Enürezis ( Yatak ıslatma )

Enürezis Nedir?

Enürezis daha çok yatak ıslatma olarak bilinir. Gece enürezisi veya gece yatak ıslatma, en sık görülen eliminasyon bozukluğudur. Gündüz altını ıslatma durumuna ise diurnal enürez denir. Bazı çocuklar bu rahatsızlıklardan birine sahipken bazıları hem gündüz hem de gece altını ıslatabilmektedir.

Bu davranış, kasıtlı olabilir veya olmayabilir. Çocuk 5 yaş ve üstü olmadıkça durum teşhis edilmez.

Enürezis Belirtileri Nelerdir?

Enürezisin başlıca belirtileri şunlardır:

Tekrarlanan yatak ıslatma

Giysilerin ıslanması

Yaklaşık üç ay boyunca haftada en az iki kez ıslatma

Enürezis Nedenleri

Enürezisin gelişiminde birçok faktör bulunabilir. İstemsiz ya da kasıtsız olarak idrarın serbest bırakılması aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

Küçük bir mesane

Kalıcı idrar yolu enfeksiyonları

Şiddetli stres

Tuvalet eğitimine müdahale eden gelişimsel gecikmeler
Gönüllü veya kasıtlı enürezis, davranış bozuklukları veya anksiyete gibi duygusal bozukluklar da dahil olmak üzere diğer ruhsal bozukluklarla ilişkili olabilir . Enürezis aynı zamanda ailelerde de görülmekte olup, bu da bozukluk için bir eğilimin ( özellikle baba tarafında olmak üzere ebeveynden çocuğa geçirilen durum ) kalıtsal olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, tuvalet eğitimi ve enürezisin gelişimi ile ilgili sonuçlar üzerinde çok az araştırma olmasına rağmen, çocuk çok küçükken zorla başlatılan tuvalet eğitimi, bozukluğun gelişiminde bir etken olabilir.

Enürezisli çocuklar sıklıkla idrarını yapabilen veya mesaneleri dolduğunda uykudan uyanmayan ağır traversler olarak tanımlanır.

Enürezis Nasıl Teşhis Edilir?

İlk olarak, doktor tıbbi geçmiş hakkında bilgi alıp, idrar salınımına neden olabilecek nedenleri teşhis etmek için fiziksel  muayene yapar.Kan şekerini , hormonları ve böbrek fonksiyonlarını ölçmek için idrar tahlili ve kan çalışması gibi laboratuvar testleri de yapılabilir . İnkontinansa neden olabilecek fiziksel durumlar arasında diyabet , bir enfeksiyon veya idrar yolunda bir tıkanmaya neden olan fonksiyonel veya yapısal bir bozukluk oluşması yer alır.

Enürezis ayrıca bir yan etki olarak davranışlarda karışıklığa veya davranış değişikliklerine neden olabilen bazı ilaçlarla da ilişkili olabilir. Fiziksel bir neden bulunmazsa, doktor enürezis teşhisini çocuğun semptomlarına ve mevcut davranışlarına dayandıracaktır.

Enürez Nasıl Tedavi Edilir?

Enürezisin hafif vakaları için tedaviye gerek duyulmayabilir, çünkü bu durumdaki çoğu çocuk bunu kendiliğinden aşar ( genellikle genç olduklarında aşarlar). Tedaviye ne zaman başlanacağının bilinmesi zor olduğundan, semptomların seyrini takip etmek ve teşhis etmek imkansızdır. Tedaviye başlamak için karar verirken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler, çocuğun benlik saygısının ıslanmadan etkilenip etkilenmediği ve enürezisin işlevsellikte bozulmaya neden olup olmadığıdır.

Tedavi yapılırken, davranış değiştirmeye yönelik terapi genellikle önerilir. Davranış tedavisi hastaların% 75’inden fazlasında etkilidir ve şunları içerebilir:

Alarmlar: Yatak ıslandığında çalan bir alarm sistemi kullanmak çocuğun gece mesane hislerine cevap vermeyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Enürezis üzerindeki araştırmaların çoğu, en etkili tedavi olarak idrar alarmlarının kullanımını desteklemektedir. İdrar alarmları şu anda kalıcı iyileşme ile ilişkili tek tedavidir. Nüksetme oranı düşüktür, genellikle% 5 ila % 10’dur. Böylece bir enürezis vakası bu tedavi alındığında neredeyse her zaman iyileşir.

Mesane eğitimi : Bu teknik, çocuğun daha uzun süre idrar kontrolünü sağlaması için belirli aralıklarla tuvalete gitmesini içerir.Bu aynı zamanda, egzersize cevap veren bir kas olan mesanenin büyüklüğünü uzatmaya da yardımcı olur. Mesane eğitimi tipik olarak bir enürezis tedavi programının parçası olarak kullanılır.

Ödüller: Çocuk, mesane kontrolünü gerçekleştirirken bir dizi küçük ödül vermeyi içerebilir.

Enüreziyi tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. Ancak genellikle bozukluk çocuğun günlük işlevine müdahale ederse ve genellikle söz konusu ilaç 6 yaşından küçük çocuklar için önerilirse kullanılır.

İlaçlar, böbrekler tarafından üretilen idrar miktarını azaltmak veya mesane kapasitesini arttırmak için kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında , böbreklerin idrar üretimini etkileyen desmopressin asetat ( DDAVP ) ve enürezisin tedavisi için de yararlı bir antidepresan olan imipramin ( Tofranil ) bulunmaktadır .

İlaçlar enürezisin semptomlarını yönetmek için yararlı olabilir. Ancak nüksetme oranı fazladır. Çocuklar için ilaç seçerken, yan etkiler ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır; İlaçlar, davranışsal tedavilere başlamadan önce çocuğun işlevini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Enürezis Önlenebilir mi?

Enürezisin tüm vakalarını – özellikle de çocuğun anatomisi ile ilgili problemleri engellemek mümkün olmayabilir. Ancak belirtilerin ortaya çıkması durumunda çocuğunuzun bir çocuk doktoru tarafından değerlendirilmesi, durumla ilişkili sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir. Tuvalet eğitimi sırasında çocukla birlikte pozitif ve sabırlı olmak, tuvaletin kullanımıyla ilgili olumsuz tutumların gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir.