Breast Fetishism ( Göğüs Fetişizmi )

Göğüs Fetişizmi Nedir?

Göğüs Fetişizmi aynı zamanda, “Meme Fetişizmi,” “Mastofak” ya da “Partial Breast” olarak da bilinir. Fetişizm türlerinden biri olan psikolojik bir rahatsızlıktır.

Göğüs Fetijizmi, bireyin memelere karşı cinsel ilgi duyması ve uyarıcı olarak memeye bağımlı olmasıdır.

Öte yandan göğüs fetişizmi, etnografik ve feminist bağlamlarda, göğüslere irrasyonel bir bağlılık gösteren toplumu tanımlamak için de kullanılır.

Genel olarak Fetişizm hakkında bilgi almak için bu buraya tıklayarak, Fetişizm hakkındaki makalemize de göz atabilirsiniz.

Göğüs Fetişizminin Tarihçesi

Amerikalı yazar Elizabeth Gould Davis in 1971’de yayınlanan Birinci Seks adlı kitabında göğüs fetişizmi açıklanmaya çalışılır. Göğüs fetişizmi için daha eski tarihlere baktığımızda neolitik çağın  türbelerinde Çatal Höyük ( modern Türkiye ) bu motiflere rastlamak mümkündür. 1999 yılında, kentin arkeolojik kazılarında, türbelerin duvarlarının, meryem ana ile süslenmiş motiflerinde daha çok bu durumun izlerine rastlanmıştır.Çünkü o dönemde meryem ana, kutsal anneliği temsil ettiği için göğüslere bir sembol olarak daha fazla saygı gösteriliyordu.

Göğüslere gösterilen saygı ve kuram “meme fetişizmi” olarak bulaşıcı bir düşünce haline geldi ve anneliği sembolize eden saygın bir organdan ziyade cinsel olarak uyarabilen bir nesne haline olarak görülmeye başlandı.

Göğüs Fetişizminin Coğrafyası

Amerikalı bazı yazarlar, Amerikalıların fetiş nesnesi olarak göğüsü seçtiğini, bu nedenle bu fetişizmin ağırlıklı olarak Amerika’da bulunduğunu söylüyor.

Hatta ABD’li bir feminist olan eleştirmen Molly Haskell , şu sözleri söyleyecek kadar ileri gider: ” Meme takıntısı, cinsel fetişlerin en ünlü olanı ve en çok Amerikalı olanıdır.”

Amerikalı antropolog Horace Miner tarafından yayınlanan bir kompozisyonda, Amerikan kültüründe insan vücuduna karşı tutumlar, Necirema kabilesi ele alındığında “sihirli uygulamalar” olarak adlandırılır. Nacirema toplumu, doğal koşullara karşı olan komik muhalefetinde gelenek olarak meme büyüklüğü ritüelini kullanmaktaydı.

Meme büyüklüğünde giderek artan tatminsizlikten dolayı az sayıda kadın kendisini bir çeşit mağduriyetin içinde bulmuştur. Bazı büyük göğüslü kadınlar bu durumu avantaja çevirirlerdi. Köy köy dolaşarak cuzî bir ücret karşılığında yerli erkeklerin, onların göğsüne bakmalarına izin verirlerdi. Böylece kadınlar bu yolla yaşamlarını devam ettirdiler ve bunu avantaj olarak kullanmak bir idol haline geldi