Reduplikatif Paramnezi ( Çarpık Anımsama )

Reduplikatif Paramnezi Nedir?

Reduplikatif paramnezi, hastanın, kendisinin aynı anda iki veya daha fazla yerde bulunduğunu zannettiği rahatsızlıktır. Hasta kendi kopyasının olduğunu iddia eder.Bu, sanrısal yanlış tanımlama sendromlarından biridir ve nadiren de olsa, beyin hasarı; özellikle de sağ serebral hemisfer ve her iki frontal lobda aynı anda hasar oluşmasından kaynaklanır.

Reduplikatif paramnezi terimi ilk olarak 1903’te nörolog Arnold Pick tarafından Alzheimer hastalığından şüphelenilen bir hastada, doktorun şehir kliniğinden taşındığı konusunda ısrar ettiği, aynı zamanda kendisinin tanıdık bir banliyöde de olduğunu iddia ettiği bir hastayı teşhis etmek için kullanılmıştır. Farklılığı açıklamak için, tıp personelinin her iki yerde de çalıştığını ileri sürdü.

Bununla birlikte, geriye dönük olarak, hastalık ilk kez 1788’de İsviçreli doğa bilimci Charles Bonnet tarafından rapor edilmiş ve bu rahatsızlığa sahip olan hastanın aynı zamanda Cotard Sanrısı olarak adlandırılan rahatsızlığı da taşıdığını açıklamıştır. Henry Head ve diğer iki araştırmacı, hastanelerinin kendi kasabalarında bulunduğu sanrısına inanan hasta askerler hakkında bilgi verdiler, ancak bu vak’alarda travmatik beyin hasarı en olası neden olarak görülüyordu.

1976 yılına kadar, bir grup meslektaşı tarafından üç vaka bildirildiğinde, hastalığa ciddi bir önem verilmedi. Hastalar sadece çarpıcı reduplikasyon sendromlarını tanımlamakla kalmamış, aynı zamanda fenomenleri hastalardaki nörobilişsel eksiklikler açısından da açıklamaya çalışmışlardır. Bu, bozukluk,  hastalığı nöropsikolojik olarak tanımlayan ilk girişimlerden biriydi.

Reduplikatif Paramnezi Belirtileri ve Bulgular

Reduplikatif Paramnezinin Nedenleri

Reduplikatif Paramnezi, en yaygın olarak, şiddetli beyin travması ve hemoraji, tümörler, felç, ensefalopati ve demans gibi nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerde bulunur. Ayrıca, bir dizi psikiyatrik bozukluk, bir hastayı Paramnezinin ortaya çıkmasına yol açabilecek şekilde karışık ve amerik bir duruma getirebilir.

Bu sendrom, beynin, frontal loblarının ve sağ yarım küresinin hasarlı olmasından kaynaklanır.Ayrıca bilinçsel hafıza ve yüz tanımakla ilgilenen bölümlerindeki bir parçalanmanın da neden olduğuna inanılmaktadır. Sağ hemisferdeki hasar, hastalarda Anosognosia’ya da neden olur. Anosognosia, bir hastanın bir sakatlıktan muzdarip olduğunu, ancak bunun görünmediğini ya da kanıtlayamadığını iddia ettiği psikolojik rahatsızlıktır. Ayrıca, ventral akışının hasar görmesi nedeniyle zayıf bellek entegrasyonu ve görsel uzamsal oryantasyon bozukluğunun ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Görsel sistemin ventral akışı, görsel korteksi temporal loblardaki kısımlara bağlayan sistemdir. Bu sistem bellek oluşumu ve geri kazanımı sırasında frontal loblarla etkileştiği için, bu sistemdeki bir hasarın, bu sendroma  yol açabileceği ileri sürülmektedir.

Reduplikatif Paramnezinin Tedavisi

Günümüzde, vasküler neden olan amnezik rahatsızlıklar için etkili ilaç tedavileri yoktur. Bazı antidepresanlar iyileşmeyi kolaylaştıracak olsa da, diazepan ve haloperidol, klinik çalışmalarda test edilebilecek en riskli ilaçlardandır. Metilfenidatın tek bir denemede yarar sağladığı bildirildi.

Antikolinerjik etkileri olan ilaçlardan daha fazla kaçınılmaktadır. Kolinerjik ajanlar yararlı olabilir, ancak henüz hiçbir deneme tamamlanmamıştır. Hafıza kliniklerinde çeşitli davranışsal hafıza geliştirme programları mevcuttur, ancak uzun vadeli olarak ekolojik etkinliği kanıtlanmaya devam edilmektedir. Klinik çalışmalarda çeşitli tedaviler denenmiştir, ancak hastaların tedaviye verdiği tepkiler çeşitlidir.