Depresif Kişilik Bozukluğu ( Melankolik Kişilik Bozukluğu )

Depresif Kişilik Bozukluğu ( Melankolik Kişilik Bozukluğu ) Nedir?

Depresif kişilik bozukluğu, kolaylıkla tanımlanamayan kişilik bozukluklarından biridir. Melankolik kişilik bozukluğu olarak da bilinir.Adından da anlaşılacağı gibi, bu rahatsızlıktan muzdarip bireyler melankolik ve çoğu kez kötümserdir.Ayrıca ruh hali değişimlerinden muzdariptirler. Heveslerini yitirmiş ve gergin görünebilirler. Bu nitelikler aynı zamanda diğer kişilik bozukluklarında da bulunur; bu nedenle bu kişilik tipini teşhis etmek çok zordur.

Depresif Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Bu bireyler karakteristik karamsarlık belirtisi gösterirler. Depresyona, kötümser düşüncelere ve üzgün ruh haline sahiptirler. Bu olumsuz hisler genellikle etraflarındaki herkese bulaşıcı olabilen hislerdir. Bu nedenle kötümserlik onları toplumdan koparır. Ruh hali değişimlerine rağmen, daha sıklıkla mutsuz ve melankoliktirler. Bu nedenle depresif kişilik bozukluğu , melankolik kişilik bozukluğu olarak da adlandırılır. Bu bozukluğa sahip bireyler aşırı derecede eleştirel ve yargılayıcıdır. Sürekli bir suçluluk ve değersizlik duygusuna sahipler. Bu şekilde hissetmeleri öz benlik saygısının düşük olmasına yol açar. Bazen belirtilerin hepsi ya da sadece bir kısmı görülebilir. Bu bireyler yalnız olabilirler, hatta başkalarıyla araları bozulabilir. Melankolik kişilik bozukluğundan muzdarip insanlar kaygı hissederler ve değişmek zorunda kalırlarsa kibirli hale gelebilirler. Duygularını ifade edememe sorunları da vardır. Diğer belirtiler şunlardır :

Melankolik depresyonlu kişilerde majör depresif bozukluk belirtileri de görülebilir:

Uzun bir süre için aşırı üzüntü duyguları

Bir zamanlar keyifli olan aktivitelere ilgi kaybı

Enerji eksikliği veya yorgun hissetme

Endişeli veya huzursuz hissetmek

Çok fazla ya da çok az yemek

Çok fazla ya da çok az uyumak

Vücut hareketlerinde değişiklikler yaşanması

Konsantre olma, karar verme ve hatırlamada zorluk

Ölüm ya da intihar hakkında düşünme ya da konuşma

İntihar girişimi

Ayrıca aşağıdakileri içeren majör depresif bozukluğun melankolik özelliklerini de deneyimleyebilirler:

Günlük aktivitelerin çoğundan ya da hiçbirinden zevk alamama
Olumlu haber ve olaylara karşı tepkisizlik
Derin umutsuzluk ve değersizlik duyguları
Uyku kesintileri
Önemli kilo kaybı
Aşırı veya gereksiz suçluluk duygusu
Sabahları daha kötüleşen majör depresif bozukluk belirtileri

Depresif Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Diğer birçok kişilik bozukluğuna benzer şekilde, bu bozukluğun bilinen bir sebebi maalesef yoktur. Kalıtsal özellikler, çocukluk deneyimleri veya başka etkiler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Depresif Kişilik Bozukluğu Teşhisi

Depresif kişilik bozukluğu artık majör depresif bozukluğun bir alt türü olarak kabul edilmektedir. Birisi depresyon ve melankoli belirtileri gösteriyorsa, teşhisi melankolik özellikleri olan majör depresif bozukluk olarak konulur. Bu teşhisi yapmak için doktor genellikle aşağıdaki soruların bazılarını soracaktır:

Yataktan kalkmakta ve güne başlamakta zorlanıyor musunuz?

Semptomlarınız sabahları veya akşamları daha mı kötü?

Nasıl uyuyorsunuz?

Uyku düzeninizde bir değişiklik oldu mu?

Tipik bir gün sizin için neye benziyor?

Günlük rutininiz son zamanlarda değişti mi?
Bir zamanlar sevdiğiniz aynı şeylerden hoşlanıyor musunuz?
Ruh haliniz hangi durumlarda değişiyor?
Her zamankinden daha az konsantre olabildiğinizi, yani konsantrasyon kaybı yaşadığınızı hissediyor musunuz?

Depresif Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Yukarıda belirtildiği gibi, bu kişilik bozukluğunun tanısı çok zordur ve tartışmalıdır. Yukarıda belirtilen semptomlara bakacak olursanız, diğer kişilik bozukluklarının semptomlarına benzer olduklarını göreceksiniz. İkinci olarak, bu bozukluğun semptomları durumun ciddiyetine bağlıdır ve buna göre de değişir. Bu nedenle, durumu hızlı bir şekilde teşhis etmek çok zordur. İkincisi, aslında rahatsızlık çeken kişi, bundan kurtulması gerektiğini asla kabul etmeyecektir. Bu nedenle, bu semptomları teşhis etmesi için hastanın yakınlarından ya da sevdiği kişilerden testler konusunda yardım istemeyi düşünebilirsiniz. Kesinlik olmadığı için, durumu tamamen iyileştirmede yardımcı olabilecek ilaçlar yoktur. Bununla birlikte, duygudurum artışı için kullanılanlar gibi bazı ilaçlar, durumun semptomlarını tedavi etmede yardımcı olabilir. Bazen, bazı fiziksel hastalıkların yan etkilerinden dolayı depresyon ve diğer semptomlar görülebilir. Bu durumda, altta yatan durumu teşhis etmek ve önce bu faktörü tedavi etmek şarttır.

Öte yandan, farklı tipte terapiler bu bozukluğun tedavisinde çok faydalıdır. Grup terapisi melankolik kişilik bozukluğunun tedavisinde en iyi ve en etkili yöntemlerden biridir. Tek başına ya da daha sonra aile üyeleri veya bir grup ile birlikte bir oturum yapmak, bozukluğun üstesinden gelmede yardımcı olabilir. İkinci olarak, kişilik psikoterapisi, bilişsel-davranışçı terapi, Diyalektik Davranış Terapisi (DBT) vb. diğer terapiler de kullanılmaktadır. Tedavi, durumun ciddiyetine bağlıdır. Tedaviler hafif ve orta şartlarda kullanılır; Doktor ciddi rahatsızlıklar durumunda ilaç reçete edebilir. Şiddetli vakalarda hastaneye yatış da gerekebilir.

Hafif ve orta dereceli durumlarda depresif kişilik bozukluğu büyük ölçüde tedavi edilebilir. Fakat bunun için kalıcı bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, aile üyelerinden yardım ve destek, durumu kontrol altına almada yardımcı olabilir. Bu nedenle, belirtileri mümkün olduğunca erken tanımlamak ve uygun tedaviyi aramak önemlidir.

İlaçlar

Depresif kişilik bozukluğu sıklıkla seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi daha yeni antidepresanlar ile tedavi edilir. Bunlar arasında fluoksetin (Prozac), sitalopram (Celexa) veya paroksetin (Paxil) gibi iyi bilinen ilaçlar bulunur. Bununla birlikte, melankolik özelliklere sahip majör depresif bozukluğu plan birçok insan, trisiklik antidepresanlar veya monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) gibi eski antidepresanlara ve ayrıca venlafaksin (Effexor) gibi serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerine daha iyi yanıt verebilir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin ve norepinefrin parçalanmasının engellenmesine ve kimyasalların daha fazla salgılanmasına yardımcı olur. Bu da iyi hissetmeye yardımcı olur. Bazen, antidepresanların etkilerini arttırmak için Abilify (aripiprazol) gibi bazı atipik antipsikotikler kullanılabilir.

İlaca ek olarak, konuşma terapisi, majör depresif bozukluğunun melankolik özelliklerini taşıyan kişilere tedavi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki tedavi yönteminin bir kombinasyonu genellikle daha etkilidir. Konuşma terapisi, semptomları ve ilgili konuları tartışmak için bir terapistle düzenli olarak görüşmeyi içerir. Aşağıdaki konularda faydası olabilir :

Kötü bir duruma veya diğer stresli olaylara hazırlıklı olmak ve uyum sağlamak

Olumsuz inanç ve davranışları olumlu ve sağlıklı olanlarla değiştirmek

İletişim becerilerini geliştirmek

Zorluklarla başa çıkma ve problem çözme

Benlik saygısını arttırmak

Yaşam enerjisi, tatmin ve kontrol duygusunu yeniden kazanmak

Grup terapisi benzer bir şekilde yardımcı olabilir ve duygularınızı ilgili kişilerle paylaşabilirsiniz.

Şiddetli olgularda, elektrokonvülsif tedavi (EKT), majör depresif bozukluk semptomlarının melankolik yönünün azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu tedavi, beyine elektriksel impulslar gönderen ve elektronları tetikleyen bir cihazı hastanın kafasına takmayı içerir. ECT günümüzde duygudurum bozuklukları ve akıl hastalıkları için güvenli ve etkili bir tedavi olarak kabul edilmektedir, ancak halabu konuda ön yargılar vardır. Sonuç olarak, melankoli semptomları için birincil tedavi olarak kullanılamaz. Bununla birlikte, ilaç, konuşma terapisi ve EKT’nin bir kombinasyonu melankolik özellikleri olan majör depresif bozukluk için en iyi tedavi olabilir.