Haltlose Kişilik Bozukluğu

Haltlose Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Haltlose kişilik bozukluğu , etkilenen bireylerin bencil, sorumsuz ve hedonistik olduğu bir kişilik bozukluğudur . ” Haltlos “, bu bağlamda sürüklenen, yıkıcı, amaçsız ve sorumsuz bir yaşam tarzı anlamına gelen Almanca bir kelimedir.

Etkilenen bireylerde dissosyal kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu ile birçok benzerlik vardır . Bu kişiliklerin özellikleri şunlardır:

Uzun vadeli hedeflere sahip olmayan kişilerdir. Sadece anlık yaşantıları vardır.

Güçlü bir zaman oryantasyonuna sahip değildirler.

Herhangi bir konuda bilgili veya bir konuya duyarlı değildirler.

Odak ve konsantrasyon seviyeleri düşüktür.

Vicdan olgusuna önem vermezler.

Deneyimlerinden ders çıkarmazlar ve yaptıkları herhangi bir kötü davranıştan dolayı pişmanlık duymazlar.

Genellikle aşırı iyimserdirler.

Çekiciliğe sahiptirler ve kolayca ikna edilirler.

Haltlose kişilik bozukluğu , histrionik kişilik bozukluğu ile ortak özelliklere sahiptir .

Haltlose kişilik bozukluğunu taşıyan birçok kişi aynı zamanda alkol ve madde bağımlısıdır.

Haltlose kişilik bozukluğunu taşıyan bireyler genelde toplumdan izole şekilde hayatlarını sürdürürler.

Haltlose Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Haltlose kişilik bozukluğuna sahip insanlar genellikle bencil ve yüzeysel düşüncelere sahip olduklarından dolayı kendi rahatsızlıklarından haberdar olmazlar ve tedavi aramazlar.

Bu tip kişilik bozukluğunun kesinleşmiş bir tedavisi olmamakla birlikte, diğer kişilik bozukluklarında kullanılan yöntemler Haltlose kişilik bozukluğu tedavisinde de yardımcı olabilir.

Psikoterapi bireysel seanslarda, grup terapisinde veya aile ve hatta arkadaşları içeren oturumlarda sağlanabilir. Birkaç çeşit psikoterapi vardır – ruh sağlığı uzmanı hasta için hangisinin en iyi olduğunu belirleyebilir.

Antidepresanlar : Antidepresanlar, haltlose kişilik bozukluğu ile ilişkili olabilecek depresif duygudurum, öfke, dürtüsellik, sinirlilik veya umutsuzluk durumlarında faydalı olabilir.

Mood dengeleyiciler : İsminden de anlaşılacağı gibi, duygudurum düzenleyicileri duygudurum dalgalanmalarına bile yardımcı olabilir veya sinirlilik, dürtüsellik ve saldırganlığı azaltabilir.

Antipsikotik ilaçlar : Nöroleptikler olarak da adlandırılan bu belirtiler, psikoz ya da bazı durumlarda anksiyete veya öfke problemleriniz varsa, sakinleşmeye yardımcı olabilir.

Anti-anksiyete ilaçları : Eğer endişe, ajitasyon veya uykusuzluk varsa bunlar yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda, dürtüsel davranışı arttırabilirler, bu yüzden bazı kişilik bozukluklarında kaçınılması gerekir. Haltlose kişilik bozukluğu durumu da daha çok dürtüsel davranışlarla yakından ilişkilidir.