ilişki Kurma Bozukluğu ( ilişkisel Bozukluk )

ilişki Kurma Bozukluğu ( ilişkisel Bozukluk ) Nedir ?

En az iki kişi arasında bir ilişki Kurma Bozukluğu ( ilişkisel Bozukluk ) ortaya çıkar ve birbirleriyle ilişki kurma biçiminde patolojik bir problemi içerir. İlişki sorununa, ilişkideki herhangi bir kişi neden olmaz. Aksine, problem ilişkinin kendisiyle ilgilidir.

Çoğu zaman ilişkilerde saplantı belirtileri görülür. Bu patolojik semptomlar, ilişkide yer alan kişilerin hayatlarını bozar ve ilişkinin tahrip olmasına neden olabilir.

İlişki kurma bozukluğu, evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişki kurma bozukluğu olarak ayrılmaktadır. Bununla birlikte, ilişki içinde bulunan insanlar önemli düzeyde olmadığı sürece, bazı ilişkilerinde normal olarak sorunlar yaşayabilirlerç

ilişki Kurma Bozukluğu Belirtileri:
ilişki Kurma Bozukluğu belirtileri, söz konusu ilişkinin türüne bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, semptomlar şunları içerebilir:

Şiddet Davranışları

Alay etme

Memnuniyetsizlik

İhmal

ilişki Kurma Bozukluğu ( ilişkisel Bozukluk ) Teşhisi

İlişkisel bozuklukların teşhisi için, eğitimli bir terapist ilişkideki her kişiyi değerlendirmek zorundadır. İlişkideki tüm katılımcılar sağlıklıysa ve altta yatan psikolojik bir sorundan muzdarip değillerse, o zaman ilişkinin kendisi sorun olabilir. Bir terapist gerçekte ilişkinin kendisinin “hasta” olup olmadığını görmek için ilişkinin çeşitli dinamiklerini inceleyecektir.

Örneğin, ebeveynler ile çocuklarından yalnızca biri arasındaki ilişki sağlıksız ise, terapist bu ilişkinin sağlıksız olduğu sonucuna varabilir. Bununla birlikte, ebeveynler ve tüm çocukları arasındaki ilişkiler sağlıksızsa, sorun ebeveynlerle olabilir. Bu durumda sorun ilişkide değildir.

ilişki Kurma Bozukluğu ( ilişkisel Bozukluk ) Tedavisi

İlişkisel bozukluk, yalnızca aile veya evlilik danışmanlığı gibi terapi ile tedavi edilir. Sağlıklı bireylerin ilaç alma gereksinimi yoktur. Çünkü sadece ilişkilerinde sorunlar vardır. Terapi sırasında profesyonel bir danışman veya terapist ilişki dinamiklerini, her bireyin ilişkideki rolünü analiz eder ve problemli alanları belirler. Ardından, terapist ilişkinin dinamiklerini değiştirmenin yollarını önerecektir.

İlişkisel Bozukluğun Önemi

Akıl sağlığı bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri sağlıksız ilişkilerdir. Ayrıca, psikolojik problemler için yardım arayan bireylerin çoğu, istikrarlı, destekleyici ilişkilerinin (aile ve arkadaşlar gibi, destek için güvenebilecekleri) bulunmadığını doğrulamaktadır. İlişkisel bir bozukluğu tanımlayarak, bir terapist size ve ilişkiye dahil olan tüm insanların gelecekteki psikolojik sağlık sorunlarına yol açmaktan kaçınmasına yardımcı olabilir. İlişkisel bozukluk için danışma, boşanma, eş istismarı veya çocuk istismarı gibi acil durum tehditlerinin önlenmesine de yardımcı olabilir.