Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu Nedir?

iç mücadeleler ve rahatsız edici sosyal ilişkilerle karakterize küçük zihinsel bir bozukluktur. Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu sorununun temel özellikleri, bireylerin duygusal stresler, çatışmalar ve hayal kırıklıklarından etkilenmesi ve en etkili şekilde psikolojik tekniklerle tedavi edilmeleridir.

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu fiziksel bozukluklar tarafından oluşmaz ve rutin tıbbi müdahaleye cevap vermez.

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu semptomlarını teşhis etmek zordur. Çünkü hastalar zorunlu hastanede yatış veya gözetim altında bulunmayı reddetme eğilimindedir. Sadece birkaç hasta gönüllü olarak hastane tedavisi ister, ancak çoğunluğu evde yaşar ve genellikle geleneksel işleriyle ve sosyal faaliyetleriyle ilgilenmeye devam eder.

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu semptomları çok çeşitlidir. Daha sık görülen psikolojik şikayetlerden bazıları şunlardır :

Anksiyete,

Moral bozukluğu,

Hafıza rahatsızlıkları,

Konsantre olamamak veya karar verememek,

Sinirlilik,

Morbid kıskançlık şüpheleri,

Obsesiyonlar,

Gerçek dışı korkular,

Uykusuzluk hastalığı,

Zorunluluklar ve sosyal ilişkilerden zevk alamama.

Genel olarak güçlü duygu ve çatışmaların bedensel yandaşları olan fiziksel semptom şunları içerir:

Bazı duyusal işlevler üzerinde kontrol kaybı,

Nefes darlığı,

Kalıcı gerginlik,

Yorgunluk,

Baş ağrısı,

Gastrointestinal rahatsızlıklar ve ağrılar.

Psikonevrotik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Psikiyatristler ve psikologlar, nevrozları çeşitli şekillerde tedavi ederler.

Psikanalitik yaklaşım, hastanın, semptomlarının altında yatan bastırılmış dürtüler, duygular ve travmatik hatıraların farkına varmasına yardımcı olmak içindir. Böylece bireyin daha iyi ve daha derin bir kendini anlama yoluyla kişilik gelişimi sağlamasını içerir. Nevrozları kontrol edebilme de, öğrenilen yanıtların sonucudur.

Hasta bu süreçte korkularına kontrollü olarak maruz bırakılır. Örneğin, yüksekliklerden korkan biri, birkaç hafta içinde kademeli olarak daha büyük yüksekliklere maruz kalacaktır.

Diğer öğrenme yaklaşımları, hastanın örnek alarak öğrendiği daha etkili davranış modellemeyi içerir.

Bilişsel ve kişilerarası yaklaşımlar, hastanın nevrotik semptomlarına katkıda bulunan düşünce ve algıların değiştirilmesini içerir. Nihayetinde birey onları daha gerçekçi ve olumlu olanlarla değiştirir ve içsel tepkilerini ayarlar.

Birçok psikiyatrist, psikotropik gibi fiziksel yaklaşımları tercih eder.ilaçlar (antianksiyete edici ajanlar ve antidepresan ve antipsikotik ilaçlar) buna dahil edilebilir.

Elektrokonvülsif (şok) tedavisi, de kullanılır. Ancak pek çok psikiyatr hastanın şikayetine bağlı olarak bu yaklaşımların kombinasyonlarını da kullanabilir.