Nöroleptik ilişkili Sendrom

Nöroleptik ilişkili Sendrom Nedir ?

Nöroleptik ilişkili sendrom şizofreni , bipolar bozukluk ve diğer akıl sağlığı durumlarını tedavi eden antipsikotik ilaçlara karşı nadir görülen bir tepkidir . Sinir sistemini etkiler, yüksek ateş ve kas sertliği gibi belirtilere neden olur .

Durum ciddi bir sorundur, ama tedavi edilebilir. Bunu yaşayan çoğu kişi, erken teşhisle tam bir iyileşme sağlar.

Nöroleptik ilişkili Sendrom Belirtileri

Bunlar genellikle ilacı aldıktan veya dozajınızı değiştirdikten sonra 2 hafta içinde başlar. Bazen, almaya başlamanızdan birkaç gün sonra ortaya çıkarlar. Ya da aylar boyunca hiçbir belirti görülmeyebilir.

Nöroleptik ilişkili Sendrom belirtileri genellikle 7 ila 10 gün sürer. Şunları içerebilir:

Yüksek ateş (102 ila 104 F)

Kas sertliği

Aşırı terleme

Anksiyete veya mental durumdaki diğer değişiklikler

Hızlı veya anormal kalp atışı

Hızlı nefes

Normalden daha fazla tükürük

Nöroleptik ilişkili Sendrom, kaslara zarar verebilir ve çok yüksek veya düşük tansiyona neden olabilir . Eğer tedavi görmüyorsanız, aşağıdaki gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz:

Böbrek yetmezliği

Kalp ve akciğer yetmezliği

Vücudun oksijen eksikliği

Akciğerlerde solunum ile oluşan enfeksiyon (aspirasyon pnömonisi )

Vücutta daha fazla asit birikmesi

Nöroleptik ilişkili Sendrom Nedenleri

Nöroleptik ilişkili Sendrom çok nadirdir. Antipsikotik ilaçlar alan her 10.000 kişiden sadece 1 ila 2’si bunu yaşar.

Tüm antipsikotik ilaçlar Nöroleptik ilişkili Sendrom sorununa neden olabilir. Eski antipsikotik ilaçlar şunlardır:

Klorpromazin (Thorazine)
Flufenazin ( Prolixin )
Haloperidol ( Haldol )
Loxapin (Loxitane)
Perfenazin ( Etrafon )
Tiyridazin (Mellaril)

Doktorlar yeni antipsikotik ilaçları “atipik antipsikotikler” olarak adlandırır. Atipik antipsikotik ilaçlar şunları içerir:

Aripiprazol (Abilify)
Asenapin ( Saphris )
Brexpiprazole (Rexulti)
Kariprazin (Vraylar)
Klozapin ( Clozaril )
Iloperidon (Fanapt)
Olanzapin ( Zyprexa )
Paliperidon ( Invega )
Ketiapin ( Seroquel )
Risperidon ( Risperdal )

Bu ilaçlar dopamin adı verilen bir beyin kimyasalını bloke eder. Bu da, kaslarınızı sertleştirebilir ve Parkinson hastalığı olan kişilerde sert hareketlere neden olabilir .

Herhangi bir antipsikotik ilaç Nöroleptik ilişkili Sendromuna neden olabilir. Ancak flufenazin ve haloperidol gibi daha güçlü ilaçların bunu tetiklemesi daha olasıdır.

Nöroleptik ilişkili Sendrom erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Aynı zamanda yakalanma ihtimali de erkeklerde daha yüksektir.Bu durumla ilişkili nedenler şu şekildedir:

İlacın yüksek dozda alınması

Hızla dozunuzu artırmak

İlacı deneme yanılma ile kullanmak

Bir antipsikotik ilaçtan diğerine geçilmesi

Bulantı ve kusmayı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar da Nöroleptik ilişkili Sendromu gelişmesine neden olabilir, çünkü dopamini bloke ederler. Bunlar şunları içerir:

Domperidon (Motilium)
Droperidol (Inapsine)
Metoklopramid ( Reglan )
Proklorperazin ( Compazine )
Prometin ( Phenergan )

Levodopa gibi parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar da aniden bırakıldığında Nöroleptik ilişkili Sendrom geliştirme ihtimali olabilir.

Nöroleptik ilişkili Sendrom Teşhisi

Doktorunuz Nöroleptik ilişkili Sendromunun iki ana semptomunu arar: yüksek sıcaklık ve sert kaslar. Tanı konulmak için hızlı kalp atışı, düşük veya yüksek tansiyon ve terleme gibi birkaç uyarı işaretine de sahip olmanız gerekir .

Diğer bazı bozukluklar Nöroleptik ilişkili Sendromuna benzer semptomlara sahiptir. Diğer ihtimalleri elemek için doktorunuz şu testlerden bir veya daha fazlasını isteyecektir:

Kan ve idrar testleri

Beyin görüntüleme taramaları

Omurilik sıvısı testi

Beyindeki elektrik problemlerini bulmak için EEG

Nöroleptik ilişkili Sendrom Tedavisi

Doktorunuz önce size, bu sendroma neden olan ilacı bıraktırır. Çoğu zaman, Nöroleptik ilişkili Sendromlu kişiler hastanedeyoğun bakım ünitesinde tedavi görürler. Amaç ateşinizi düşürmek ve vücudunuzdaki sıvı ve beslenme dengesini ayarlamaktır.

Nöroleptik ilişkili Sendrom tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

Kas Gevşetici ilaçlar dantrolen ( dantriyumdan )

Amantadin ( Symmetrel ) veya bromokriptin (Parlodel) gibi vücudunuzda daha fazla dopamin üretmeyi sağlayan Parkinson hastalığı ilaçları

Bu ilaçlar yardım etmezse, doktorunuz elektrokonvülsif tedaviyi deneyebilir. Bu tedavi sırasında, uykuda olursunuz ve ağrı, acı hissetmezsiniz. Bir nöbet tetiklemek için küçük bir elektrik akımı beyninizde dolaşır . Bu size zarar vermez ve belirtileri görmek için gereklidir.

Nöroleptik ilişkili Sendrom genellikle 1 ila 2 haftada daha iyi olur. İyileştikten sonra, çoğu insan tekrar antipsikotik ilaç almaya başlayabilir. Doktorunuz sizi farklı bir ilaca yönlendirebilir.

Nöroleptik ilişkili Sendrom, tedavi edildikten sonra nüksedebilir. Doktorunuz herhangi bir belirtiyi yakından kontrol edecektir. Bu durumu tetikleyen antipsikotik ilaçları kullanmaya devam ettiğinizde hastalığınız tekrar nüksedebilir.