İletişim Bozuklukları

İletişim Bozuklukları Nelerdir?

Aşağıdakileri içeren çeşitli iletişim bozuklukları türleri vardır:

Anlamlı dil bozukluğu : Anlamlı dil bozukluğu, konuşma üretme becerisindeki gelişimsel gecikmeleri ve zorlukları tanımlar.

Karma alıcı-ifade edici dil bozukluğu : Karma alıcı-ifade edici dil bozukluğu, konuşulan dili anlama ve konuşma üretme becerisindeki gelişimsel gecikmeleri ve zorlukları tanımlar.

İletişim Bozuklukları Nedenleri

İletişim bozuklukları gelişimsel veya edinsel olabilir. Nedeni, beyin gelişimindeki anormallikler gibi biyolojik problemlerle, muhtemelen hamilelik sırasında madde bağımlılığı veya kurşun gibi çevresel toksinlere maruz kalma ile ilişkili olabilir. Bazı durumlarda genetik bir faktör bazen katkıda bulunan bir neden olarak kabul edilir.

İletişim Bozukluklarından Kimler Etkilenir?

Bilinmeyen nedenlerle, erkeklere, kızlardan daha sık iletişim bozuklukları teşhisi konmuştur. İletişim bozukluğu olan çocukların da sıklıkla başka psikiyatrik rahatsızlıkları vardır.

İletişim Bozuklukları Belirtileri

Aşağıdakiler iletişim bozuklukları sendromunun en yaygın semptomlarıdır. Bununla birlikte, her çocuk farklı belirtilerle karşılaşabilir.

İletişim bozukluğu olan küçük çocuklar hiç konuşamayabilir veya yaşları için sınırlı bir kelime dağarcığına sahip olabilirler. İletişim bozukluğu olan bazı çocuklar, basit yönleri anlamada zorluk çekerler veya nesneleri isimlendiremezler. İletişim bozukluğu olan çocukların çoğu okula başladıkları zaman konuşabilirler,iletişim sorunları yaşamaya devam edebilirler.

Okul çağındaki çocuklar genellikle kelimeleri anlama ve formüle etme problemleri yaşarlar. Gençler soyut fikirleri anlama veya ifade etme konusunda daha fazla zorluk çekebilirler.

İletişim bozukluklarının belirtileri başka problemlere veya tıbbi durumlara benzeyebilir. Teşhis için daima çocuğunuzun doktoruna danışmalısınız.

İletişim Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

İletişim bozuklukları olan çoğu çocuğun ilk olarak, iletişimde gecikme yaşandığında konuşma ve dil değerlendirmeleri yapılır. Özellikle duygusal veya davranışsal sorunlar da mevcut olduğunda çocuk psikiyatristine danışılır. Kapsamlı bir değerlendirme ayrıca psikometrik test (mantıksal akıl yürütme yeteneklerini, farklı durumlara tepkileri ve düşünme performansını ) ve bilişsel yeteneklerin psikolojik testlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

İletişim bozuklukları Tedavisi

İletişim bozuklukları için özel tedavi, çocuğunuzun doktoru, özel eğitim öğretmenleri ve konuşma / dil ve akıl sağlığı profesyonelleri tarafından belirlenir:

Çocuğunuzun yaşı, genel sağlık ve tıbbi geçmişi

Bozukluğun kapsamı

Bozukluğun tipi

Çocuğunuzun belirli ilaçlar veya terapiler için toleransı

Bozukluğun seyri için beklentiler

Fikriniz veya tercihiniz hakkında bilgiler alınır.

Ebeveynler, öğretmenler ve konuşma / dil ve akıl sağlığı profesyonelleri arasındaki koordineli bir çaba ile bireysel veya grup iyileştirme, özel sınıflar veya özel kaynakları içerebilen bireyselleştirilmiş tedavi stratejileri için temel oluşturulur. İlk yaklaşım olarak açık alanlardaki iletişim becerilerini artırmak için iyileştirici teknikler kullanılmaktadır. İkinci bir yaklaşım, çocuğun kendi iletişim açığını aşmak için kendi güçlü yönlerini geliştirmesine yardımcı olur.Her iki yaklaşım da faydalı olabilmektedir.

İletişim Bozukluklarının Önlenmesi

İletişim bozukluklarının görülme sıklığını azaltmak için özel önleyici tedbirler şu anda bilinmemektedir. Bununla birlikte, erken teşhis ve müdahale, iletişim bozukluğu olan çocukların yaşam kalitesini iyileştirmek için gelişimsel ihtiyaçları ve akademik zorlukları ele alabilir.