Cinsel Mazoşizm Bozukluğu

Cinsel Mazoşizm Bozukluğu Nedir ?

Cinsel mazoşizm bozukluğu, bireyin fiziksel olarak acı çekmesi veya aşağılanması, bağlanması, dövülmesi veya başka şekilde cinsel tacize uğramasıyla cinsel uyarım yaşayabildiği durumdur. Bu arzu önemli bir sıkıntıya neden olabilir.

Cinsel mazoşizm bozukluğu olan bireyler, dövülmek, tutsak edilmek, küçük düşürülmek veya başka türlü acı çektirilmek hakkında sık sık hayal kurarlar. Bu tür cinsel tercihi olan insanlar tedaviye başvururlarsa, cinsel mazoşizm bozukluğu tanısı alabilirler.

Bu bozukluğu olan kişilerin yaşayabileceği sıkıntı tipi, şiddetli kaygı, suçluluk, utanç ve cinsel mazoşizmle meşgul olma konusunda takıntılı düşüncelerdir. Bir kişinin mazoşist cinsel ilgisi varsa, ancak herhangi bir sıkıntı yaşamazsa ve diğer kişisel hedeflerine ulaşabilirse, o zaman bir rahatsızlığı olduğu teşhis edilemez.

Spesifik bir cinsel mazoşizm türüne asfiksili denir, bu türde bir kişi sanki boğuluyormuş gibi nefes almasının engellenmesini sağlayarak cinsel doyum elde eder. Bazı insanlar bu uygulamayı partnerlerine yaptırırken, bazıları yalnız olarak kendi nefeslerini kısıtlamayı tercih eder. Bunun sonucunda kaza ile ölüm meydana gelebilir.

Cinsel olarak mazoşist davranış genellikle erken yetişkinlik döneminde belirgindir ve bazen çocukluk döneminde mazoşist veya sadist oyunlarla başlar.

Cinsel Mazoşizm Bozukluğu Belirtileri ve Teşhisi

Cinsel mazoşizm bozukluğu tanısı koymak için, kişinin dövülmesini, aşağılanmasını, bağlanmasını veya başka bir tür ızdırap çekmeye karşı tekrarlayan yoğun arzu duyması gerekir. Böylece cinsel uyarım yaşayabilir. Bu tür dürtüler, fanteziler veya davranışlar en az altı ay boyunca mevcut olmalı ve sosyal, mesleki veya yaşamdaki diğer önemli alanlarda klinik olarak önemli sıkıntılara veya zorluğa neden olmalıdır.

Cinsel Mazoşizm Bozukluğu Nedenleri

Cinsel mazoşizmin kökenini açıklayan evrensel olarak kabul edilmiş bir teori yoktur. Bununla birlikte, bazı teoriler genel olarak cinsel parafili olup olmadığını açıklamaya çalışmaktadır. Bir teori, uygun olmayan cinsel fantezileri bastırdıkça ve yasakladıkça daha da güçlendikleri için parafililerin ortaya çıktığını öne sürmektedir. Nihayet harekete geçtiğinde, ise kişi ciddi bir sıkıntı durumundadır. Cinsel mazoşizm söz konusu olduğunda mazoşist davranış cinsel davranışla ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirilir. Kişi acı çekerek ya da zorda kalarak cinsel uyarım sağlar.

Bir başka teori sadomazoşistik davranışın bir kaçış biçimi olduğunu öne sürmektedir. Fanteziler yaparak, bu insanlar yenilenmiş ve farklı hissederler. Bazı teoriler psikanalitik kamptan kaynaklandığını savunmaktadır. Çocukluk çağı travmasının (örneğin cinsel istismar) veya önemli çocukluk deneyimlerinin parafilik bir bozukluk ortaya çıkarabileceğini öne sürmektedir.

Cinsel Mazoşizm Bozukluğu Tedavisi

Cinsel mazoşist bozukluğun tedavisi tipik olarak psikoterapi ve ilacı içerir.

Psikoterapinin amacı, strese neden olan davranışın altta yatan nedenini ortaya çıkarmak ve üzerinde çalışmak olabilir. Bilişsel terapiler bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması ve empati eğitimini içerir. Bilişsel çarpıtmaların yeniden yapılandırılması, hastanın zararlı düşünceler üzerinde hareket etmesine yol açabilecek inançlarını düzeltmeyi içerir.

Empati eğitimi, kendini suçlu veya mağdur yerine koyarak alınan ve verilen zararı anlama ve farkındalık oluşturmayı içerir. Bilişsel-davranışçı terapi, kişinin cinsel dürtülerini daha sağlıklı bir şekilde yönetme becerilerini öğrenmesine de yardımcı olabilir.

Yaygın psikoterapi stratejileri arasında, bireylerin kendilerini cinsel mazoşizme katılmış gibi hayal ettikleri farklı hayal gücü / duyarsızlaştırma teknikleri kullanılır ve daha sonra tekrar bu faaliyete katılma isteğini azaltmak için olumsuz bir olay yaşandığı sahnesi gösterilir.

Ereksiyon sıklığını azaltmak için vücuttaki testosteron seviyesini düşürmek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Cinsellik dürtüsünü azaltmak için antidepresan ilaçlar da kullanılabilir.