Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Reaktif Bağlanma Bozukluğu Nedir ?

Reaktif bağlanma bozukluğu, bir bebek veya küçük çocuğun ebeveynlerine veya bakıcılarına sağlıklı bağlanmadığı nadir fakat ciddi bir durumdur. Çocuğun rahatlık, sevgi ve beslenmedeki temel ihtiyaçlarının karşılanmaması ve sevilmemesi, çocuğa özen gösterilmemesi, başkalarıyla sağlam bağlar kurmasına destek olunmaması durumunda, reaktif bağlanma bozukluğu gelişebilir.

Tedavi ile, reaktif bağlanma bozukluğu olan çocuklar, bakıcılar ve ebeveynleri ile daha istikrarlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilir. Reaktif bağlanma bozukluğu tedavileri arasında psikolojik danışma, ebeveyn ya da bakıcı danışmanlığı ve eğitimi, olumlu çocuk ve bakıcı etkileşimlerini öğrenme ve istikrarlı, besleyici bir ortam oluşturma teknikleri bulunur.

Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Belirtileri

Reaktif bağlanma bozukluğu bebeklik döneminde başlayabilir. Erken çocukluk döneminin ötesinde reaktif bağlanma bozukluğu belirti ve semptomları hakkında çok az araştırma vardır ve 5 yaşından büyük çocuklarda oluşup oluşmadığı belirsizliğini korumaktadır.

Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

Açıklanamayan yoksunluk, korku, üzüntü ya da sinirlilik.

Üzgün ​​ve kayıtsız görünüm.

Konfor aramamak veya konfor sağlandığında cevap alamamak.

Gülümsemede başarısızlık.

Başkalarını yakından izlemek ama sosyal etkileşime girmemek.

Destek veya yardım istememek.

Yardım edilmek istendiğinde kayıtsız olmak.

İnteraktif oyunlara ilgi duymamak.

Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Teşhisi

Pediatrik psikiyatr veya psikolog, reaktif bağlanma bozukluğunu teşhis etmek için kapsamlı ve ayrıntılı bir inceleme yapabilir.

Çocuğunuzun değerlendirmesi şunları içerebilir:

Ebeveynler veya bakıcılar ile etkileşimin doğrudan gözlemlenmesi

Zaman içindeki davranış şekli hakkında detaylar

Çeşitli durumlarda davranış örnekleri

Ebeveynler, bakıcılar ve diğerleriyle etkileşimler hakkında bilgi

Doğumdan bu yana ev ve yaşam durumu hakkında sorular

Ebeveynlik ve bakım stilleri ve yeteneklerinin değerlendirilmesi

Çocuğunuzun doktoru ayrıca diğer psikiyatrik bozukluklarını elemek ve aşağıdakiler gibi başka bir zihinsel sağlık durumunun birlikte olup olmadığını belirlemek isteyecektir:

Zihinsel engellilik ihtimali

Diğer uyum bozuklukları

Otizm spektrum bozukluğu

Depresif bozukluklar

Doktorunuz, DSM-5’teki reaktif bağlanma bozukluğu tanı kriterlerini kullanabilir. Tanı genellikle doğumdan sonraki ilk 9 aydan önce yapılmaz. Belirti ve bulgular 5 yaşından önce ortaya çıkar.

Kriterler şunları içerir:

Bakıcılara yönelik duygusal olarak çekimser davranışların tutarlı bir şeklidir; sıkıntılı durumdayken rahat davranamama durumu vardır.

Bakıcılarla etkileşimler sırasında başkalarına en az yanıt verebilirlik, etkileşimlere olumlu tepki vermeme veya açıklanamayan sinirlilik, üzüntü veya korkulu olmayı içeren kalıcı sosyal ve duygusal problemler görülür.

Doktora Başvurmak

Çocuğunuz yukarıdaki işaretlerden herhangi birini gösterirse bir değerlendirme yapmayı düşünün. Reaktif bağlanma bozukluğu olmayan veya otizm spektrum bozukluğu gibi başka bir bozukluğu olan çocuklarda belirtiler görülebilir. Çocuğunuzun, bu tür davranışlarının daha ciddi bir sorun gösterip göstermeyeceğini belirleyebilecek bir pediatrik psikiyatr veya psikolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Nedenleri

Güvende hissetmek ve güven geliştirmek için, bebeklerin ve küçük çocukların istikrarlı ve özenli bir çevreye ihtiyaçları vardır. Temel duygusal ve fiziksel ihtiyaçları sürekli olarak karşılanmalıdır. Örneğin, bir bebek ağladığında, yemek veya bebek bezi değişimine duyulan ihtiyaç, göz teması, gülümseyen ve okşama gibi ortak bir duygusal değişim ile karşılanmalıdır.

İhtiyaçları göz ardı edilen ya da bakıcıların duygusal cevap eksikliği ile karşılanan bir çocuk bakım veya rahatlık beklemez ya da bakıcılara istikrarlı bir bağ oluşturmaz.

Bazı bebeklerin ve çocukların niçin reaktif bağlanma bozukluğu geliştirdikleri net değildir. Reaktif bağlanma bozukluğu ve nedenleri hakkında çeşitli teoriler mevcuttur. Tanı ve tedavi seçeneklerinin daha iyi anlaşılması ve iyileştirilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Tedavisi

Reaktif bağlanma bozukluğu olan çocukların bağ kurma kapasitesine sahip olduğuna inanılmaktadır, ancak bu kabiliyetlerini kullanma fırsatı sunulmamış ya da engellenmiştir.

Çoğu çocuk doğal olarak dayanıklıdır ve ihmal edilmiş olanlar, bir çocuk evinde veya başka bir kurumda yaşayanlar veya çok sayıda bakıcıya sahip olanlar bile, sağlıklı ilişkiler geliştirebilirler. Erken müdahale her zaman daha iyi sonuçlar verir.

Reaktif bağlanma bozukluğu için standart bir tedavi yoktur. Ancak tedavi hem çocuğu hem ebeveynleri ve birincil bakıcıları da içermelidir.

Tedavinin hedefleri çocuk için aşağıdakileri sağlamaya yardımcı olmaktır:

Güvenli ve istikrarlı bir yaşam durumuna sahip olması,

Olumlu etkileşimler geliştirmesi, ebeveynler ve bakıcılar ile ilişkini güçlendirmesi.

Tedavi stratejileri şunları içerir:

Besleyici, duyarlı ve özenli davranarak çocuğun gelişimini teşvik etmek.

Çocuğa istikrarlı bir bağ kurmayı teşvik etmek için tutarlı bakıcıların sağlanması.

Çocuk için olumlu, teşvik edici ve etkileşimli bir ortam sağlamak.

Çocuğun tıbbi, güvenlik ve barınma ihtiyaçlarını, uygun şekilde ele almak.

Çocuğa ve aileye yarar sağlayabilecek diğer hizmetler şunlardır:

Bireysel ve aile psikolojik danışma

Ebeveynlerin ve bakıcıların durum hakkında eğitimi

Ebeveynlik becerileri dersleri