Oneirofreni

Oneirofreni , rüya benzeri bir durumla karakterize çok nadir görülen bir hastalıktır. Şizofreniye semptomlarına benzer görünen bir durumdur. Rüyaların, halüsinasyonların ve gerçekliğin bire dönüştüğü bir durum olarak tanımlanabilir. Motor ve katatonik rahatsızlıklar eşlik edebilir. Katatonik şizofreninin sık görülen bir komplikasyonudur , ancak diğer ruhsal bozukluklardan da kaynaklanabilir . Rüya gibi deneyimler hastaya gerçek gibi görünecek kadar canlıdır.

Oneirofreni terimi, ilk olarak 1950’de, bu durum ile şizofreni arasında bir ayrım yapmak için kullanılmıştır.

Oneirofreni Belirtileri

Bulutlu bilinç, oneirofreninin bir belirtisidir. Bilinç, bir bireyin zihninin dünyayla ilgili derecesi olarak tanımlanabilir. Bulutlu bilinç, bireyin zihni ve gerçekliği arasındaki ilişkinin bozulması olarak tanımlanabilir. Bireyin algısı yoğunluğunda azalır ve kendi algıladığı alandaki düzen bozulur.

Oneirofreniyi gerçek şizofreniden ayıran bir faktör de, hastanın duyularından elde edilen bilgilerin tipik olarak bozulmadan kalmasıdır. Oneirofrenisi olan bir kişi kendini rüya gibi değişmiş bir algı içinde bulur. Bu değişmiş algı aşırıya yükseldiğinde, bireyin halüsinasyon ve sanrıları deneyimlemesine neden olabilir.

Semptomları nedeniyle, Oneirofreni remisyona girecek akut bir psikoz olarak kabul edilir. Oneirofreni remisyonu vakaların yaklaşık yüzde 60’ında görülür.

Oneirofreniyi şizofreniden ayıran faktörlerden biri insülin direnciyle ilgilidir. Oneirofreniden muzdarip bireyler, şizofreni hastalarında bulunmayan bir şekilde insüline karşı direnç gösterirler.

Bazı durumlarda, Oneirofreniyi karakterize eden algıdaki değişiklikler hastayı huzursuz ve heyecanlı kılar. Bu durumdaki bazı kişiler kendilerine veya başkalarına zarar verirler. Oneirofreni hastaları otomatik itaat sergileyebilir, bu da onların durumunun neden olduğu dışsal uyaranlara karşı tepkisizliğinin sonucu olarak talimatı mekanik gibi takip edecekleri anlamına gelir. Tekrarlı hareketler ile ifade edilen ekopraksi, aynı zamanda bir anormalliğin işareti olabilir. Oluşabilecek diğer semptomlar konuşma veya diğer seslendirmelerin tekrarıyla ilgili olan ekolalidir.

Ateş, hızlı kalp atışı ve yüksek tansiyon da semptomlar arasında olabilir.

Oneirofreni Nedenleri

Uyku yoksunluğu

Duygusal Yoksunluk

Uyuşturucu Kullanımı

Bazı bağımlılık yapan ilaçlar

Oneirofreni Tedavisi

Çoğu durumda, reçete edilen ilaç haloperidol olacaktır. Ne yazık ki, haloperidol farklı bir katatoni rahatsızlığını tetikleyebilir. Daha iyi bir seçenek,  benzodiazepinlerin uygulanmasıdır. Kas içine uygulanan Lorazepam hızlı iyileşme ile sonuçlanabilir.

Oneirofreni hastası olan hastalar glukoz enjekte edildiğinde insüline dirençlidir. Normal glisemiye geri dönmesi yüzde 30 ila 50 daha uzun sürer. Bunun nedeni bilinmemekle birlikte, bir teori, psikoz sırasında kanda bulunan bir insülin antagonisti olmasıdır.

Oneirofreni elektrokonvülsif tedaviye cevap verir. Elektrokonvülsif tedavi ayrıca elektroşok tedavisi olarak bilinir. Elektrokonvülsif tedavi, şiddetli, kalıcı duygusal rahatsızlıkları olan ve her yaştan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi olarak görülmektedir. Nöroleptik ilaçların potansiyel zararı göz önüne alındığında özellikle önemli bir çözümdür. Ayrıca, psikotrop ilaçlara göre daha kısa sürede rahatlama sağlar. Derin insülin tedavisinin yanı sıra, manirofreni için elektrokonvülsif terapinin uygulanmasının, klinik durumdaki bir iyileşme ile birlikte eozinofimaya yol açtığı gösterilmiştir.