Büyüklük Sanrıları

Büyüklük Sanrıları Nelerdir?

Büyüklük Sanrıları, kişinin kendi hakkındaki önemine ya da büyüklüğüne olan yanlış bir inancıdır.Büyüklük Sanrıları yaşayan insanlar kendilerini, büyük, çok başarılı, diğerlerinden daha önemli, hatta büyülü olarak görürler. Büyüklük Sanrıları kalıcı olabilir veya sadece periyodik olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca bu hastalık megalomani olarak da bilinir.

Bazı Büyüklük Sanrıları olan insanlar da , zulüm korkusu veya sıra dışı dini inançlar gibi başka sanrılar yaşarlar .

Ancak, ihtişamın bir aldanması, sadece çok yüksek öz saygıdan ya da şişirilmiş bir öz-önem duygusundan daha fazladır. Gerçek dünyadan önemli bir kopukluğu işaret eder.Büyüklük Sanrıları olan bir kişi, çelişkili kanıtlara rağmen sanrıya inanmaya devam edebilir.

Büyüklük Sanrıları Türleri

Büyüklük Sanrıları birçok biçimde ortaya çıkar. Birçok insan zamanla benzer bir temanın sanrılarını deneyimler.

Büyüklük hayalleri neredeyse sınırsız yollarla tezahür edebilir. En yaygın türlerden bazıları şunlardır:

Savaşı sona erdirme gücüne sahip olmak gibi, kişinin kendi önemine inandığı bir inanç

Birisinin ünlü olduğu ya da toplumda yüksek bir konuma sahip olduğu inancı

Birinin dini lider olduğu inancı

Sonsuza kadar yaşama kabiliyetine inanma

Kişinin hastalık ya da yaralanma nedeniyle zarar görmeyeceğine dair yanlış bir inanç

Şişirilmiş ego duygusu

Kişinin zihin okuma yeteneği gibi büyülü yeteneklere sahip olduğu inancı

Kültürel faktörler bir kişinin sanrılarının içeriğini etkileyebilir . Bunun nedeni, kültürün bir kişinin bilgisini ve dünya görüşünü etkilemesidir. Bir kültürde sanrı sayılan bir şey başka bir kültürde olmayabilir.

Büyüklük Sanrıları Belirtileri

Kendini başkalarından üstün tutma

Büyüklük Sanrıları olan bir kişi, kendi inanç ve düşüncelerini kabul etmeyenlerden hoşlanmayabilir.

Kendi büyüklük sanrılarına inanan bir kişi, çelişkilerle dolu aldatmacalı fikirlerine kendisi de inanır.

Bir Büyüklük Sanrısına örnek olması için kişinin inancı, mantıksız ve yanlış olmalıdır. Örneğin, Başbakanın çok yakını olduğunu iddia eden bir kişi bunu açıkça kanıtlamazsa Büyüklük Sanrısına kapılmış olabilir.

Kişinin kendi öneminin şişirilmiş sahte inancı ile birlikte başka belirtiler de olabilir. Bunlar şunları içerir:

Sanrı yüzünden başkaları ile karşılaşma zorluğu

Aksine delil olmasına rağmen sanrıda kalıcı bir inanç

Sanrılı inancı kabul etmeyi reddeden insanları işten çıkarma, onlara öfke duyma ya da sevmeme

Başkalarının inancı kabul etmesine yönelik ısrarlı girişimler

İnanç doğruymuş gibi davranmak

Diğer benzer sanrıları yaşamak

Büyüklük Sanrıları genellikle bir akıl sağlığı durumu ile ilişkili olduğundan, bu semptomu olan çoğu insan diğer akıl sağlığı belirtileri de yaşar.

Büyüklük Sanrıları Nedenleri ve İlişkili Durumlar

Genel nüfusun tahminen yüzde 10’u bir dereceye kadar bu sanrıları yaşar. Bazı akıl sağlığı koşulları bu sanrıları daha da olası kılmaktadır.

Büyüklük Sanrılarına neden olabilecek koşullar şunlardır:

Şizofreni

Şizofreni, sanrılar, halüsinasyonlar ve fanteziden realiteyi ayırt etmede güçlükle karakterize bir ruh sağlığı problemidir.

Şizofreni hastalarının yaklaşık yüzde 50’si Büyüklük Sanrıları yaşayabilir.

Bu durum sıra dışı düşünce kalıplarına, ruh halinde veya davranışta değişikliklere, odaklanma zorluğuna, bellek sorunlarına ve günlük görevleri yerine getirmede zorluklara neden olabilir.

Şizofreni hastaları günlük yaşamlarını etkileyen çeşitli sanrılar yaşayabilir.

2006 tarihli bir çalışmada Büyüklük Sanrıları gibi diğer ruh hastalığı faktörlerinin şizofrenide etkili olduğu görülmüştür. Daha yüksek benlik saygısı ve daha az depresyona sahip olan insanlar, daha az benlik saygısı ve daha fazla depresyona sahip insanlara kıyasla büyüklük sanrısına daha yakındır.

Benzer bir bozukluk olan, şizoaffektif bozukluk da sanrılar ve halüsinasyonlara neden olabilir. Şizofreni ile karıştırılmaması gerekir.

Delüzyonel Bozukluk

Şizofreniye benzer şekilde sanrısal bozukluk da Büyüklük Sanrılarına neden olabilir. Bununla birlikte, sanrısal bozukluğu olan kişiler, halüsinasyonlar gibi başka şizofreni belirtileri yaşamazlar.

Bipolar Bozukluk

Bipolar, mani dönemlerinin takip ettiği depresyon dönemleriyle karakterize bir ruh sağlığı sorunudur. Mani zamanlarında, bir kişi yüksek derecede şişirilmiş bir benlik duygusuna sahip olabilir. Bu, Büyüklük Sanrıları olarak tezahür edebilir.

Bipolar bozukluğu olan kişilerin yaklaşık üçte ikisi Büyüklük Sanrıları yaşayabilir.

Manik bir nöbet sırasında, bipolar olan bir kişi de çok fazla para harcayabilir, uyumada zorluk çekebilir, fazla hiper olabilir veya agresif davranabilir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Akıl sağlığı koşullarının çoğunda aynı durumdaki insanlar çok farklı kişiliklere sahip olabilirler. Kişilik bozuklukları , hastanın bir kişiyi başkalarıyla ve kendisi ile nasıl ilişkilendirdiğini doğrudan etkiler.

Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler kendileri hakkında şişirilmiş duygulara sahiptirler. Doğrulama ve onaylatma arayışındadırlar. Kendilerinin özel ve eşsiz olduklarına inanırlar ve empatiden yoksundurlar.

Narsisistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, diğer insanların kendisine hayranlık duyması gerektiğini ve özel ayrıcalıklar elde etmeye hakkı olduğunu düşünerek sakıncalı şekilde davranabilir.

Bunaklık

Çoğu insan bu rahatsızlığın Alzheimer de dahil olmak üzere bunama ile ilgili bir hafıza bozukluğu olduğunu düşünmektedir. Ancak örneğin demans, bir kişinin düşünebilme yeteneğini yavaş yavaş azaltır. Dünya ile etkileşimde bulunma, plan yapma ve düşünme biçimlerini çok fazla etkileyebilir.

Demans ilerledikçe, bazı insanlar büyüklük sanrıları da dahil olmak üzere sanrılar geliştirirler . Büyüklük sanrıları olan demanslı insanlar, tipik olarak önemli hafıza sorunları da dahil olmak üzere birçok başka belirtiye sahiptir.

Beyin Hasarı

Beynin zarar görmesi bazen insanların düşünce şeklini değiştirebilir. Potansiyel olarak sanrılara neden olabilir. Beyin yaralanmaları aynı zamanda halüsinasyonlara, hafıza problemlerine, kişilik değişikliklerine ve okuma gibi temel becerilere yönelik güçlüklere de neden olabilir.

Birçok beyin hasarı, trafik kazası sırasında kafayı çarpmak gibi travmalardan kaynaklanır. Beyin lezyonları, inme ve beyin tümörleri de beyne zarar verebilir.

Büyüklük Sanrıları Tedavisi

Grup Terapisi Oturumu

Grup terapisine katılmak, bir kişinin başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.
Büyüklük Sanrıları delüzyonlarını tedavi etmek zor olabilir. Bu sanrılar, onları deneyimleyen kişiye iyi gelebilir. Dahası, sanrıları olan insanlar sanrılarına gerçekten inandıkları için genellikle tedaviye dirençlidirler.

Anti-psikotik ilaçlar çoğu nedene bağlı sanrıları tedavi etmede sıklıkla yardımcı olurlar. Bipolar olan kişilerin lityum veya diğer duygudurum düzenleyicileri gibi ilaç almaları gerekebilir.

Sanrısal bozukluk tedavisinde yapılan tedaviler ise sınırlıdır.

Bununla birlikte, sanrıları olan insanlar, sanrılar ile başa çıkmalarına yardımcı olması için terapiden yararlanabilirler.

Grup terapisi, bir insanın diğer insanlarla daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olabilir. Kişilik bozuklukları ile ilişkili sanrıları olan kişilerin rahatsızlıklarının, kişilikleri üzerindeki etkilerini dengelemek için kapsamlı ve devam eden tedaviye ihtiyaç duyulabilir.