Bipolar Bozukluk ( Manik Depresyon )

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bazen manik depresyon denilen, bipolar bozukluk duygudurumda aşırı kaymalara neden olur. Sahip olanlar, derin bir atak geçirmeden önce dünyanın zirvesinde gibi hissederek haftalar geçirebilirler. Daha sonra da birden bire tam tersi olur. Yüksek ve düşük şiddetteki atakların her birinin uzunluğu, kişiden kişiye değişir. Bipolar bozukluğun Bipolar 1 ve Bipolar 2 olarak adlandırılan iki türü vardır.

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Tedavi olmadan bipolar bozukluğu olan bir kişi yoğun depresyon ataklarına sahip olabilir. Semptomlar üzüntü, kaygı, enerji kaybı, umutsuzluk ve dertleşmeyi içerir. Keyif aldıkları aktivitelere ilgilerini kaybedebilirler. Ayrıca kilo almak, kaybetmek, çok fazla ya da çok az uykuda bulunmak ve hatta intihar hakkında düşünmek de yaygındır.

Bipolar insanlar süper enerjik hissederler ve herşeyi yapabileceklerini düşünürler. Benlik saygısı kontrolden çıkar ve hareketli olurlar. Daha fazla konuşurlar, kolayca dikkati dağıtırlar, düşünceleriyle yarışırlar ve yeterince uyumazlar. Sık sık, eğlencelere katılırlar, kurallara aykırı ve hızlı sürüş yapabilir ve madde bağımlılığı gibi dikkatsiz davranışlara gidebilirler. Bu semptomların üç veya daha fazlası, neredeyse her gün bir hafta boyunca yoğun heyecan duyguları eşliğinde gerçekleşebilir.

Bipolar Bozukluk Nedenleri Nelerdir?

Doktorlar bipolar bozukluğun nedenini tam olarak bilmiyorlar. Mevcut teoriler, bozukluğun genetik ve diğer biyolojik – çevresel faktörlerin yanı sıra hepsinin bir kombinasyonundan da kaynaklanabileceğini iddia etmektedir. Bilim adamları, ruh hali, duygudurum, düşünce ve biyolojik ritimlerin düzenlenmesinde yer alan beyin devrelerinin, duygudurum ve hastalıkla ilişkili diğer değişikliklerle sonuçlanan bipolar bozukluğu olan kişilerde anormal şekilde işlev görebileceğini düşünmektedir.

Bipolar Bozukluk Teşhisi

Önemli bir adım, bazı ilaçların neden olduğu ruh hali değişimlerini tespit edip, bu durumların bipolar bozukluktan kaynaklanmadığını ortaya çıkarmak olabilir. Böylece kolay ve doğru teşhis yapılabilir. Doktorunuz sağlık kontrolünden geçirir ve size sorular soracabilir. Laboratuvar testleri de yapabilir. Bir psikiyatrist, genellikle tüm bunları dikkatlice inceledikten sonra tanıyı koyar. Ayrıca, ruh halinizin ve davranışınızın büyük değişikliklere neden olup olmadığını öğrenmek için sizi iyi tanıyan insanlarla da konuşabilir.

Bipolar 1 Bozukluğu Nedir?

Bipolar I bozukluğu bir tür akıl hastalığıdır . Bipolar I bozukluğundan etkilenen bir kişi yaşamında en az bir manik dönem geçirmiştir. Bir manik dönem, hayatı bozan anormal davranışların eşlik ettiği anormal yükselmiş ruh hali ve yüksek enerjinin bir dönemidir.

Bipolar I bozukluğu olan çoğu insan aynı zamanda depresyon döneminden de muzdariptir . Mani ve depresyon arasında sıkı döngüler gerçekleşir. Mani ve depresyon atakları arasında , bipolar I bozukluğu olan birçok insan normal yaşayabilir.

Bipolar 2 Bozukluğu Nedir?

Bipolar 2 bozukluğu da yine bir akıl hastalığı biçimidir . Bipolar II, bipolar I bozukluğuna benzer , zamanla yüksek ve alçak duygular ve etkileyen davranışlar arasında gidip gelir.

Ancak, bipolar 2 bozuklukta, “yüksek” ruh halleri asla tam gelişmiş maniye ulaşmaz . Bipolar 2 bozuklukta daha az yoğun olan duygudurumlara rastlanır.Bunlara hipomanik ataklar veya hipomani denir .

Bipolar 2 bozukluğundan etkilenen bir kişi yaşamında en az bir hipomanik olay geçirmiştir. Bipolar 2 bozukluğu olan çoğu insan depresyon döneminden daha fazla sıkıntı çekmektedir . Burada ” manik depresyon ” terimi devreye girer.

Hipomani ve depresyon atakları arasında , bipolar 2 bozukluğu olan birçok insan tipik olarak normal hayatlar da yaşayabilir.

Bipolar 1 ve Bipolar 2 Bozukluğu Karşılaştırması

Bipolar 1 bozukluğu olan kişiler en az bir hafta boyunca manik faza sahiptirler. Birçoğunun da ayrı depresyon aşamaları vardır.

Bipolar 2 olanların majör depresyon nöbeti vardır, fakat tam manik atak yerine, daha az yoğun olan ve bir haftadan az süren düşük dereceli hipomanik salınımları vardır. Aile ve arkadaşlar onlardaki duygu durum değişikliklerini fark ettikleri halde, hastanın eğlence hayatına yönelmesi nedeniyle bu durumu görmezden gelerek avantajını yaşamak isteyebilirler.

Karma Nöbet Nedir?

Bipolar bozukluğu olan kişilerde aynı zamanda depresyon ve mani semptomları olduğunda, buna karma özellikleri olan manik veya depresif dönem denir. Bu durum kişinin, umutsuz ve intihar eğilimi hissederken, aynı zamanda enerji dolu ve aktif olup tehlikeli riskler almak istemesi gibi öngörülemeyen davranışlara yol açabilir. Karışık özellikler içeren duygudurum epizodları, kadınlarda, genç yaşta bipolar bozukluk geliştiren kişilerde biraz daha yaygın olabilir.

Kimler Risk Altındadır?

Erkekler ve kadınlar her ikisi de bipolar bozukluk taşıyabilir. Çoğu durumda, belirtiler genellikle 15-30 yaşlarındaki kişilerde başlar. Daha nadiren, çocuklukta başlayabilir. Durum bazen ailelerde görülebilir, ancak bir ailedeki herkes buna sahip olmayabilir.

Günlük Hayatı Nasıl Etkiler?

Kontrol altında olmadığında, bipolar bozukluk işiniz, ilişkileriniz, uykunuz, sağlığınız ve paranız dahil olmak üzere yaşamın birçok alanında sorunlara neden olabilir. Riskli davranışlara yol açabilir. Sizi önemseyen insanlar için stresli olabilir ve neler olup bittiğini anlamayacağından zor durumda kalabilirsiniz.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

İlaç Tedavisi

Bipolar bozukluk için çeşitli reçeteli ilaçlar vardır. Antidepresanlar ve antipsikotik ilaçların yanı sıra iniş çıkışları önleyen duygudurum düzenleyicilerini içerir. Manik veya depresif dönemde olmadıklarında, insanlar genellikle nöbetlerden kaçınmak için bakım ilaçları alırlar.

Benzodiazepinler

Benzodiazepinlerin (örneğin lorazepam ) kullanımı, davranışsal rahatsızlık veya ajitasyon için tedavinin başlangıç ​​aşamalarında yararlı olabilir; bağımlılık riski nedeniyle uzun süre kullanılmamalıdırlar.

Antipsikotik İlaçlar

Antipsikotik ilaçlar (normal olarak olanzapin , ketiapin veya risperidon ), mani ve hipomani akut ataklarında faydalıdır; antipsikotik ilaçlara yanıt yetersiz ise lityum veya valproat eklenebilir. Bir antipsikotik ilaç, şiddetli akut maninin başlangıç ​​tedavisinde lityum veya valproat ile birlikte kullanılabilir.

Olanzapin

Olanzapin , manik dönem olanzapin tedavisine yanıt veren hastalarda bipolar bozukluğun uzun süreli tedavisinde kullanılabilir. Monoterapi olarak ya da hastanın sık nüksetme veya sürekli fonksiyon bozukluğu varsa lityum veya valproat ile kombinasyon halinde verilebilir.

İkinci nesil antipsikotik olan Asenapin , bipolar bozuklukla ilişkili orta-şiddetli manik atakların tedavisi için lisanslıdır.

Antipsikotikler kesilirken, eğer hasta diğer antimanik ilaçlarla devam ediyorsa, doz en az 4 hafta boyunca kademeli olarak azaltılmalıdır; Eğer hasta diğer antimanik ilaçlarla devam etmezse veya manik relaps öyküsü varsa, 3 aya kadar bir geri çekilme süresi düşünülmelidir.

Benzodiazepinler

Benzodiazepinlerin (örneğin lorazepam ) kullanımı, davranışsal rahatsızlık veya ajitasyon için tedavinin başlangıç ​​aşamalarında yararlı olabilir; bağımlılık riski nedeniyle uzun süre kullanılmamalıdırlar.

Antipsikotik İlaçlar

İkinci nesil antipsikotik olan Asenapin , bipolar bozuklukla ilişkili orta-şiddetli manik atakların tedavisi için lisanslıdır.

Antipsikotikler kesilirken, eğer hasta diğer antimanik ilaçlarla devam ediyorsa, doz en az 4 hafta boyunca kademeli olarak azaltılmalıdır; Eğer hasta diğer antimanik ilaçlarla devam etmezse veya manik relaps öyküsü varsa, 3 aya kadar bir geri çekilme süresi düşünülmelidir.

Karbamazepin

Karbamazepin , diğer profilaktik ilaçların bir kombinasyonuna yanıt vermeyen hastalarda bipolar bozukluğun (manik-depresif bozukluk) profilaksisi için uzman gözetiminde kullanılabilir; Hızlı-döngüsel manik depresif hastalığı olan hastalarda (yılda 4 veya daha fazla afektif atak) kullanılır. Karbamazepin dozu normal olarak, akut bir mani atakı meydana geldiğinde artırılmamalıdır.

Valproat

Valproat ( valproik asit (semisodyum tuzu olarak) ve sodyum valproat ) bipolar bozuklukla ilişkili manik atakların tedavisinde kullanılır. Bipolar bozukluk tedavisinde deneyimli bir uzman tarafından başlatılmalı ve denetlenmelidir. Valproat ( valproik asit ve sodyum valproat ) da bipolar bozukluğun profilaksisinde kullanılır. Yüksek teratojenik riski nedeniyle, Gebelik Önleme Programı koşulları yerine getirilmedikçe ve alternatif tedaviler etkisiz veya tolere edilmedikçe, doğurganlık potansiyeli taşıyan kadınlarda valproat kullanılmamalıdır. Valproik asit ve sodyum valproat Bipolar bozuklukta hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Valproat tedavisinin yararı ve riski düzenli tedavi gözden geçirmelerinde dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Sıklıkla nüksetme veya sürekli fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, tedaviyi lityum veya olanzapine çevirmeyi veya valproat için lityum veya olanzapin eklemeyi düşünün . Valproat alan bir hasta, valproat dozunu artırarak iyileşmeyen bir akut atak dönemi geçirirse , olanzapin , ketiapin veya risperidon ile eş zamanlı tedavi düşünün .

Lityum Tuzları

Lityum tuzları, bipolar bozuklukta (manik-depresif bozukluk) mani, hipomani ve depresyonun profilaksisinde ve tedavisinde ve tekrarlayan unipolar depresyonun profilaksisinde ve tedavisinde kullanılır. Lityum ayrıca, akut bipolar depresyon tedavisinde tedaviye olumsuz yanıt veren ve tedaviye dirençli depresyonu olan hastalarda (lisanssız endikasyon) diğer antidepresanları güçlendiren hastalarda antidepresan ilaçla eş zamanlı tedavi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca agresif veya kendine zarar veren davranışların tedavisi için lisanslıdır.

Profilaktik lityum verme kararı, uzman tavsiyesi gerektirir ve bireysel hastada nüks olasılığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine ve risklere karşı uygulanan tedavinin faydasına dayanmalıdır. Lityumun tam profilaktik etkisi, tedavinin başlatılmasından altı ila on iki ay sonra ortaya çıkabilir. Olanzapin veya valproat (tek başına veya lityum ile yardımcı tedavi olarak verilir), sık nüksetme veya sürekli fonksiyon bozukluğu yaşayan hastalarda alternatif profilaktik tedavilerdir.

Diğer profilaktik ilaçların bir kombinasyonuna yanıt vermeyen hastalarda bipolar bozukluğun (manik-depresif bozukluk) profilaksisi için uzman gözetiminde kullanılabilir; Hızlı-döngüsel manik depresif hastalığı olan hastalarda (yılda 4 veya daha fazla afektif atak) kullanılır. Karbamazepin dozu normal olarak, akut bir mani atakı meydana geldiğinde artırılmamalıdır.

.

Valproat ( valproik asit (semisodyum tuzu olarak) ve sodyum valproat ) bipolar bozuklukla ilişkili manik atakların tedavisinde kullanılır. Bipolar bozukluk tedavisinde deneyimli bir uzman tarafından başlatılmalı ve denetlenmelidir. Valproat ( valproik asit ve sodyum valproat ) da bipolar bozukluğun profilaksisinde kullanılır. Yüksek teratojenik riski nedeniyle, Gebelik Önleme Programı koşulları yerine getirilmedikçe ve alternatif tedaviler etkisiz veya tolere edilmedikçe, doğurganlık potansiyeli taşıyan kadınlarda valproat kullanılmamalıdır. Valproik asit ve sodyum valproat Bipolar bozuklukta hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Valproat tedavisinin yararı ve riski düzenli tedavi gözden geçirmelerinde dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Sıklıkla nüksetme veya sürekli fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, tedaviyi lityum veya olanzapine çevirmeyi veya valproat için lityum veya olanzapin eklemeyi düşünün . Valproat alan bir hasta, valproat dozunu artırarak iyileşmeyen bir akut atak dönemi geçirirse , olanzapin , ketiapin veya risperidon ile eş zamanlı tedavi düşünün .

Lityum tuzları, bipolar bozuklukta (manik-depresif bozukluk) mani, hipomani ve depresyonun profilaksisinde ve tedavisinde ve tekrarlayan unipolar depresyonun profilaksisinde ve tedavisinde kullanılır. Lityum ayrıca, akut bipolar depresyon tedavisinde tedaviye olumsuz yanıt veren ve tedaviye dirençli depresyonu olan hastalarda (lisanssız endikasyon) diğer antidepresanları güçlendiren hastalarda antidepresan ilaçla eş zamanlı tedavi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca agresif veya kendine zarar veren davranışların tedavisi için lisanslıdır.

Profilaktik lityum verme kararı, uzman tavsiyesi gerektirir ve bireysel hastada nüks olasılığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine ve risklere karşı uygulanan tedavinin faydasına dayanmalıdır. Lityumun tam profilaktik etkisi, tedavinin başlatılmasından altı ila on iki ay sonra ortaya çıkabilir. Olanzapin veya valproat (tek başına veya lityum ile yardımcı tedavi olarak verilir), sık nüksetme veya sürekli fonksiyon bozukluğu yaşayan hastalarda alternatif profilaktik tedavilerdir.

Terapi

Danışmanlık, insanların ilaç kullanımına devam etmelerine ve hayatlarını yönetmelerine yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi , ruh hali değişimlerine eşlik eden düşünce ve davranışları değiştirmeye odaklanır. Kişilerarası terapi , bipolar bozukluğun kişisel ilişkilere yönelmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sosyal ritim terapisi, insanların günlük rutinlerini geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olur.

Elektrokonvülsif Terapi (ECT)

Genel anestezi altında uyurken yapılan bu tedavi bipolar bozukluğun duygudurum belirtilerini hızlı bir şekilde düzeltebilir. Beyinde bir nöbet yapmak için elektrik akımı kullanır. Şiddetli semptomları hafifletmenin en hızlı yollarından biridir. ECT, ilaçların anlamlı tedavi sağlamaması durumunda, şiddetli duygudurum dönemleri için genellikle güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Ne Yapabilirsiniz?

Günlük alışkanlıklar bipolar bozukluğu tedavi edemez. Ancak, yeterli uyku aldığınızdan, düzenli yemek yediğinizden ve egzersiz yaptığınızdan emin olmanız gerekir. Semptomları daha da kötüleştirebildiğinden alkol ve eğlence amaçlı uyuşturucu maddelerden uzak durun. Bipolar bozukluğunuz varsa, “kırmızı çizgilerin” neler olduğunu öğrenmelisiniz. Nöbetler sırasında ne yapmanız gerektiğine dair bir fikriniz ve planınız olmalıdır.