Hipokondriyazis

Hipokondriyazis Nedir ?

Hipokondriyazis, ciddi bir tıbbi hastalığa yakalanma korkusudur. Diğer adı hastalık anksiyete bozukluğudur. Bu bozukluğu olan bir kişi, normal duygulanımları, bedensel fonksiyonları ve hafif semptomları, bir hastalık belirtisi olarak, çok kötü bir sonucu olacağına inanarak yorumlama eğilimindedir. Örneğin, bir kişi sindirim, terleme veya cilt üzerindeki bir işaretin ciddi bir hastalık belirtisi olabileceğinden korkabilir.

Hipokondriyazis olan bir kişi, özellikle kardiyak veya sindirim sistemleri gibi belirli bir organ sistemi ile ilgili endişeler duyabilir. Bir doktorun reasüransı ve hatta eksiksiz bir tıbbi değerlendirme genellikle kişinin korkularını sakinleştirmeyecektir. Ya da, eğer sakinleştirirse, başka endişeler günler sonra ortaya çıkabilir.

Genel olarak, bu bozukluğa sahip insanlar “somatik sanrılar” geliştirmezler . Bu bozukluğun ortak bir bakış açısı, sağlık kaygısının o kadar büyük olmasıdır ki, reasürans sadece en iyi ihtimalle geçici olarak yararlıdır. Hastalar korkularının abartılı olma ihtimalini kabul edebilir. Ancak, “yanlış bir şey” olmadığını söyleyenleri kabul etmeyebilirler.

Hipokondriyazis ile İlgili Araştırma Verileri

Hipokondriyazis prevalansı ile ilgili araştırma, diğer ruhsal bozukluklarla ilgili araştırmalardan daha azdır. En iyi tahmin, genel tıbbi uygulamalarda hastaların% 4 veya% 5’inin hipokondriyazis olabileceğidir. Diğer % 10’luk bir kısmı, tam bozukluğa sahip olmadan bazı hipokondriyal semptomlara sahip olabilir.

Şiddetli formlarda, doktordan doktora gitme ve varsayılan hastalığın doğrulanmasını isteyen bir eğilim vardır. Hasta ve doktorlar bu süreklilikten dolayı sinirlenebilirler. Bulunamayan hastalıklar için yoğun arama bazen farkedilmeyen başka bir hastalığın ortaya çıkarılmasında yararlı olabilir.

Hipokondriyazis bazı yönlerden obsesif kompulsif bozukluğa benzemektedir. Aslında, bazı araştırmacılar bunu ilişkili bir bozukluk olarak görmektedirler. Kişi obsesif olarak hastalığın düşünceleriyle meşguldür ve hissettiği kaygıyı bastırmak için bir şeyler yapmaya ( tıbbi bilgilere göz atmaya, doktora başvurmaya) çalışır.

Bu bozukluğu olan bazı insanlar geçmişte, genellikle çocukluk döneminde ciddi bir hastalığa yakalanmışlardır. Genellikle hipokondriyazis genç yetişkinlikte başlar ve uzun yıllar sürebilir. Ancak her yaşta ve hem erkek hem de kadınlarda ortaya çıkabilir. Semptomlar stresli bir olaydan sonra, örneğin sevilen birinin ölümünden sonra daha yoğun hale gelebilir.

Her ne kadar tıbbi hastalıklar rahatsızlık verici olsa da, aile üyelerinin, arkadaşlarının ve doktorlarının dikkat ve özenlerinin hastaya her yönden faydası olacaktır. Bazen, birey bu motivasyondan genellikle haberdar olmamasına rağmen, hipokondriyazis bu avantajlar tarafından motive edilir.

Daha az sıklıkla, bir kişi bir uyuşturucu veya mali yardım almak ya da bazı iş veya yasal sorumluluktan kaçınmak gibi belirgin bir kazanç elde etme konusunda hastalığa yakalanabilir. Birisinin bilinçli olarak bu gibi avantajları aradığı durumlarda, kendini hasta gibi göstermeye çalışabilir. Fakat hipokondriyazis rahatsızlık verici değildir . Hipokondriyazide, hasta bir çıkar gözetmeksizin hastalığın gerçek olduğuna inanmaktadır.

Hipokondriyazis Belirtileri

Hipokondriyazis belirtileri şunlardır:

Ciddi hastalığı olduğuna dair meşguliyet

Vücut semptomlarının yanlış yorumlanması

Tıbbi güvenceye rağmen kalıcı korku

Sanrıların ya da psikozun yokluğu

Klinik rahatsızlık veya fonksiyonel bozukluk

Hipokondriyazis Teşhisi

Tanı konusunda genellikle bir birinci basamak hekimi tarafından şüphelenilir ve bir psikiyatrist veya başka bir ruh sağlığı uzmanı tarafından onaylanır, ancak hasta genellikle bir akıl sağlığı klinisyenini görmeyi reddeder. Tanı kişinin tıbbi şikayetleri ve geçmişine, doktor muayenesi ve laboratuvar testlerine dayanır. Bozukluğa şiddetli anksiyete belirtileri veya obsesif kompulsif belirtiler eşlik edebilir. Değerlendirmeyi yapan uzmanın,kişinin, çeşitli depresyon, şizofreni veya somatizasyon bozukluğu gibi, tıbbi hastalıkla ilgili korku veya abartılı endişelerin ortaya çıkabileceği başka bir zihinsel rahatsızlıktan muzdarip olma olasılığını dikkate alması gerekmektedir.

Hipokondriyazis Tedavisi

Hipokondriyazisi olan kişilerde depresyon, anksiyete veya psikoz da olabileceğinden, bu durumlar değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Hipokondriyazis belirtileri başka bir psikiyatrik hastalık olmadığında bile bir antidepresan tarafından rahatlatılabilir. Obsesif kompulsif bozukluk için kullanılan, serotonin spesifik yeniden alım önleyicileri (SSRI) Hipokondriyazis için de reçete edilebilir ya da fluoksetin ya da serotonin- norepinefrin gibi yeniden alım inhibitörleri (SNRI), venlafaksin gibi ilaçlar yardımcı olabilir.

Bir dizi terapinin hipokondriyazisli insanlara yardımcı olabileceğine dair kanıtlar vardır: bilişsel terapi, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi ve stres yönetimi bunlardandır. Terapistler, hastaların semptomlarına daha az odaklanmasına yardımcı olur ve bunun, stres, endişe ve depresyonun psikolojik rahatsızlıklarını nasıl artırdığı hakkında bilgiler verir. Terapistler, hastaların kaygıyı hafifletmek için yaptıkları eylemlerin genellikle işleri daha da kötüleştirdiğini açıklar. Ayrıca, dikkat dağıtma ve gevşeme teknikleri öğretir.

Hipokondriyazis çok yaygındır ki, birçok birinci basamak hekimi bu bozukluğu iyi anlar ve hastaya nasıl moral ve güvence verileceğini bilirler. Hasta tarafından tıbbi şikayetler asla son bulmayabilir; bu nedenle, fiziksel şikayetler ciddiye alındığında, kısa süreli randevuların düzenli bir şekilde programlanması hastanın kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bir doktor hasta ile teması sınırlandırmaya çalışırsa, hastanın endişesi daha da kötüye gidebilir.

Bozukluğu olan pek çok kişi bir akıl sağlığı profesyonelini görmeye istekli değildir, bu yüzden mümkün olduğunca akıl sağlığı hizmetlerini tıbbi uygulama ile bütünleştirmeye çalışmak yardımcı olabilir.

Doktorlar ve terapistler, belirtilerin gerçek olma ihtimaline karşı hastaları ciddiye almalıdırlar. Ancak semptomları ciddiye almak, gereksiz testler veya prosedürler yapmak anlamına gelmez. Tıbbi şikayete karşı ciddi ve saygılı bir tutum sergilemek gereklidir.