlar

Hastayı teşhircilik bozukluğu ve diğer parafili türlerninden tedavi etmek için kullanılan birkaç farklı ilaç sınıfı vardır.

2002’den itibaren, ilaç teşhisi, sapma davranışlarını baskılayabilme kabiliyeti olan hastalar için tek tedavi şeklidir. Teşhirciliği tedavi etmek için kullanılan ilaç kategorileri aşağıdaki gibidir:

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) : SSRI’lar, parafililerin yanı sıra depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarının tedavisinde umut vaat etmektedir. Beyindeki serotonin düzeylerinin azalmasının, cinsel dürtülerin artmasına neden olabileceği bilinmektedir. SSRI’lar hafif veya orta düzeyde parafili hastaları için uygundur; Çoğu teşhircilik bozukluğu tedavisinde de uygundur.

Kadın hormonları : Estrojenler 1940’lardan beri cinsel suçluları tedavi etmek için kullanılmıştır. Medroksiprogesteron asetat veya MPA, ABD’de teşhircilik bozukluğu olan insanların tedavisi için en yaygın kullanılan hormonal ilaçtır. Medroxyprogesterone asetat, kan dolaşımından testosteronun temizlenmesini hızlandıran bir kimyasal üretmek için karaciğeri uyararak çalışır. Hastalar doktorları tarafından reçetelenen MPA’larını aldıkları sürece normaldir. Ne yazık ki, MPA bazı hastalarda bazı rahatsız edici yan etkilere neden olabilir. Bunlar mide bulantısı, kusma, kilo alımı ve baş ağrısını içerir.

Lüteinizan hormon salgılatıcı hormon (LHRH) agonistleri : Bu ilaçlar bazen farmakolojik kastrasyonun eşdeğeri olarak tanımlanmaktadır . Gonadotropin hormonlarının salınımını azaltarak çalışırlar. LHRH agonistleri, triptorelin (Trelstar), löprolid asetat ve goserelin asetat gibi ilaçları içerir.

Antiandrojenler : Bu ilaçlar testosteronun alımını ve metabolizmasını engeller ve testosteronun kan seviyelerini azaltır. Antiandrojenler arasında siproteron asetat (CPA) ve flutamid bulunur. Cyproterone asetat, 1970’lerin başından beri teşhircileri tedavi etmek için Almanya’da kullanılmıştır. İlaç uzun süreli kullanımda en az yan etkilere sahip gibi görünmekte ve rekabeti azaltmaktadır ( sapma davranışının tekrarlanması ve nüksetmesi olasılığını da düşürmüştür ).

Cerrahlık

Testislerin çıkarılmasını içeren cerrahi kastrasyon, kan plazmasındaki testosteron seviyelerini önemli ölçüde düşürmede etkilidir. Bununla birlikte, parafili için bu tedavi şekli genellikle teşhircilerden ( örneğin şiddetli tecavüzler ve tekrarlanan suçlarla dolu pedofiller gibi ) daha ciddi suçlular için ayrılmıştır.

Diğer Tedavi Yöntemleri

1970’lerde ve 1980’lerde daha sık kullanılan ve teşhircilik bozukluğu olan hastaları tedavi etmenin bir başka yöntemi ise, elektroşok nefretidir. Hastaya hafif bir elektroşok verilir ve ekrana teşhircilik bozukluğu yaşayan diğer hastaların, bunu yaparkenki resimleri yansıtılır.Ardından sahneye hoş olmayan görüntüler konur. Örneğin hastadan bir teşhircilik yaptığı anı düşünmesi istenir ve bunu yaparken birden bire karşısına bir polis çıktığını, kendisine doğru yaklaştığını, hastanın onunla mücadeleye girdiğini hayal etmesi sağlanır. Bu aşamada polisin hastaya alaycı ve küçümseyici tavırlar sergilediğini düşünmesi sağlanarak, hastanın yaptığı davranışın sonucunda kötü şeyler yaşayabileceği konusunda koşullanması sağlanır.

Genellikle teşhircilik bozukluğu olan insanlara sunulan başka bir tedavi yöntemi, sosyal beceri eğitimidir . Bazı erkeklerin kısmen de olsa sosyal beceri eksikliğinden kaynaklanan parafili sorunları geliştirdikleri düşünülmektedir, çünkü başka insanlarla, her açıdan sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulacağını bilmezler. Sosyal beceri eğitimi, ilaç tedavisi veya psikoterapi için bir alternatif olarak görülmese de, teşhircilik bozukluğu için yararlı bir yardımcı tedavi gibi görünmektedir.

Yasal Hususlar

Teşhircilik bozukluğu olan insanlar, sabıkalı hale gelirlerse, ömür boyu istihdam sorunları için risk altındadırlar. Çünkü hiçbir parafili türü, engelli yasası kapsamında değerlendirilmez ve sabıkalı parafili hastaları her zaman dışlanırlar.