Şizofreniform Bozukluk

Şizofreniform Bozukluk Nedir ?

Şizofreniform bozukluk, kısa süreli bir şizofreni türüdür; bu durum, bir insanın zihinsel biçimini çarpıtan ciddi bir zihinsel bozukluktur.

Şizofrenide olduğu gibi, şizofreniform bozukluk, bir kişinin hayal edilenden gerçek olanı ayırt edemediği “psikoz” olarak adlandırılan bir tür akıl hastalığıdır. Şizofreni yaşam boyu süren bir hastalık olmasına rağmen, şizofreniform bozukluğu bir ile altı ay arasında sürer.

Yaklaşık 1.000 kişiden biri yaşamı boyunca şizofreniform bozukluk geliştirir. Bozukluk erkeklerde ve kadınlarda eşit oranda görülür. Ancak, genellikle erkekleri genç yaşta vurur. Kadınlarda en sık 24 ile 35 yaşları arasında görülür.

Şizofreniform Bozukluk Belirtileri

Şizofreniform bozukluk belirtileri şizofreni belirtilerine benzer ve aşağıdakileri içerebilir:

Sanrılar (gerçekliğe dayanmayan ve kişi gerçek bilgilerle uyarılmaya çalışılsa reddettiği yanlış inançlar).

Halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görmek, duymak veya hissetmek).

Düzensiz konuşma, örneğin:

Mantıksız, saçma kelimeler kullanmak

Bir konudan diğerine geçme

Garip davranışlar:

Gerekenden yavaş yürüyüş

Anlamsız manevralarla yürüyüş

Sürekli yazma

Enerji eksikliği

Kötü hijyen alışkanlıkları

Hayata ilgi veya zevk kaybı

Aileden, arkadaşlardan ve sosyal aktivitelerden çekilme

Şizofreniform Bozukluk Teşhisi

Belirtiler mevcutsa, doktor tam bir tıbbi geçmiş araştırması ve fizik muayene yapar. Şizofreniform bozukluğu spesifik olarak teşhis edecek laboratuar testleri bulunmamasına rağmen, doktor belirtilerinizin nedeni olarak başka fiziksel hastalığın olup olmadığını anlamak ve elemek için çeşitli tanı testleri kullanabilir. Bu testler röntgen veya kan testleri olabilir.

Doktor semptomlar için fiziksel bir sebep bulamazsa, kişiyi bir psikiyatriste veya psikoloğa havale edebilir. Bunlar, zihinsel hastalıkların teşhisi ve tedavisi için özel olarak eğitilmiş sağlık profesyonelleridir.

Psikiyatristler ve psikologlar, psikotik bozukluğu olan bir kişiyi değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış görüşme ve değerlendirme araçlarını kullanır. Doktor veya terapist, teşhis konusunu kişinin semptom raporuna ve kişinin tutum ve davranışlarına ilişkin gözlemlerine dayandırır.

Daha sonra doktor veya terapist, kişinin semptomlarının ruhsal hastalıklar için standart referans kitabı olan Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabında (DSM-IV) belirtildiği gibi spesifik bir bozukluğa işaret edip etmediğini belirler. Buna göre bir kişinin altı aydan az süredir karakteristik belirtileri varsa, şizofreniform bozukluk teşhis edilir.

Şizofreniform Bozukluk Nedenleri

Şizofreniform bozukluğun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, araştırmacılar genetik, biyokimyasal ve çevresel faktörlerin etkili olduğuna inanmaktadır.

Genetik (kalıtım) : Ebeveynlerden çocuklarına şizofreniform bozukluk geliştirme eğilimi olabilir. Bu durum, genel popülasyona kıyasla bozukluğu geliştirme riskini arttırır. Ancak, bu hastalığın mutlaka aile bireyinde görüleceğini garanti etmez.

Beyin kimyası: Şizofreni ve şizofreniform bozukluğu olan kişilerde beyindeki bazı kimyasalların dengesizliği olabilir. Nörotransmiterler olarak adlandırılan bu kimyasallar, beyindeki sinir hücrelerinin birbirlerine mesaj göndermelerine yardımcı olan maddelerdir. Bu kimyasallardaki bir dengesizlik, mesajların iletimini engelleyerek semptomlara yol açabilir

Çevresel faktörler: Kanıtlar, çevredeki bazı faktörlerin, bozukluğu geliştirme eğiliminde olan insanlarda şizofreniform bozukluğu tetikleyebileceğini öne sürmektedir. Bu faktörler zayıf sosyal etkileşimler veya stresli bir olay olabilir

Şizofreniform Bozukluk Tedavisi

Şizofreniform bozukluğun tedavisinin amacı hastayı korumak, stabilize etmek ve semptomları hafifletmektir. Tedavi genellikle ilaç tedavisi ve psikoterapiden (bir tür danışmanlık) oluşur. Şiddetli semptomları olan veya kendilerine veya başkalarına zarar verme riski taşıyan kişilerin, durum stabil hale gelene kadar hastanede kalmaları gerekebilir.

İlaç Tedavisi

Şizofreniform bozukluğun sanrılar, halüsinasyonlar ve düzensiz düşünceler gibi psikotik belirtilerini tedavi etmek için kullanılan başlıca ilaçlara anti-psikotik denir. En çok atipik antipsikotik adı verilen bir grup yeni ilaç kullanılmaktadır. Bunlar şunları içerir:
Risperidon ( Risperdal )
Klozapin ( Clozaril )
Ketiapin ( Seroquel )
Ziprasidon ( Geodon )
Olanzapin ( Zyprexa )
İloperidon ( Fanapt )
Paliperidon ( Invega )
Asenapin ( Saphris )
Lurasidon ( Latuda )

Psikoterapi

Terapinin amacı, hastanın hastalık hakkında bilgi edinmesine, hedefler koymasına ve hastalıkla ilgili günlük sorunları yönetmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca, kişinin belirtilerle ilişkili sıkıntılı duygularını yönetmesine de yardımcı olabilir. Aile terapisi, ailelerin şizofreniform bozukluğu olan yakınlarıyla daha etkin bir şekilde ilgilenmelerine yardımcı olabilir ve bu da kişi için daha iyi bir sonuç elde etmelerini sağlar.

Kişinin belirtileri düzeldikten sonra, 12 ay boyunca tedaviye devam etmelidir. Buna, ilaç dozajının kademeli olarak azaltılması ve kişinin nüksetme belirtileri göstermemesi yönünden dikkatle izlenmesi dahildir.