Cinsel Sadizm Bozukluğu

Cinsel Sadizm Bozukluğu Nedir ?

Cinsel sadizm bozukluğu, parafilik bozukluklar olarak sınıflandırılmış birçok psikiyatrik cinsel bozukluktan biridir. Parafili; cinsel çıkarlar, tercihler, fanteziler, dürtüler ve norm dışındaki sıra dışı davranışlar anlamına gelir.

Bunlar yalnızca bireyin kendisine veya başkalarına zarar verme olasılığı oluşturuyorsa teşhis edilir.

Özellikle de rızası olmayan kişilere, sıkıntı ya da zarar verme potansiyeli olması durumunda belirti olarak kabul edilir.

Cinsel sadizm, cinsel doyum elde etmek için başkalarına acı verme, aşağılanma, korkutma, fiziksel ya da zihinsel zarar verme durumudur.

Sadist eylemler, kişileri kısıtlama (halatlar, zincirler veya kelepçeler gibi malzemelerle), hapsetme, ısırma, şaplak atma, sarsma veya dövmeyi içerir. Bir kimsenin sıkıntıya, günlük işlev bozukluğuna veya başkalarının zarar görmesine neden olmayan sadist cinsel çıkarları varsa, o zaman bir rahatsızlık teşhisi konmaz.

Ancak, art arda (en az üç kez) biri bu sadist cinsel eylemi eşinin veya cinsel partnerinin izni olmadan uygularsa ya da sadist fanteziler veya davranışlar günlük hayatta sosyal, profesyonel veya diğer işlevsel sorunlara neden oluyorsa, cinsel sadizm bozukluğu tanısı konabilir. Aşırı cinsel sadizm suç olabilir. Ciddi zararlara veya hatta başka bir kişinin ölümüne yol açabilir.

Cinsel Sadizm Bozukluğunun Belirtileri ve Teşhisi

Cinsel sadizm bozukluğu tanısı alabilmek için, bir kişi, başka bir kişinin fiziksel veya zihinsel ıztırabına o kişi müsaade etmeden sebep olma veya bunları devam ettirme konusunda ısrarcı olmalıdır.

Cinsel uyarılma yaşayabilmek için bireyin buna ihtiyaç duyuyor olması gerekir. Bu semptomlar en az altı ay boyunca mevcut olmalı ve sosyal, profesyonel veya kişinin günlük yaşamının önemli bir alanında ciddi sıkıntı veya fonksiyon bozukluğuna neden olmalıdır.

Antisosyal kişilik bozukluğu ( zayıf dürtü kontrolü, dürüstlük, empati ve pişmanlık eksikliği ) özellikleriyle birleştirildiğinde cinsel sadizmin tedavisi özellikle tehlikeli ve zor olabilir.

Cinsel Sadizm Bozukluğunun Nedenleri

Cinsel sadizm bozukluğu için belirli bir sebep bulunamamasına rağmen, çeşitli teoriler vardır.

Bunlar arasında çekimserlik ya da normalde günlük yaşamda güçsüz hisseden biri için baskı hissi, bastırılmış cinsel fantazilerin serbest bırakılması ya da zamanla sadist cinsel fantezilerden ilerleyen durumlara gelinmesi sayılabilir. Diğer psikiyatrik veya sosyal bozukluklar ihtimal dışı bırakıldıktan sonra, cinsel sadizm bozukluğu tanısı konulabilir.

Cinsel Sadizm Bozukluğunun Tedavisi

Cinsel sadizm bozukluğu olan kişilerin kendi başlarına tedavi aramaları nadirdir. Bunun yerine, ilgili bir suçu işlerken yakalananların yasalarca profesyonel yardım almaları gerekir. Cinsel sadizm bozukluğu tedavisi tipik olarak psikoterapi ve ilaç tedavisini içerir.

Bilişsel-davranışçı terapi, bireye cinsel uyarılma kalıplarını tanıma, bunların yerine yeni ve sağlıklı yanıtlar öğrenme konusunda yardımcı olabilir. Aynı zamanda bilişsel yeniden yapılanma olarak bilinen terapötik bir teknik, bireyin çarpık düşünce modellerini tanımlamasına ve üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Beyin kimyasallarını dengeleyen ve dürtüsel davranışı azaltan antidepresan ilaçlar veya cinsel dürtüyü baskılayan anti-androjenik ilaçlar, cinsel sadizm bozukluğunu tedavi etmek için kullanılabilir.