Fiziksel istismar

Fiziksel istismar Nedir ?

Fiziksel istismar bireyin bir başkası tarafından fiziksel olarak şiddete maruz kalması durumudur., Fiziksel istismar bireye zarar verebilir ve etkileri de uzun sürebilir. Özellikle çocuklukta fiziksel istismara uğramış bir kişi, daha sonraki yaşamlarında duygusal ve psikolojik zorluklar yaşayabilir. Aile içi şiddete maruz kalanlar , yetişkinlikte madde bağımlılığı sorunlarıyla karşılaşabilir. Bir terapistin veya başka bir akıl sağlığı profesyonelinin desteği genellikle bireyin bu etkilerden kurtulmasına yardımcı olabilir.

Fiziksel istismar Türleri

Fiziksel istismar birçok şekil alabilir ve herhangi biri fiziksel istismar kurbanı olabilir. Çocuğun bir ebeveyn, bakıcı veya kardeşin ellerinde istismar yaşama olasılığı daha yüksektir; bir yetişkin, eşi veya başka bir kişi tarafından fiziksel istismara maruz kalabilir.

Yaşlı İstismarı

Yaşlı bir yetişkinin kötü muamelesi veya ihmali durumudur. Ayrıca fiziksel istismar da içerebilir ve genellikle ücretli bir profesyonel veya aile üyesi olabilecek bir görevli tarafından gerçekleştirilir. Bakım yönetiminde bulunanlar da, bireyleri de bakımlarında fiziksel istismara maruz bırakabilir.

Aslında pek çok davranış türü, taciz edici niteliktedir. Genel olarak, samimi bir ortağa, çocuğa veya yaşlıya istenmeyen fiziksel zarar getiren bir kişi, bu kişiye fiziksel istismar uygulamış olur. Bu eylemler ayrıca saldırı olarak da tanımlanabilir.

Aşağıdaki eylemler fiziksel istismar niteliği taşır:

Delme, tekmeleme, tokatlama, çimdikleme.

Zarar vermek veya fiziksel olarak zararlı bir şekilde kısıtlamak. Bir çocuğu bisiklet yolunun dışına çıkaran bir ebeveyn, çocuğa zarar vermek niyetinde değildir ve bu nedenle bu davranış, çocuğu istismar etmek olarak kabul edilmez.

Yakmak.

Özellikle bebek veya küçük bir çocuğun biri tarafından sarsılması.

Dayak, kırbaçlama. Bazı kültürler, dayak, kırbaçlama veya şaplak atmayı fiziksel istismar olarak düşünmemektedir. Ancak, bu davranış genellikle birçok ülkede fiziksel istismar olarak kabul edilir.

Zehirleme veya başka bir şekilde hastalığa neden olma

Zarar veren herhangi bir kasıtlı yaralama şekli

Farklı kültürlerin, neyin istismar olduğuna dair farklı fikirleri olabilir. Bazı ülkelerde, bir adamın eşi veya çocukları üzerinde fiziksel güç kullanması yasaldır; ancak ABD, eşleri istismara yönelik olarak 1970’lerde bir suç yasası oluşturmuştur. Türkiye’de de eşe ve çocuğa herhangi bir şekilde fiziksel istismar uygulamak yasal olarak suç kabul edilmektedir.

Çocuğa şaplak atmak pek çok kişi tarafından istismar sayılmaz, dünya çapında birçok ev ve okulda bu fiziksel ceza hala uygulanmaktadır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele yasası gibi yasalar, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek ve bunlara karşı mücadele etmek, mağdurlara koruma ve destek sağlamak, mağdurlara hukuki yardım ve diğer hizmetleri sağlamak ve sığınaklara finansman sağlamak gibi çalışmalar yürütmektedir.

Aile içi şiddeti toplum düzeyinde ele alan programlar mevcuttur. Ancak, aile içi şiddeti ve istismarı tanımlayan yasalar devletten devlete farklılık göstermektedir ve bazı devletler mağdurlara başka devletler kadar koruma sağlayamayabilir.

Bazı durumlarda, yasalar istismar, saldırı veya aile içi şiddet mağduruna koruma sağlayabilir, ancak mağdurların, destek gruplarından, sağlık profesyonellerinden veya polisten yardım alması da yararlı olabilir.

Fiziksel istismar Belirtileri

Fiziksel istismar semptomları arasında, özellikle özel veya doğal olmayan şekillerde ortaya çıkan yanıklar, lekeler, çürükler, ısırık izleri, sık kırıklar veya kırık kemikler, kronik yaralanmalar veya kronik sağlık sorunları sayılabilir.

Bu fiziksel işaretlerden herhangi birinin varlığı, özellikle çocuklarda düşmelere veya yaralanmaya neden olan diğer kazalara eğilimli olabilecekleri için istismar anlamına gelmeyebilir. Bir kişinin sık yaralanması veya çürükleri olduğunda, yaralanmaların bir paterni olduğu ortaya çıktığında veya yaralanmanın açıklaması uygun olmadığında, durumun araştırılması tavsiye edilebilir.

Aniden, endişeli, agresif görünen veya özellikle yukarıda belirtilen fiziksel belirtilerle birlikte aşağıdaki davranışsal belirtilerden herhangi birini sergileyen kişiler, yetişkinler ve çocuklar suistimal yaşıyor olabilir:

Uykusuzluk , kabuslar veya uykuya dalma sorunları.

Yatak ıslatma ya da kendini kirletme (çocuklarda).

Uyuşturucu veya alkol kullanmak.

Kendine zarar verme, veya bununla ilgili tehdit.

İntihar düşüncesi , intiharla tehdit.

Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler, yeme bozukluğunun gelişimi

Agresif davranış, depresif veya düşük ruh hali

Obsesif davranış

İstismar her zaman ciddi bir endişe olsa da, bir bebeği veya küçük bir çocuğu sallamak veya atmak genellikle ölümcül olabilir. Bir kafa travması sonucu oluşan yaralanmalar ölümle sonuçlanmasa bile, beyin hasarına, sakatlığa yol açabilir. Ayrıca konuşma veya görme bozukluğuna veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde öğrenme güçlüğüne yol açabilir. Sarsılmış bebeklerde ayrıca iç yaralanmaları, kırık kemikler olabilir. Solunum problemleri, nöbetler, kusma, sinirlilik, uyuşukluk ya da yemeğe ilgisizlik de bir bebeğin kafa travması geçirebileceğini gösterebilir. Potansiyel neden ne olursa olsun, bir bebeğin sarsıldığına veya atıldığına inanan bir kişinin derhal tıbbi yardım istemesi gerekir .

Psikolojik Belirtiler

Fiziksel istismar uzun süreli etkilere sahip olabilir. Çocukluk çağında istismar edilen bir kişinin , daha sonraki yaşamlarında depresyon , anksiyete , intihar düşüncesi ve yeme bozuklukları gibi sorunlar yaşama olasılığı daha yüksektir .

Suistimal edilenler ayrıca travma sonrası stres yaşayabilir, travma ile başa çıkmaya yardımcı olacak maddeler kullanabilir, başkalarıyla bağlantı kurmakta güçlük çekebilir veya düşük benlik saygısı yaşayabilir . Bireyler ayrıca kişilik sorunları ile ilgili diğer koşullardan ayrışabilir veya teşhis edilebilir. Çocuklarda zıtlaşma davranışları gelişebilir.

İstismar kurbanları bu istismara genellikle güvendikleri ve değer verdikleri kişiler tarafından uğrarlar. Bu nedenle itiraf etmekte zorlanabilirler. İstismar eden kişiyi hala sevebilir ve bu sevgiyi istismar gerçeğiyle yüzleştirmeyi zor bulabilirler. Bazıları istismarın kendi suçu olduğuna ya da bir kerelik bir olay olduğuna inanabilirler.Çünkü istismara uğradıkları kişi tarafından terk edilmekten korkabilirler.

Suistimal edilen bazı çocuklara gidecek başka hiçbir yer kalmayabilir ve bazı aile içi şiddet mağdurları aynı nedenden ötürü istismarcı ortaklarla birlikte kalır.

Gelecekte tekrarlanacak istismar korkusu bireyin kendisinin ve çocuğunun güvenliği için sürekli korku önemli stres yaratabilir ve bireyin duygusal sıkıntısı artabilir. Hayal kırıklığı ve depresyon da meydana gelebilir ve istismar edilen bazı kişiler, istismardan kurtulmanın tek yolu olarak intiharı düşünebilir.

İstismar durumundan kurtulan bir kişi iç huzur yaşamaktan çok, istismar ortamında mahsur kalan diğer aile üyeleri için endişelenebilir veya kendisi için korkabilir.

Kişi yakın bir ilişki kurma ya da yeni bir hayata başlama girişiminde bulunduğunda, güçlü bir şekilde etkileyen şiddetli tacizlerin anıları da ciddi bir sıkıntıya neden olabilir. Çocuk olarak istismar edilen bir kişi, istismarın sürdürülmesinden ve sonuç olarak bir ebeveyn olmaktan korkabilir.

İstismarın anıları yoğun olabilir ve kişinin yaşamı sürdürebilme kabiliyetine müdahale edebilir. Suistimal edilen bazı insanların acı verici anıları unutup hayatlarında ilerlemelerine izin verilse de, bu görev genellikle kolay bir şey değildir ve anıların gömülmesi bazı amaçlara hizmet edebilirken, bazıları için yararlı olmayabilir. . Ruh sağlığı uzmanının yardımıyla öfke , keder , suçluluk veya endişe duygularını incelemek ve ele almak, istismara uğrayan kişiler için en etkili yöntem olabilir .

Terapi sırasında, bazı kişiler acı veren hatıraları unutabilir ve onları istismar eden kişi için bir miktar affetme deneyimi yaşayabilir . Bununla birlikte, istismarın ele alınmadığı ya da tedavi edilmediği zamanlarda, bireyler yaşamları boyunca zihinsel sıkıntı ve güçlük yaşamaya devam edebilirler ve daha kötüye gidebilirler.

Fiziksel istismar Tedavisi

Fiziksel istismardan kurtulanlar için tedavi yardımcı olabilir. Bir akıl sağlığı uzmanı, bireylerin depresyon, anksiyete ve diğer sorunlar gibi istismar sonucu ortaya çıkabilecek öfke, keder, hayal kırıklığı, korku ve stres koşullarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Suistimalden kurtulanlar için destek grupları, bazı bireyler için yararlı olabilir ve istismar edilen çocuklar için terapi genellikle tavsiye edilir. Rol oyun terapisinin de fayda sağladığı gösterilmiştir ve travmayı tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmış olan istismardan kurtulmuş bir bireyde Travma Sonrası Stres Bozukluğu mevcut olduğunda Göz Hareketleri Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme önerilebilir.

İstismarın kapsamlı ve kalıcı etkileri olabileceği için, terapist genellikle bunları izole etmeye ve ele almaya odaklanacaktır, böylece terapi içindeki kişinin de bu konuda yardımcı olması sağlanacaktır.

İstismarı takip eden terapi aynı zamanda bireylerin güvende olma duygusunu yeniden kazanmalarına ve herhangi bir eylemi sonucunda istismarın gerçekleşmemesine yardımcı olabilir.

İstismarın faili olan bir kişi de tedavi görebilmektedir. Genellikle rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak hapis cezası yerine danışmanlık verilecektir. Terapi, bazı bireylerin dürtülerini şiddete başvurmama şeklinde değiştirmesinde etkili olabilir ve istismar olaylarının önlenmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, terapinin işe yaraması için, birey genellikle değişmek istemelidir ve istismar eylemleri gerçekleştiren tüm bireyler için tedavi önerilmemektedir.