Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz )

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) Nedir ?

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ), hastaların parazitlere musallat olduğuna dair sabit ve yanlış bir inanca sahip oldukları nadir bir hastalıktır. Genellikle psikiyatrik bakıma başvurmayı reddetme eşlik eder.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz )parazitlerin vücudu istila ettiğine dair yanlış bir inanıştır.Sanrılı parazitozlu hastalar, böcekler, solucanlar, akarlar, bitler, pire veya diğer organizmalarla enfekte olduklarına dair sarsılmaz, yanlış bir inanca sahiptir. Bazı hastalar parazitlerin evlerini, çevrelerini ve kıyafetlerini istila ettiğine inanırlar. Çoğunlukla organizmaların vücutlarına deri ve diğer vücut açıklıkları aracılığıyla nasıl girdikleri ve etraflarında nasıl hareket ettikleri hakkında canlı açıklamalar sağlarlar.Kaşıntı, kemirilme ve tahriş hissi onlar için çok gerçektir. Bu hislerden kurtulmak için, insanlar derilerini yaralayabilir, koparabilirler .

Bu gibi yaralar bazen enfekte olur. Bazı hastalar ciltlerine çeşitli kimyasallar ve dezenfektanlar uygular. Bu tür kimyasallar cilt tahrişine veya alerjik reaksiyona neden olabilir.

Hastalar, parazit istilasının gerçek olduğunu kanıtlamak için doktorlarına, kuru kabuklar, toz ve tüy gibi saç, deri ve döküntü örnekleri getirirler. Ayrıca hastalar örnekleri mikroskop lamına yerleştirebilir ya da bir kap veya kibrit kutusunda taşıyabilir. Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) en çok kadınları etkiler, ancak genel oranda çok nadirdir.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) olan bazı kişiler, sağlıkları hakkında çok endişe etmelerine neden olan bir bozukluğa, ( eskiden hipokondriyazis olarak bilinen hastalık anksiyetesi bozukluğuna ) yakalanabilirler. Ayrıca medyadan bazı parazit bozuklukların (örneğin uyuzların ) duyumlarını almış olabilirler veya  gerçekten enfekte olmuş bir kişi ile temas halinde olarak bilgi alabilirler.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) olan bazı kişilerde şizofreni, depresyon, anksiyete ya da obsesif-kompulsif bozukluk gibi bir ruhsal bozukluklar da vardır, ancak hepsi birden görülmez.

Bazı maddelerin (kokain ya da metamfetamin gibi) kötüye kullanılması ya da uzun süreli alkol kullanımından vazgeçilmesi de Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) rahatsızlığına yol açabilir.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) Teşhisi

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) rahatsızlığını doktorların teşhis etmesi zordur çünkü alerjiler, dermatit veya gerçek parazitler gibi birçok cilt bozukluğu da kaşıntı hissine neden olur.

Ayrıca, kişinin kendisinin neden olduğu ve kimyasal madde kullanmasından kaynaklanan cilt yaraları ya da tahrişleri, herhangi bir cilt probleminden kaynaklanan rahatsızlık gibi görünebilir.

Doktorlar, teşhisleri, uyuşturucu kullanımı veya zihinsel bozukluklar dahil olmak üzere, fiziksel muayeneye ve kişinin geçmişine bakarak yapar. Doktorlar, gerçek istilaları ve diğer hastalıkları dışlamak için deri kazıntıları ve bazen kan testleri yapabilirler. Eğer gerçek bir istila göz ardı edilmişse, psikiyatrist tarafından yapılan inceleme, durumun Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) Nedenleri

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) sanrılarının nedeni bilinmemektedir, ancak monosemptomatik hipokondriyal psikoz olarak sınıflandırılmıştır. Bu terim, önemli bir süre boyunca devam eden ancak başka bir psikiyatrik hastalığa yol açmayan tek bir sabit hipokondriakal sanrılı hastaları tanımlamak için kullanılır. Ancak bazı psikolojik rahatsızlıkların bu hastalığın gelişiminde rolü olabileceği düşünülmektedir.  Parazitoz sanrılarından başka, hastalar normal bir kişiliğe sahip olabilirler veya daha yaygın olarak, sosyal izolasyona eğilimi olan kabul edilebilir bir dış merkezlilik derecesine sahip olabilirler.

Parazitoz sanrılar da şizofreni, obsesyonel durumlar, depresyon, bipolar bozukluk ve anksiyete bozuklukları dahil olmak üzere diğer psikiyatrik hastalıklar ile ilişkili bulunmuştur. Bu, parazitozun ikincil sanrıları olarak bilinir.

Tüm ırklar, cinsiyetler ve yaşlar bu rahatsızlıktan etkilenebilir. Fakat, en sık olarak beyaz orta yaşlı ya da yaşlı kadınlarda görülür .

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) Belirtileri

Parazitoz sanrılarından muzdarip insanlar genellikle deride veya altında, balgamda, midelerinde, bağırsaklarında ya da evlerindeki yataklarda kanepelerde ve tüm çevrelerinde parazitler ve haşereler olduğuna inanırlar ve bunlar tarafından kemirildiklerini düşünürler.

Parazitoz sanrıların karakteristik belirtileri şunlardır:

Doktorlar, muhteriler, hijyenist ve entomologlar tarafından çok sayıda görüş alan hasta, daha sonra alınan tavsiyelerin yetersizliğinden şikayet eder ve kendisini tedavi eden uzmanlardan şüphe duyar.

Acı hissi, yanma, sürünme ve ısırma hissi, acı çeken kişinin parazitleri çıkarmaya çalışmasıyla kendini yaralamasınna yol açabilir. Bu, küçük yaralar, deride çukurların ve cilt hastalıklarının oluşmasına neden olur.

Hastalar bir kibrit kutusu gibi küçük bir kapta genellikle deri, saç , kuru kan veya kabuklu parçalar taşırlar . Bazen karınca veya sinek gibi canlı organizmaları da koyabilirler.

Cildi temizlemek, kıyafetleri ve mobilyaları dezenfekte etmek, hatta yok etmek için aşırı önlemler almış olabilirler.

Bir veya daha fazla aile üyesi bazen Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) hastası olabilir.

Ekbom Sendromu ( Delüzyonel Parazitoz ) Tedavisi

Parazitoz sanrıları olan hastaların yönetimi genellikle güçtür . Çünkü her yerde ve hatta kendi bedenlerinde bile etraflarını sarmış parazitlerin olduğuna kendilerini oldukça fazla inandırmışlardır.

Bazen hastalık daha iyi olabilir ve tek başına iyileşebilit, ancak çoğu durumda psikotrop ilaçlarla tedavi genellikle gereklidir.

Sıklıkla bu hastaların yönetimi en iyi şekilde dermatologlar, psikiyatristler ve entomologların işbirliği ile ele alınır. Bir hastayı tedavi ederken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

Sorunun bir psikiyatrik hastalık olduğuna dikkat çekerek , istila düşüncesinin gerçek olmadığını ortaya çıkarmadan önce hastanın güvenini kazanmak için, önemli bir gözden geçirme ve tekrarlı ziyaretler gereklidir .

Hastaları belirli tedavileri kabul etmeye teşvik etmek için sanrıdaki ifadeler kullanılmamalıdır. Örneğin, hastaya “parazitleri öldüreceğini” söyleyerek psikotropik bir ilacı almasını söylemek sadece hastanın yanıltısını güçlendirir ve onaylar.

Hastalar genellikle psikiyatrik yardım istemeye isteksizdirler ve doktor veya dermatolog tarafından yapılması gerekenler dikkatli bir şekilde yapılmadığı takdirde, hasta tedaviyi bırakabilir.

Bazı hastaların sadece psikolojik destek alarak, ilaç tedavisi olmadan yaşamlarını devam ettirmesi mümkündür.

Depresif belirtiler varsa depresyon tedavisi yararlı olabilir. Seçici bir serotonin geri alım inhibitörü olan eskitalopramın etkili olduğu bildirilmiştir.
Pimozid, risperidon ve olanzapin gibi antipsikotikler de kullanılır, ancak sadece bir dermatolog veya psikiyatrist tarafından gözetim altında başlatılmalıdır .