Frotteuristik Bozukluk ( ( Frotteurizm )

Frotteuristik Bozukluk ( Frotteurizm ) Nedir ?

Frotteuristik Bozukluk , bir kişinin, cinsel uyarım sağlamak için başka bir kişiye sürtünmesi veya dokunmasına yönelik psikolojik durumdur. Bu rahatsızlık ayrıca Frotteurizm olarak bilinir. Frotteurizm yaşayan kişinin dokunduğu ya da sürtündüğü kişiler, ona bu davranış için izin ya da onay vermemiş kişilerdir. Yani genellikle yabancıdırlar.  Dokunma, genital bölge de dahil olmak üzere diğer kişinin vücudunun herhangi bir yerinde olabilir. Uygunsuz davranış genellikle ortak alanlarda olur.

Ayrıca Frotteurizm rahatsızlığı olan kişi, başka birine dokunmayı veya sürtünmeyi hayal edebilir.

Frotteuristik Bozukluk Belirtileri

Frotteuristik Bozukluk belirtileri aşağıdakileri içerir.

Davranış en az 6 aydan beri mevcutsa.

Hasta, eylemlerinden büyük bir endişe duyuyorsa.

Kişinin günlük yaşamında bozulma varsa.

Frotteuristik Bozukluk Teşhisi

Eğer hasta bir veya birden fazla kişiye izin vermediği halde dokunmuş veya sürtünmüşse Frotteurizm teşhisi konur. Bu davranış en az 3 kez tekrarlanmışsa, bu durum Frotteuristik Bozukluğun bireyde var olduğunu onaylar.

Frotteurizm , birine dokunma ve sürtünme ile ilgili fantezileri olan, ancak davranışları uygulamaya geçirmemiş bireylerde de teşhis edilebilir. Bireyin, bu davranışın hayalini kurması teşhis için yeterlidir.

Frotteurizm belirtileri, genç yaşlarda veya daha sonra da başlayabilir. Bazı gençlerin, bu rahatsızlık için başlangıç ​​aşamaları sınıf arkadaşları, okul öğretmenleri ve ailesinin üyelerinden biri üzerinde uygulanmış olabilir. Bu ilk davranışlar kişiye cinsel zevk alma duygusu sunmamış olsa da, ona duygusal olmayan ama hoş duygular hissettirmiş olabilir.

Birey kendi fantezilerini uygulamaya geçirmese ve kendisinin günlük yaşamında bu durum endişeye ve herhangi bir aksamaya neden olmasa bile, düşüncelerindeki potansiyel Frotteurizm yönelimine sahip olabileceğini gösterir.

Frotteuristik Bozukluk Nedenleri

Diğer psikolojik bozukluklarda olduğu gibi bu bozukluğun da nedeni kesin olarak bilinememektedir.

Frotteuristik Bozukluk Tedavisi

Frotteurizm yaşayan bireylerin sayısını söylemek oldukça zordur. Bunun nedenlerinden biri, kişiler rahatsızlığı taşıyor olsalar bile, tedaviye başvurmamalarıdır. Eylemlerinin tolere edildiğine, hatta izin verildiğine inanabilirler ve tedavinin gereksiz olduğunu düşünebilirler. Diğer insanlar hakkında konuşmak ve onlara yönelik taciz davranışları yüzünden çoğu kez küçük düşebilirler.

Hastaların Frotteuristik Bozukluk davranışına yönelik cinsel isteklerini azaltmaya odaklanan terapi ideal olarak görülmektedir. Terapist, bu davranışın nedenlerini bulmak ve kişilerin bu sorunla sağlıklı yollarla baş edebilmesine yardımcı olmak için hastalarla birlikte çalışacaktır. Terapi ile birlikte doktor tarafından uygun görülen bazı yardımcı ilaçlar reçete edilebilir.

Bozukluğa sahip olan ve bunu devam ettiren kişinin cezai suçlarla karşılaşma ihtimali vardır. (Çoğu zaman, Frotteuristik Bozukluk davranışı gerçekleştikten hemen sonra, kişiyi bulmak zordur çünkü hızlı bir şekilde orayı terk eder. Bazı durumlarda kişi bu yözden yargılanabilir. Frotteuristik Bozukluk   cinsel taciz veya istismar olarak kabul edilir. Bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir.  Bununla birlikte, bireyin bir başka kişiye dokunduğunu kanıtlamak zor olduğu için, eylemin plansız ve kasıtlı olmadığını iddia ettiği birçok örnek vardır. Kişinin suçlu bulunması halinde hapishanede zaman geçirmesi, ayrıca psikiyatrik tedaviye girmesi ve cinsel suçlu olarak kaydolması emredilebilir. Ayrıca Frotteuristik Bozukluk tedavisi genellikle uzun sürer. Kişinin bu davranışlarına devam etmemesini sağlamak için sürekli izlenmesi gerekebilir.