Paylaşılan Psikotik Bozukluk

Paylaşılan Psikotik Bozukluk Nedir?

Paylaşılan psikotik bozukluk, sağlıklı bir kişinin, şizofreni gibi psikotik bir bozukluğu olan bir kişinin sanrılarından etkilenmeye başladığı nadir bir tür akıl hastalığıdır .

Örneğin, eşinizin psikotik bir bozukluğu olduğunu ve bu hastalığın bir parçası olarak, uzaylıların onun üzerinde casusluk yaptığına inandığını varsayalım. Ortak bir psikotik bozukluğunuz varsa, siz de uzaylıların onu izlediğine inanmaya başlarsınız. Ama bunun dışında, düşünceleriniz ve davranışınız normal olur. Paylaşılan psikotik bozukluğun diğer adı da Folie à deux ( ikili delilik ) olarak bilinir.

Psikotik bozuklukları olan insanların çoğu zaman gerçek hayatla bağlantıları kesilir ve gerçek olayları algılayamazlar. En belirgin semptomlar halüsinasyonlar (gerçek olmayan şeyleri görme veya duyma) ve sanrılardır (gerçekleri aldıklarında bile doğru olmayan şeylere inanabilirler).

Paylaşılan psikotik bozukluk, genellikle sadece psikotik bozukluğu olan kişinin baskın olduğu ve diğer kişinin pasif olduğu uzun süreli ilişkilerde olur .

Bu çiftler birbirine yakın duygusal bir bağa sahip olma eğilimindedir. Ancak bunun dışında genellikle dış dünya ile güçlü sosyal bağları yoktur.

Paylaşılan psikotik bozukluk, başka psikotik bozukluğu olan bir kişiyle yakından ilişkili olan insan gruplarında da görülebilir. Mesela, eğer bir lider psikopatsa ve onun takipçileri kendi hayallerini lidere adapte ederse bu durum gerçekleşebilir. Bazı tuhaf tarikat ve topluluklar bu duruma örnek olabilir.

Bu şekilde, psikotik bozukluğu olan bir kişiden, bir grubun etkilendiği paylaşılan psikotik bozukluk durumuna folie à plusiers ( birçok kişinin deliliği ) de denir.

Paylaşılan Psikotik Bozukluk Nedenleri

Paylaşılan psikotik bozukluğa neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Fakat stres ve sosyal izolasyonun bu hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.

Paylaşılan Psikotik Bozukluk Teşhisi

Bir kişide paylaşılan psikotik bozukluğun belirtileri varsa, o kişiye fiziksel test ile psikolojik ve fiziksel geçmişini aydınlatacak soru cevap uygulaması yapılabilir.

Paylaşılan psikotik bozukluk hastalığını spesifik olarak teşhis eden laboratuvar testleri yoktur. Bu nedenle doktorlar, beyin görüntüleme ( MRI taramaları dahil ) ve kan tetkikleri gibi araçları diğer nedenleri dışlamak için kullanabilir.

Doktor belirtiler için fiziksel bir sebep bulmazsa, kişiyi bir psikiyatrist veya psikoloğa yönlendirebilir . Bu uzmanlar kişiyle konuşur, semptomlarını dinler, davranışlarını gözlemler ve kişinin başka psikotik bozukluğu olan bir kişiye yakın olup olmadığını bilmek ister.

Paylaşılan Psikotik Bozukluk Tedavisi

Paylaşılan psikotik bozukluk, nadiren görüldüğü için araştırılmış kesin bir tedavisi yoktur. Genellikle tedavi, paylaşılan psikotik bozukluk yaşayan kişiyi, bu sanrıları yaşayan asıl kişiden ayırmayı içerir. Böylece paylaşılan psikotik bozukluğu olan kişi, etki alanından kurtulmuş olur.

Paylaşılan psikotik bozukluğu olan kişi için diğer tedaviler şunları içerebilir:

Psikoterapi : Bu tür bir danışmanlık, mağdur kişilerin sanrıları tanımasına ve sağlıklı düşünceye geri dönmesine yardımcı olabilir. Bu genellikle zordur çünkü sanrısal bozukluğu olan bir kişi, düşüncelerini gerçek dışı veya bir problem olarak göremeyebilir. Psikoterapi aynı zamanda, mağdurda görülen diğer duygusal ve ruhsal sıkıntıları hafifletmeyi amaçlar.

Aile terapisi : Aile terapisi , paylaşılan psikotik bozukluğa sahip olan kişinin ailesini kapsar. Hedefler, hasta kişilerin faaliyetlerini ve ilgi alanlarını arttırmayı, sağlıklı sosyal bağları geliştirmeyi ve kendi yöntemlerini bulmalarına yardım ederek hayatlarına düzgün bir şekilde devam edebilmelerini sağlamaktır.