Somatizasyon Bozukluğu

Somatizasyon Bozukluğu Nedir ?

Somatizasyon bozukluğu, somatik semptom bozukluğu veya somatoform bozukluk olarak da bilinir.

Somatizasyon bozukluğu, büyük duygusal strese neden olan ve günlük işleyişi bozan ağrı veya yorgunluk gibi fiziksel semptomlara aşırı odaklanma ile karakterize edilir. Yani hasta olduğunuz konusunda aşırı kaygılanma, hatta ağrı ya da yorgunluk hissetme yüzünden günlük aktivitelerin olumsuz etkilenmesi durumudur. Bu semptomlarla ilişkili başka bir tıbbi durumunuz olabilir veya olmayabilir. Ancak semptomlara tepkiniz normal değildir.

Genellikle, semptomlarınız hakkında en kötü şeyleri düşünür ve diğer tıbbi durumlardan kaynaklanmasa bile bir açıklama aramaya devam ederek tıbbi yardım alırsınız. Sağlık kaygıları, bazen zorluğa yol açar ve günlük hayatınıza müdahale edecek kadarhayatınızın merkezi haline gelebilir.

Somatizasyon bozukluğunuz varsa, önemli duygusal ve fiziksel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tedaviye başvurmak semptomları hafifletmeye, yaşam kalitenizi arttırmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Somatizasyon Bozukluğu Belirtileri

Somatizasyon Bozukluğu belirtileri şunlar olabilir:

Ağrı, nefes darlığı, yorgunluk ya da zayıflık gibi daha genel semptomlar hissetme.

Kanser veya kalp hastalığı gibi bir tıbbi durumlarla ilgili olan semptomlardan şikayet etme. Ancak genellikle hastada bu hastalıklar veya başka bir tıbbi sorun yoktur.

Bazen tek, bazen birden fazla bazen de değişken belirtilerin görülmesi.

Hafif, orta veya ağır şiddette görülmesi.

Ağrı en sık görülen semptomdur. Ancak semptomlarınız ne olursa olsun, bu durumlarla aşırı meşgul olduğunuz için günlük hayatınız zorlaşır ve başka bir şeye odaklanamazsınız.

Bu düşünceler, duygular ve davranışlar şunları içerebilir:

Potansiyel hastalık konusunda sürekli endişe duyma.

Normal fiziksel hisleri, şiddetli fiziksel hastalık belirtisi olarak görme.

Herhangi bir kanıt olmasa bile ciddi hastalığa yakalandığından korkmak.

Fiziksel duyumların tehdit edici veya zararlı olduğunu düşünmek.

Tıbbi değerlendirme ve tedavinin yeterli olmadığını hissetmek.

Fiziksel aktivitelerin vücudunuza zarar vereceğinden korkmak.

Vücudunuzu anormallikler açısından tekrar tekrar kontrol etme.

Endişelerinizi gidermeyen veya daha da kötüleştiren sık sağlık kuruluşu ziyaretleri.

Tıbbi tedaviye yanıt vermeme veya ilaç yan etkilerine alışılmadık derecede duyarlı olma.

Tıbbi bir hastalığın varlığından daha ciddi bir bozulma olması
Somatizasyon bozukluğu için, yaşadığınız spesifik fiziksel semptomlardan daha önemli olan, semptomları yorumlama ve tepki verme şekli ve günlük yaşamınızı nasıl etkiledikleridir.

Sevilen Birine Bakmak

Somatik semptom bozukluğu olarak kabul edilen fiziksel semptomlar ortaya çıktığında, yaşamı tehdit eden bir hastalığın olmadığını kabul etmek zor olabilir. Belirtiler kişi için gerçek bir sıkıntıya neden olur ve güvence her zaman yardımcı olmaz. Sevdiklerinizde Somatizasyon Bozukluğu belirtileri gösteren bir yakınınız varsa, onun yaşam kalitesini alt üst eden bu problemden kurtulması için bir psikolojik sağlık merkezine gitmesini teşvik edebilirsiniz.

Fiziksel sakatlık kişinin başkalarına bağımlı olmasına neden olabilir ve bakıcıları tüketebilecek, aileler ve ilişkiler üzerinde stres yaratabilecek durumlara neden olabilir. Ekstra fiziksel bakım ve duygusal desteğe ihtiyaç duyulabilir. Bakıcı rolünüzden dolayı bunalmışsanız, kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak için zihinsel bir sağlık uzmanıyla konuşmak isteyebilirsiniz.

Somatizasyon Bozukluğu Teşhisi

Bir tanı koymak için, muhtemelen fizik muayenesinden ve doktorunuzun önerdiği herhangi bir testten geçeceksiniz. Doktorunuz veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcınız, tedavi gerektiren herhangi bir sağlık durumunuz olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Tıbbi bakım sağlayıcınız sizi ayrıca:

Belirtileriniz, korkularınız, endişeleriniz, stresli durumlar, ilişki sorunları, kaçınılabileceğiniz durumlar ve aile geçmişi hakkında konuşmak için psikolojik değerlendirme yapabilir.

Psikolojik bir öz değerlendirme veya anket doldurmanızı isteyebilir.

Size alkol, uyuşturucu veya diğer madde kullanımlarınızın olup olmadığını sorabilir.

Teşhis Kriterleri

Ruhsal Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), somatik semptom bozukluğunun tanısında şu noktaları vurgulamaktadır:

Günlük yaşamınızda rahatsız edici veya sorun yaratan bir veya daha fazla somatik semptomunuz var mı ? Örneğin, ağrı veya yorgunluk gibi.

Belirtilerinizin ciddiyeti hakkında aşırı ve sürekli düşünceleriniz var mı?

Sağlığınız veya belirtileriniz hakkında sürekli olarak endişe duyuyor musunuz?

Belirtilerinize veya sağlık kaygılarınıza çok fazla zaman ve enerji ayırıyor musunuz?

Semptomlar değişebilse de, tipik olarak altı aydan uzun süredir sizi ilgilendiren semptomlar yaşamaya devam ediyor musunuz?

Somatizasyon Bozukluğu Nedenleri

Somatik semptom bozukluğunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak şu faktörlerden herhangi birinin rolü olabilir:

Acıya karşı hassasiyetin artması gibi genetik ve biyolojik faktörler.

Genetik veya çevresel olabilen aile etkisi veya her ikisi de olabilir.

Hastalığı ve bedensel belirtileri tanımlama ve algılama şeklinizi etkileyebilecek olumsuz kişilik özelliği.

Duyguların işlenmesiyle ilgili farkındalığın azalması.

Fiziksel semptomların duygusal konulardan daha fazla odak noktası haline gelmesi.

Öğrenilmiş davranış. Örneğin, daha önceki bir sağlık probleminden kalan algı veya diğer yararlar, aşırı aktiviteden kaçınmaya sebep olabilir.

Somatizasyon Bozukluğu Tedavisi

Tedavinin amacı, belirtilerinizi azaltmak ve günlük yaşamda çalışma yeteneğinizi geliştirmektir. Konuşma terapisi olarak da adlandırılan psikoterapi, somatik semptom bozukluğu için yardımcı olabilir. Bazen ilaçlar eklenebilir. Özellikle de depresyonda hissetme konusunda zorlanıyorsanız yardımcı olabilir.

Psikoterapi

Fiziksel belirtiler psikolojik sıkıntı ve yüksek düzeyde sağlık kaygısı ile ilgili olabileceğinden, psikoterapi; özellikle bilişsel davranışçı terapi fiziksel belirtilerin iyileşmesine yardımcı olabilir :

Sağlık ve fiziksel belirtiler hakkındaki inanç ve beklentilerinizi incelemenizi ve uyarlamanızı sağlar.

Stresi nasıl azaltacağınızı öğrenmenizi sağlar.

Fiziksel semptomlarla nasıl baş edeceğinizi öğrenmenizi sağlar.

Semptomlarla meşgul olmanın azaltılmasını sağlar.

Rahatsız edici fiziksel duyumlar nedeniyle durumlardan ve etkinliklerden kaçınmanın azaltılmasını sağlar.

Evde, işte, ilişkilerde ve sosyal durumlarda günlük işleyişinizi iyileştirmenizi sağlar.
Depresyon ve diğer ruh sağlığı bozukluklarını ele almanızı ve önlemenizi sağlar.

Aile terapisi de, aile ilişkilerini inceleyerek ve aile desteğini ve işlevselliğini geliştirerek yardımcı olabilir.

İlaçlar

Antidepresan ilaçlar, genellikle somatik semptom bozukluğu ile ortaya çıkan depresyon ve ağrı ile ilişkili semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir ilaç sizin için iyi çalışmıyorsa, doktorunuz etkinliği artırmak için diğer ilaçlara geçmenizi veya bazı ilaçları birleştirmenizi önerebilir. Semptomlarda bir iyileşme olduğunu farketmek için bir ilacın etkisinin başlaması için birkaç hafta gerekebileceğini unutmayın.

İlaç seçenekleri, olası yan etkileri ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir.