Capgras Sendromu

Capgras Sendromu Nedir ?

Capgras Sendromu, hastanın tanıdığı birinin, o kişiyle aynı görüntüye bürünmüş fizik ötesi bir varlık tarafından ele geçirildiğine inanmasıdır.

Yani hasta, tanıdığı ve bildiği o kişinin aslında artık o olmadığını ve o kişiymiş gibi rol yaptığını düşünür. Hastaya göre o kişi, artık metafizik bir varlık tarafından kontrol edilmekte ve onun gibi görünüp davranmaktadır. Bu yüzden de hasta, o kişiyi sahtekâr olarak görür.

Bazı durumlarda sendrom bir adım daha ileriye taşınarak, cansız varlıkların ya da evcil hayvanların da aslında göründükleri gibi olmadığı, onların metafizik bir varlık tarafından kontrol edilen sahte bir illüzyon oldukları düşüncesine inandırır.

Capgras Sendromu, ilk olarak 1923 yılında, Fransız psikiyatrist Joseph Capgras ve bir meslektaşı tarafından tanımlanmış ve adını ondan almıştır.

Bu rahatsızlık, sanrısal yanlış tanımlama sendromları (DMS) olarak sınıflandırılan rahatsızlıklardan biridir.

Sendrom her cinsiyette görülebilmekle beraber, kadınlarda görülme oranı erkeklerden daha yaygındır. Bu sendrom, hasta açısından ve hastanın sevdikleri açısından çok rahatsız edici bir durum olacağından, bu sendromu yaşayan hastaların derhal bir doktora başvurmaları ve yardım almaları gerekir.

Capgras Sendromunun Belirtileri

Capgras Sendromuna maruz kalmış hasta, fizik ötesi bir varlık tarafından kontrol edildiğini düşündüğü kişilere, hayvanlara ya da nesnelere karşı normalin dışında hareket eder.

Capgras sendromunun en belirgin belirtisi, hastaya yakın bir kişinin, hayvanın ya da nesnenin bir başkası tarafından değiştirilmiş olduğuna inanmaya başlamasıdır.Ya da değiştirilmiş olduğu kişiden iki tane olduğuna inanır. Bunlardan biri gerçek, diğeri ise sahte olandır. Bazen sahte olduğunu düşündükleri kişinin gerçek olanına ulaşmak için çok zaman harcarlar.

Hasta, değiştirilmiş olduğunu düşündüğü kişilerin gerçek gibi göründüğünü kabul edebilir. Fakat onların yerine başka bir varlığın geçerek, taklitlerini yaptığını düşündüğünden, bu kişilere karşı kaygılı ve farklı davranır.

Her zaman olmasa da bazı durumlarda hasta, böyle olduğunu düşündüğü kişilere karşı şiddet eğiliminde olabilir. Endişeli ya da korkmuş görünmesi de olasıdır.

Capgras Sendromu taşıyan hasta, bazen sahte olduğunu düşündüğü kişilerin gerçeklerini bulmakla ilgili saplantıya düşebilir. Böyle durumlarda sahte olduğunu düşündüğü kişilerle arasında ek stres, öfke ya da tartışma yaşaması olasıdır.

Capgras Sendromunun Nedenleri

Bu sendromun nedenleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ortaya atılan çeşitli teoriler vardır.

Bir teoriye göre, Capgras sendromu beyin üzerindeki lezyonları içeren bir beyin hasarından kaynaklanmaktadır. Beyin üzerinde travmatik lezyonlar bir deneyde incelenen Capgras sendromunun belgelenmiş tüm vak’alarının üçte birinden fazlasında mevcuttu .

Capgras sendromu , beynin görsel kısmı ile yüz yakınlığını işleyen alan arasındaki bağlantının kopmasına da neden olabilmektedir . Bu bağlantının kesilmesi, bir kişinin bildiği birisini yanlış tanımlamasına neden olabilir. Yani hasta, bildiği o kişinin aslında artık o olmadığını zanneder.

Diğer teoriler Demans ya da Alzheimer  Hastalığı gibi altta yatan koşulların nedeni olabileceğini düşündürmektedir. Bu hastalıklar, bir insanın etrafındaki dünyayı algılama biçimini değiştirir ve bazı şeyleri hatırlar.

Şizofreni ve Epilepsi’nin de potansiyel nedenler veya birlikte ortaya çıkan durumlar olduğuna inanılmaktadır. Troid bezinde meydana gelen hormonal dengesizlikler de risk faktörü olabilir.

Sendromla İlgili Bazı Örnekler

Aşağıdakiler Capgras sendromunun bildirilmiş vakalarının bazı örnekleridir:

Bir vak’ada , bir adam ebeveynleriyle yüz yüze olduğunda onları tanıyamazdı. Ancak, onlarla telefonda konuştuğunda, onları tanımadan tanıyabiliyordu.

Bu durumda, bozukluğun görselleştirme ve yüz tanıma arasında bir kopukluktan kaynaklanması mümkündür. Ses tanıma gibi diğer tanıma yöntemlerinin etkilenmediği görülüyordu.

Başka bir durumda , bir anne kızının Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından götürüldüğüne ve görünmeyen bir varlığın, kızının kılığına sokularak değiştirildiğine inanıyordu. Anneye Capgras sendromu tanısı kondu ve ilaç reçete edildi ancak kızının kimliğine ikna edilemedi.

Capgras sendromu vak’aları genellikle eş, ebeveyn veya kardeşin değiştirilmesi gibi yakın bir aile üyesini içerirken, çocukları içeren vak’alar nadirdir. Yukarıdaki olayda anne, çocuğunun değiştirildiğini düşündüğünden, çocuğa yönelik bir şiddet riski olduğundan, annenin bakımından çıkarılmıştır.

Son bir vak’ada , 59 yaşında bir adam, birkaç yıl içinde, dil bozulması, huzursuzluk ve kişisel hijyen üzerindeki saplantı gibi çeşitli semptomlar yaşadı. Karısını iki tane olarak görmeye başladı ve “gerçek” olan karısını aramak için zaman harcıyordu.

Adam hiçbir öfkeli ya da saldırgan davranış sergilemedi, ancak eşinden iki tane olduğunu ve sahte olanın şüpheli, meraklı bir şekilde ona hitap ettiğini ileri sürdü. Başka insanları daha az güçlükle tanıyabildi.

Capgras Sendromunun Tedavi Yöntemleri

Halen, Capgras sendromundan etkilenen insanlar için standart bir tedavi yoktur ve tedavi edilebilecek en etkili yolu bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Altta yatan koşullar için tedaviler geniş çapta değişebilir, ancak şunları içerebilir:

  • Antipsikotikler
  • Psikolojik Terapiler
  • Cerrahî teknikler
  • Hafıza ve tanıma ilaçları

Bazı durumlarda doğrulama tedavisi yararlı olabilir. Doğrulama terapisi, rahatlama ve kaygıyı azaltmalarına yardımcı olmak için, yanlış tanımlamaya maruz kalan hastaya odaklanır

Diğer durumlarda, bakıcılar ve tesisler, zaman ve mekânın sık sık hatırlatmalarıyla, kişiyi olabildiğince gerçek bir şekilde gerçekte topraklamaya çalışabilirler.

Bakıcılar ve aile üyeleri, mümkün olduğunca dış streslerden arınmış güvenli ve konforlu bir alan sağlayarak yardımcı olabilirler.

Capgras sendromlu birisine bakım için bazı genel ipuçları şunlardır:

  • Capgras sendromu, gerçek korku ve endişeye sahip olabileceği için sabırlı ve sempatik olmak.
  • Uygulama yapılırken mümkün olduğunca “kılık değiştirmiş” algısından uzak tutmak
  • Bunu yapabilmek için hastanın, sahte olduğunu düşündüğü kişilerle konuşturulmadan önce, onların hakkında konuşup, mümkünse önce seslerinden tanıyabilmesini sağlamak
  • Hastanın kimlik karışıklığına neden olan duygularını kabul etmek.
  • Hastayla, sahte olduğunu düşündüğü kişiler hakkında tartışmaya girmemek