Dermatillomania ( Kompulsif Cilt Toplama )

Dermatillomania Nedir ?

Dermatillomania, aynı zamanda kompulsif cilt toplama (CSP) olarak da bilinir ve hastanın kendi cildine zarar vermek için güçlü dürtüler hissettiği psikolojik bir rahatsızlıktır. Bazı uzmanlar bu rahatsızlığı ekskresyon bozukluğu veya nörolojik cilt alma olarak adlandırır. Bu durum ciddi bir bozukluktur ve bu rahatsızlıktan muzdarip insanlar genellikle kendi başlarına duramazlar.Çoğu insan bir normal olarak cildinden deri koparır , ancak bu çok aşırı durumdaysa dermatillomania teşhisi konabilir.Böyle bir durumda, örneğin ciltteki tırnakları ya da tırnak etrafındaki deriyi koparmak kanama, yaralar ve yara izlerine neden olacak kadar sık ​​ve yoğun hale gelebilir.Bu bozukluğu olan bazı insanlar, ciltlerinde kusur olarak gördükleri şeyleri çıkarmak için uğraşabilir.

Dermatillomania Belirtileri

Deride bir bölgede kompulsif ve doku hasarına neden olacak şekilde koparılma olması
Koparılma ve doku hasarının, cilt koparma davranışına yönelen birey için önemli sıkıntılara neden olması.
Cilt koparma davranışının, kişinin iş, okul, sosyal yaşamında veya diğer düzenli aktivitelerde önemli sorunlara yol açması.

Ayrıca kompulsif cilt toplama hastalarının depresyon, anksiyete ya da obsesif-kompulsif bozukluk gibi aynı anda ortaya çıkan ruhsal bozukluklara sahip olmaları da olası bir durumdur.

Buna ek olarak, kompulsif cilt toplama semptomları olan kişiler mutlaka deri koparma dürtüleri hissetmek için altta yatan bir deri probleminden ( akne, böcek ısırıkları, çizikler, döküntü ) muzdarip olmak zorunda değildir. Bu durumdan muzdarip insanlar genellikle ciltlerindeki deriyi dürtüsel olarak koparırlar ve kopardıkları bölgede derin doku hasarı ve yaralanmalara sebep olurlar.

Dermatillomania Nedenleri

kompulsif cilt toplama rahatsızlığının nedenleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak duyarlı kişilerde gelişmesine katkıda bulunabilecek bazı faktörler tahmin edilmektedir Bu faktörler :

Genetik : Ailesinde dermatillomania veya başka bir bozukluğu olan ebeveyn veya kardeşi olan kişilerin dermatillomania geliştirme olasılığı daha yüksektir.
Stres : Güncel araştırmalar, dermatillomaninin, endişe ve günlük hayattaki streslerden de kaynaklanabileceğini göstermektedir.
Travma : Bazen bir ya da daha fazla travmatik olay yaşamak bu durumun başlangıcını tetikleyebilir.

kompulsif cilt toplama hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülür. Neredeyse her yaşta başlayabilir.

kompulsif cilt toplama genellikle iki yoldan biriyle gelişir:

Bir tür döküntü, cilt enfeksiyonu veya küçük yaralanmalardan sonra, kazıma, yaralı bölgeyi kaşıma ve koparma davranışlarında bulunmak, daha fazla yaraya ve daha fazla sıyrılmaya yol açar, yaranın iyileşmesini önler ve döngü artarak devam eder.

Stres döneminde bir yaranızı ya da tırnaklarınızın etrafındaki bir deriyi kopardığınızda bu davranışın stresinizi azalttığını hissedebilirsiniz. Daha sonra bu davranış bir alışkanlık haline gelir.

kompulsif cilt toplama , “Beden Odaklı Tekrarlı Davranış” olarak adlandırılan, tekrarlayan “kendi kendini tımar” davranışının bir türü olarak kabul edilir. Dermatillomania rahatsızlığının diğer tipleri arasında , vücuda zarar verecek şekilde saç veya tırnakların koparılması bulunur .

Dermatillomania Tedavisi

Dermatillomania tedavisi konusunda çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak bazı çalışmalar bilişsel davranışçı terapinin, dermatillomania rahatsızlığından muzdarip hastalara biraz rahatlama sağlayabileceğini düşündürmektedir. Diğer akıl sağlığı profesyonelleri ise, davranışı tetikleyen stresleri ve kaygıları azaltarak ya da baş etmeyi öğreterek toplama davranışından kaçınmayı sağlayan stres temelli bir terapi  türü olan “kabul ve taahhüt” terapisini kullanır.

Araştırma ayrıca selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçlarının dermatillomania tedavisinde yararlı olabileceğini göstermektedir. Bazı yaygın SSRI’lar şunları içerir:

Fluoksetin
fluvoksamin
Essitalopram

Her birey ilaca farklı şekilde tepki verdiğinden, kompulsif cilt toplama tedavisinde en iyi hangisinin işe yaradığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Dermatillomania hastası pek çok insan tedavinin varlığından haberdar değildir. Bu yüzden hastalıklarını gizleyerek bu hastalıktan sessizce muzdarip olmaya devam ederler.