Katatonik Bozukluklar

Katatonik Bozukluklar Nedir?

Katatonik bozukluklar, psikolojik veya fizyolojik bir temele sahip olabilecek motor (kas hareketi) davranışındaki bozukluklarla karakterize edilen bir semptom grubudur. Bu semptomların en bilinenleri, uzun bir süre vücudun aynı pozisyonda hareketsiz tutulmasıdır. Katatonik bozukluk tanısı konan hastalar, vücut pozisyonlarını bir saat, günler, haftalar hatta aylar boyunca koruyabilirler. Alternatif olarak, katatonik semptomlar kişinin alakasız ve amaçsız hareketler yapmasına neden olabilir. Bu duruma katatonia denir.

Katatonik bozukluğun daha az bir belirtisi yavaşlatılmış motor aktivitesidir. Çoğu zaman, katatonik bir kişinin vücut pozisyonu veya postürü olağandışı veya uygunsuzdur; ek olarak, başka bir kişi tarafından yerleştirildiği bir pozisyonda uzun süre kalabilir.

Katatonik Bozukluklar ve Türleri

Katatonik Şizofreni

Şizofreni İnsan işleyişinin her yönünü etkileyen şiddetli, genellikle yaşam boyu süren bir akıl hastalığıdır. Düşünme, hissetme ve davranışların tümü bu hastalıktan etkilenir; ve şizofreni hastaları, kişiler arası ilişkilerde ve aynı zamanda anlamlı istihdam elde etmede ve muhafaza etmede zorluklar yaşamaktadır. Şizofreninin katatonik alt tipi, neyse ki, bugün Kuzey Amerika ve Avrupa’da nadirdir. Motor davranışta şiddetli rahatsızlıklar ile karakterizedir. Katatonik şizofreni hastaları genellikle aşırı hareketsizlik gösterirler. Aynı pozisyonda saatler, günler, haftalar veya daha uzun süre kalabilirler. Aldıkları pozisyon olağandışı olabilir ve gözlemci için rahatsız edici görünebilir; örneğin, kişi tek ayak üstünde bir leylek gibi durabilir, veya uzun bir süre kolunu uzatmış şekilde tutar. Bir gözlemci, katatonik kişinin vücudunun bir kısmını veya kolunu hareket ettirirse, yeni pozisyonunu koruyabilir. Bu durum mumsu esneklik olarak bilinir. Diğer durumlarda, katatonik şizofrenisi olan bir kişi aşırı derecede aktif olabilir, ancak bu aktivite tuhaf, amaçsız ve durumla veya çevreyle alakasızdır. Hasta, örneğin, tekrar tekrar yukarı doğru bir merdivenden çıkabilir.

Katatonik belirtiler ilk olarak 1874 yılında psikiyatrist Karl Ludwig Kahlbaum tarafından tanımlanmıştır. Kahlbaum, katatoniyi sıra dışı motor semptomlarla karakterize bir hastalık olarak tanımlamıştır. Katatonik davranışları olan bireylerin tanımı bu güne kadar doğru kabul edilmiştir. Kaulbaum adında uzman, hastalığın belirtilerini ve seyrini dikkatle belgelemiştir ve bu sıradışı bozukluğun doğal bir geçmişini açıklamıştır.

Katatonik Depresyon

Şiddetli depresyonu olan kişiler, katatonik şizofreni tanılı hastalarınkine benzeyen motor davranış bozuklukları gösterebilir. Bu depresif kişiler neredeyse hareketsiz kalabilir ya da son derece güçlü ama görünüşte rastgele bir şekilde hareket edebilir. Aşırı negativizm, seçmeli mutizm (konuşmayı seçmeme), tuhaf hareketler, başkasının sözlerini, cümlelerini (ekolali) veya hareketlerini (ekopraksi) taklit etmek de semptomatik resmin bir parçası olabilir. Bu davranışlar, bakıcıların hastayı denetlemelerini, kendisine ya da başkalarına zarar vermediğini garanti etmesini gerektirebilir .

Diğer duygudurum bozuklukları olan kişilerde katatonik davranışlar da görülebilir. Manik veya karışık duygudurum halleri olan kişiler (aynı zamanda manik ve depresif semptomların eşzamanlı bir kombinasyonu), zaman zaman katatonide görülen hareketsizlik veya ajite rastlantısal aktiviteyi sergileyebilir. Şiddetli depresyonda olan bir kişi, sadece parmağını hareket ettirerek yoğun duygusal acı yaşayabilir. Bir sandalyeden kalkmak bile, şiddetli depresif birey için saatler sürebilen acı verici bir iş olabilir. Depresyon azalmaya başladıkça, katatonik semptomlar azalır.

Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Katatonik Bozukluk

Tıbbi bir duruma bağlı katatonik bozukluğu olan kişilerin bu rahatsızlığı taşıma nedeninin fizyolojik olduğuna inanılması dışında katatonik şizofreni ve katatonik depresyona benzer belirtiler gösterirler. Ensefalit gibi nörolojik hastalıklar, geçici veya kalıcı olabilen katatonik semptomlara neden olabilir.

Fizyolojik hastalıkların neden olduğu psikiyatrik belirtiler, hastalık seyrinde erken ortaya çıkabilir. Bu nedenle, katatonik belirtiler ortaya çıktığında olası fiziksel nedenleri dikkate almak önemlidir. Fiziksel odaklı katatonik semptomları olan kişiler genellikle şizofreni hastalarından daha fazla öz-farkındalık, içgörü ve semptomları hakkında daha fazla belirti gösterirler. Bu farklılık, uzmanların, katatonik semptomların psikiyatrik nedenlerden mi kaynaklı yoksa tıbbi nedenlerden mi kaynaklı olduğunu ayırt etmesine yardımcı olabilir.

Katatonik Bozukluklar Nedenleri ve Belirtileri

Katatonik Bozukluklar ve Nedenleri

Katatonik Şizofreni Nedenleri

Katatonik şizofreni nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, son on yılda araştırmalar, limbik sistem, frontal korteks ve bazal gangliyonlar dahil olmak üzere beynin belirli alanlarının yapısı veya işlevindeki anormalliklere işaret etmiştir . Bu üç bölge birbiriyle bağlantılıdır, böylece bir alandaki işlev bozukluğu bir diğerinde yapısal problemlerle ilişkili olabilir. Yaşayan insanların beyin görüntülemesi ve ölen kişilerin beyinleri ile ilgili çalışmalar, potansiyel patoloji alanı olarak limbik sisteme işaret etmektedir .

Katatonik Depresyon Nedenleri

Duygudurum bozukluklarının en azından kısmen beyinde nörotransmitterlerin üretimindeki düzensizliklerden kaynaklandığına inanılmaktadır . Nörotransmitterler, bir sinir hücresinden diğerine sinir boyunca impulsları ileten kimyasallardır. Depresyonla ilişkili en önemli nörotransmitterlerden ikisi norepinefrin ve serotonindir. Hayvan deneylerinde, hemen hemen tüm etkili antidepresan ilaçlar, bu nörotransmiterler için reseptörleri etkiler. Dopamin , depresif bozuklukların gelişiminde rol oynayan başka bir nörotransmiterdir .

Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Katatonik Bozukluk Nedenleri

Çok sayıda tıbbi durum psikiyatrik belirtilere neden olabilir. Daha yaygın olan durumlar ise bazı bulaşıcı, metabolik ve nörolojik durumlardır. Katatonik semptomlar, ensefalit ve Parkinson hastalığı ile daha erken oluşabilir. Post-ensefalit katatonisi olan hastaların görünümü, katatonik şizofreni hastalarınınkine benzer olsa da, ensefalitik olmayan hastaların çoğunluğu psikotik değildir.

Katatonik Bozukluklar ve Belirtileri

Katatonik Şizofreni Belirtileri

Katatonik şizofreni, belirgin motor semptomları ve anormallikleri olan bir düşünce bozukluğudur. Bu belirtiler şunlardır:

Katalepsi veya hareketsizliği uzun bir süre boyunca devam eder.
Katatonik heyecan, ajitasyon ve görünüşte anlamsız hareket ile karakterizedir.
Belli bir şekilde yavaşlatılmış motor aktivitesine sahip katotonik stupor, genellikle hareketsizlik noktasıyla ve çevrenin farkında olmamasıyla dikkat çeker.
Kişinin katı bir pozisyon aldığı ve onu harekete geçirme çabalarına karşı taşıdığı katatonik direnç.
Kişinin tuhaf veya uygun olmayan bir duruşu üstlendiği ve uzun bir süre boyunca koruduğu katatonik duruş.
Katatonik bir kişinin uzvunun veya birvücut kısmının, daha sonra başka bir konuma hareket ettirilebildiği mumsu esneklik. Hastanın gövde kısmı bir gözlemciye balmumuyla yapılmış gibi görünür.
Akinesia veya fiziksel hareket yokluğu.

Katatonik Depresyon Belirtileri

Duygudurum bozuklukları kategorisinde, katatonik semptomlar en sık bipolar 1 bozukluk ile ilişkilidir. Bipolar 1 bozukluk, depresif ataklarla serpiştirilmiş mani dönemlerini içeren bir duygudurum bozukluğudur. Manik fazlar sırasında, çevreyle ilgisiz rastlantısal aktivite ya da kelimelerin tekrarı, öbekler ve hareketler gibi katatonik heyecan belirtileri oluşabilir. Katatonik hareketsizlik, depresif döngünün en şiddetli döneminde ortaya çıkabilir. Gerçek katatonik semptomlar, katatonik şizofrenide görülenlerden ayırt edilemez. Katatonik semptomların bipolar 2 bozukluğu (hipomani adı verilen daha hafif bir mani formu) dahil olmak üzere diğer duygudurum bozuklukları ile birlikte ortaya çıkması da mümkündür; karışık bozukluklar (mani ve depresyonun aynı zamanda meydana geldiği); ve majör depresif bozukluklarla birlikte görülebilir.

Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Katatonik Bozukluk Belirtileri

Tıbbi durumların neden olduğu katatonik bozukluğun belirtileri şizofreni ve duygudurum bozukluklarında görülenlerden ayırt edilemez. Ancak şizofreni hastalarının aksine, tıbbi bir durum nedeniyle katatonik semptomları olanlar, hastalıkları ve semptomları konusunda daha fazla içgörü ve farkındalık gösterirler. Açık düşünme dönemleri vardır ve bunların etkileri (duygusal tepki) genellikle şartlara uygundur. Bu durumların hiçbiri şizofreni ya da şiddetli depresyonu olan hastalar için geçerli değildir.

psikiyatri hastalarının% 5 ile% 9’u arasında bazı katatonik belirtiler vardır. Bunlardan% 25-50’si duygudurum bozuklukları ile ilişkilidir,% 10-15’i şizofreni ile ilişkilidir ve geri kalanı diğer ruhsal bozukluklarla ilişkilidir. Katatonik semptomlar, enfeksiyöz, metabolik ve nörolojik bozukluklar dahil olmak üzere çok çeşitli genel tıbbi durumlarda da ortaya çıkabilir. Çeşitli ilaç bağımlılıkları da dahil olmak üzere ilaçların yan etkileri olarak da görülebilirler.

Katatonik Bozukluklar ve Teşhis

Katatonik semptomlar oldukça belirgindir. Bununla birlikte, nedenlerini belirlemek için önemli teşhis ayrımları yapılmalıdır. Katatonik şizofrenide, hastanın diğer semptomları arasında düşünce bozukluğu, uygunsuz duygulanma ve kendine özgü davranış ve işlev bozukluğu öyküsü bulunur. Duygudurum bozukluğu ile ilişkili katatonik semptomlar, daha önce duygudurum bozukluğu öyküsü olduğunda veya dikkatli psikiyatrik değerlendirmeden sonra teşhis edilir. Bulaşıcı hastalıkların, metabolik anormalliklerin veya nörolojik durumların neden olduğu katatonik semptomların nedenini belirlemek için tıbbi testler gereklidir. Semptomların uyuşturucuyla ilişkili olup olmadığını belirlemek için hastaya hem reçeteli hem de yasadışı uyuşturucuların yakın zamanda kullanımı sorulmalıdır.

Katatonik Bozukluklar ve Tedavi

Katatonik belirtiler için tedavi altta yatan nedene bağlıdır. Katatonik şizofreni, çeşitli farmakolojik ve psikoterapötik yöntemler ile tedavi edilir . Hastanın güvenliğini korumak için hastaneye yatma gerekli olabilir. Destekleyici psikoterapi ve aile eğitimi , şizofreni hastalarının ve ailelerinin hastalığın yarattığı sorunlara uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Korumalı atölyeler ve özel eğitim gibi diğer destekleyici hizmetler de gerekli olabilir.

Duygudurum bozukluğuna bağlı katatonik semptomların tedavisi altta yatan duygudurum bozukluğuna yönelik tedaviyi içerir. Manik ataklar, lityum ve valproik asit ( Depakote ) gibi duygudurum düzenleyicileri ile tedavi edilir . Depresif ataklar antidepresan ilaçlarla veya gerekirse elektrokonvülsif tedavi (ECT) ile tedavi edilir.

Tıbbi bir bozukluğun neden olduğu katatonik semptomlar , altta yatan tıbbi durumun doğru teşhisini gerektirir ve bunu takiben uygun tedavi uygulanır. Levodopa ve amantadin (Symmetrel), post-ensefalitik Parkinson hasarı nedeniyle katatonik semptomları azaltmada bazı etkileri göstermiştir. Kendilerine veya başkalarına zarar vermemek için hastaneye yatma gerekli olabilir ve katatonik belirtileri olan kişilerin dikkatli gözetimde kalması gerekebilir.

Prognoz

Katatonik şizofreni, genellikle yaşam boyu bir hastalıktır. Semptomlar tipik olarak ergenlik döneminde ortaya çıkar. Kolej veya askerlik hizmeti için evden ayrılmak, yasadışı bir uyuşturucu kullanmak veya yakın bir arkadaşının ya da akrabasının ölümü gibi sosyal ve çevresel stresler şizofreninin başlangıç ​​belirtilerini tetikleyebilir. Klasik örüntü, tedaviden ziyade remisyonlarla dönüşümlü kötüleşen semptomlardan biridir, ancak hastaların yaklaşık% 20’si daha önceki işlev seviyelerini sürdürür. İlk ataktan sonra, çoğu hasta teşhisten sonraki beş yıl içinde bir nüksetme geçirir. Bozukluğun seyri, kadınların biraz daha iyi bir prognoza sahip olmasına bağlı olarak değişir, ancak şizofreni hastaları, rahatsızlıkları ömür boyu sürdüğü için strese karşı savunmasız kalırlar.

Duygudurum bozuklukları ile ilişkili katatoni, hastalarda yaşamı boyunca zaman zaman tekrarlayabilmesine rağmen, etkisi azaltılabilir.

Tıbbi durumların neden olduğu katatonik semptomlar tedavi edilebilir ve bazen iyileştirilebilir. Enfeksiyonlar tamamen iyileştirilebilir. Metabolik ve nörolojik durumlar tedavi edilebilir, ancak hastanın ömrü boyunca çeşitli derecelerde bozulmalar kalabilir.

Katatonik Bozukluklar ve Önleme

Katatoninin çoğu nedeni için özel koruyucu önlem yoktur. Bulaşıcı hastalıklardan kaynaklıysa önlenebilir. İlaçların veya bağımlılığın neden olduğu katatonik semptomlar, ilacın kullanımını askıya alarak tersine çevrilebilir.