Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk )

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) Nedir ?

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) , duygudurum veya duygusal bir bozukluktur. Uzun süre devam eden kronik, hafif bir depresyondur. Distimi sözcüğü Yunanca köklerden gelir ve “mizah” anlamına gelir. Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ), majör depresif bozukluğu olan bir kişinin yaşadığı zihinsel ve fiziksel belirtilerden daha azına sahiptir.

Durum genellikle erken yetişkinlikte başlar ve hastalık yıllarca hatta on yıllarca sürebilir. Genellikle aşırı moral bozukluğu veya bariz stres ile ilişkilidir ve genellikle daha aşırı bir depresif atağın başlangıcında görülür. Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) kadınlarda görülme oranı, erkeklerde görülme oranının iki katıdır. Majör depresif bozuklukta da durum aynıdır.

Geçmişte, Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ),  depresif nevroz , nevrotik depresyon , depresif kişilik bozukluğu ve kalıcı anksiyete depresyonu olarak bilinmekteydi.

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) Nedenleri

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazı faktörlerin bir kombinasyonunun, bu rahatsızlığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Kalıtım (genetik) bir rol oynayabilir ve ailesinde depresyon ya da Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) olan bireylerin özellikle yaşamın erken dönemlerinde, ( 20’li yaşların başlarına kadar ) distimi yaşayabilme olasılıkları daha yüksektir.

Beyindeki nörotransmitterlerdeki ( kimyasal habercilerdeki ) değişiklikler de distimik bozukluğa neden olabilir. Kronik stres ya da tıbbi hastalıklar, sosyal izolasyon ve hayat hakkındaki düşünceler ve algılar, distimik bozukluğun gelişimini etkileyebilir. Diğer akıl sağlığı koşulları ( örneğin, sınırda kişilik bozukluğu ) da gelişim riskini artırabilir.

Distimik bozuklukla birlikte her dört kişiden biri geç başlangıçlı distimi olarak bilinen orta yaş rahatsızlığını geliştirir . Semptomlar genellikle kişinin yaşadığı bazı şok veya kayıplarla ilgili belirli bir depresif epizodu takip eder.

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) Belirtileri ve Yan Etkileri

Bir kişinin distimik bozukluktan muzdarip olabileceğini gösteren işaretler şunlardır:

Uzun süreli depresif ruh hali

Kendine güvensizlik

Düşük enerji, yorgunluk

Uyku düzensizlikleri

İştahta değişiklikler

Zayıf konsantrasyon

Umutsuzluk

Bu belirtilerin şiddeti değişkendir ve kişiye bağlıdır. Bazı insanlar hala hayatın temel taleplerini ele alabilirken, bazıları önemli sıkıntıya maruz kalmakta, iş, okul veya sosyal durumlarla başa çıkmakta zorlanmaktadır.

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) Teşhisi

En az 2 yıl boyunca günlerin çoğunda kronik depresyon hali yaşandıysa, distimik bozukluk olarak teşhis edilebilir. Çocuk ve ergenlerde teşhis için gereken kriter, 1 yıldan fazla süren sinirlilik hali olabilir. Ayrıca kişide iki aydan daha fazla aşağıdakilerden iki veya daha fazla faktörün belirtisi görülmelidir:

Kendine güvensiz

Düşük enerji, yorgunluk

Uyku düzensizlikleri

İştahta değişiklikler

Zayıf konsantrasyon

Umutsuzluk

Bu 2 yıl boyunca, önemli bir depresif atak yaşanmaz, ancak geçmişte bir majör depresyon geçirilmiş olabilir. Doktor ayrıca belirtilerin bir madde kullanım probleminin  sonucu olup olmadığını veya tiroid problemleri, anemi veya anksiyete gibi diğer tıbbi veya ruhsal sağlık durumlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını da doğrulamak isteyecektir.

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) rahatsızlığını teşhis etmek her zaman kolay değildir. Bu durumdaki insanlar kendilerini depresif olarak düşünemezler ve sıklıkla doktorları psikolojik şikayetlerden ziyade fiziksel rahatsızlık şikayetleriyle ziyaret ederler. Ruh sağlığı uzmanları, daha net belirtiler fark edilinceye kadar teşhis koymaz. Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) geç farkedildiğinde ya da geç teşhis edildiğinde, madde bağımlılığına veya intihara yol açabilecek bir tehlike söz konusudur.

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ) Tedavi ve Önleme

Distimik Bozukluk ( Persistan Depresif Bozukluk ), ilaç ve psikoterapi ile depresyon tedavisindekine benzer bir yaklaşımla tedavi edilir. En etkili tedavi, olası tedavi türlerinin bir kombinasyonudur.

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar; örn., Fluoksetin *, sitalopram, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) gibi antidepresan ilaçlar, distimik bozukluğun tedavisinde kullanılabilir.

Distimik bozukluğun tedavisi için kısa süreli psikoterapötik yaklaşımlar depresyon belirtilerini tedavi etmekte oldukça etkilidir. Etkili psikoterapiler bilişsel davranışçı psikoterapi, kişilerarası psikoterapi ve akran desteğini içerir.

Bilişsel davranışçı terapi , insanların düşüncelerinin duyguları nasıl etkilediğini ve duyguların davranışları nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Kişilerarası terapi , hastanın başkalarıyla ilişkilerindeki sorunlara odaklanmayı içerir.

Grup terapisi ayrıca distimik bozukluğun yönetimine yardımcı olmak için de kullanılabilir.