Asperger Sendromu

Asperger Sendromu (AD) Nedir?

Asperger sendromu, otizme bağlı davranışsal bir bozukluktur.Otistik bozukluğu olan kişilerden farklı olarak Asperger sendromu olanlarda dil gelişimi veya bilişsel gelişimde belirgin bir gecikme görülmez. Asperger sendromu genellikle 3 yaşından sonra çocuklarda tanınır ve erkeklerde daha sık teşhis edilir. Asperger sendromlu bireylerin sosyal ve iletişim becerilerinde, sözel olmayan iletişim bozukluğu da dahil olmak üzere ciddi bozuklukları vardır.Bununla birlikte, birçok birey iyi bilişsel ve sözel becerilere sahiptir ve Asperger sendromu olan kişiler tipik olarak üstün zekaya sahiptir.Birçoğunun mükemmel ritmik hafızası vardır ve bir veya iki konuda yoğun olarak ilgilenirler.Asperger sendromu olan çocuklar genellikle ana akım ortamında eğitilirler, ancak bazen eğitim konaklamaları veya özel eğitim hizmetleri gerekir.Bu çocuklar genellikle arkadaş edinmede zorluk çeker ve çoğu zaman akranları tarafından dışlanır, öfkelenir veya zorbalığa uğrarlar.

Asperger sendromu, 1944 yılında durumu ilk kez tanımlayan Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Dr. Hans Asperger’in adını almıştır.Bu durum ilk olarak 1994 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-IV (DSM-IV) tarafından tanısal bir varlık olarak kabul edildi ancak 2013 yılında yayınlanan DSM-V’deki otistik bozuklukla birleştirildi.

Asperger Sendromu Nedenleri

Asperger sendromunun nedeni bilinmemektedir. Bu sendromun genetik bir bileşeninin, bazı ailelerde ortaya çıkması olasıdır. Ayrıca çevresel etkilerin bir rol oynaması muhtemeldir. Aşıların veya aşılardaki koruyucuların Asperger sendromu ve diğer otizm spektrum bozukluklarının gelişiminde rol oynayabildiği konusunda bazı aileler arasında endişeler olmasına rağmen, uzmanlar bu teoriyi kabul etmemişlerdir.

Asperger sendromu erkeklerde kızlardan daha yaygındır. Aslında, erkeklerde 5 kat daha yaygındır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, her 110 çocuktan yaklaşık 1’inin bir otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğunu göstermektedir.

Asperger Sendromu Belirtileri

Bir bireyin semptomları ve işleyiş seviyesi hafif veya şiddetli olabilir. Bir bireydeki belirtiler açıklanan özelliklerin tümünü veya sadece bazılarını içerebilir. Yapılandırılmamış sosyal ortamlarda ya da sosyal problem çözme becerilerini içeren bazı durumlarda daha fazla sorun sergileyebilirler.

Sosyal Problemler

Bu çocuklar arkadaşlıklara ilgi gösterse de, arkadaş edinme ve tutmada zorluk çekerler ve akranları tarafından reddedilebilirler; Genellikle bu çocuklar yakın aileleriyle iyi ilişkiler kurarlar.
Yaşları için sosyal açıdan uygunsuz davranışlar sergileyebilirler.
Hareketleri ve sözel olmayan iletişimi içeren durumlarda yaşa göre uygun davranışlarda bulunamazlar..
Kişisel alanı yargılamak zorluğu çekerler.
Başkalarının duygularını anlama veya empati gösterme zorluğu çekerler.
Sosyal durumlardaki değişikliklere kendiliğinden uyum sağlayamadığı için katı sosyal davranış sergilerler.

Anormal İletişim Kalıpları

Hareketlerin sınırlı kullanımı ve eksik veya uygunsuz yüz ifadeleri dahil olmak üzere uygunsuz vücut dili kullanırlar.
Sıra dışı, resmî konuşma tarzı kullanırlar.
Kısmi ve zımni iletişimin anlaşılmasında zorluk görülür.
Hacim, tonlama, bükülme, oran ve konuşmanın ritminde meydana gelen bozulmalar farkedilir.
Konuşma, genellikle ilgisiz yorumlar da dahil olmak üzere teğetsel (bağlantısız konulardan oluşan) ve koşulsal (bir konu hakkında önemli ölçüde fazla ayrıntı vererek) olabilir.
İşaretli kelime ile karakterize konuşma tarzı
Konuşmanın “ver ve al” ile güçlüğü
Başkalarını rahatsız etme konusunda duyarlılık eksikliği

Faaliyetler

Bir bireyin dikkatine hükmeden belirli, genellikle çok sınırlı veya olgunlaşmamış bir konuya yoğun ilgi
Rutinlere esnek olmayan bağlılık; tekrarlayan rutinleri veya ritüelleri vardır
Değişim konusunda endişeli, bir etkinlikten diğerine geçişte zorluk yaşayabilir

Asperger Sendromlu Bazı Bireylerde Duyusal Duyarlılık

Ses, dokunma, tat, ışık, görme, koku, ağrı veya sıcaklığa karşı aşırı duyarlılık
Gıdaların dokusuna aşırı duyarlılık
Asperger sendromlu bazı bireylerde motor beceri gecikmeleri

Görünür sakarlık ve zayıf koordinasyon
Denge problemleri, el becerisi, el yazısı, hızlı hareketler, ritim ve hareketlerin taklit edilmesi gibi görsel-motor ve görsel-algısal becerilerdeki eksiklikler.

Asperger sendromlu kişiler diğer ilişkili psikiyatrik rahatsızlıklara sahip olabilirler veya diğer durumlar için tipik olan davranışları gösterebilirler. Bazı ortak ilişkili koşullar aşağıdakileri içerir (ancak bunlar Asperger’lı herkes için geçerli değildir):

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB )
Anksiyete bozukluğu
Rakibe meydan okuma bozukluğu veya diğer yıkıcı davranış bozuklukları
Depresyon veya diğer duygudurum bozuklukları

Bu bozukluğa sahip insanlar uzun konuşabilir ve ilgilerini çeken konular hakkında çok endişeli olabilirler, ancak normal bir konuşmanın yapılmasına ve katılımına katılamayabilirler. Asperger sendromu olan kişiler sıklıkla konuşmayı “saptırmaya” kalkışırlar ve tartışılan konuyla ilgili olmayan teğetler üzerinde gidebilirler. Konuşmaları kesebilirler ve başkalarının söylediklerine karşı duyarsız görünebilirler.

Asperger için Tıbbî Bakım

Bir birey, motor becerilerle ilgili sorunlar ortaya çıktığında kapsamlı bir tanısal değerlendirmeye başlamak için tıbbi yardım almalıdır; ya da davranışlar, sosyal beceriler, etkileşim ile ilgili sorunlar okul öncesi veya erken okul çağındaki bir çocukta başladığında; ya da pediatrik veya başka bir sağlık bakımı ziyareti sırasında Asperger sendromunun teşhisi şüphesi varsa zaman kaybetmeden tedaviye başlanması gerekir. Asperger sendromu ile ilişkili problemli davranışların veya semptomların tedavisinde psikotik ilaç tedavisi düşünüldüğünde de tıbbi bakım gereklidir.

Asperger Sendromu Tanısı

Kapsamlı bir klinik değerlendirme için disiplinler arası bir ekip gereklidir. Bu kapsamlı değerlendirme, psikolojik bir değerlendirme (en azından entellektüel ve uyarlamalı işlevsellik dahil), bir iletişim değerlendirmesi (özellikle sözel olmayan iletişim biçimlerine odaklanmış) ve bir nörolojik, psikiyatrik ve tıbbi değerlendirme içermelidir. Sözel IQ skorları, Asperger sendromu olan çocuklar için performans IQ skorlarından önemli ölçüde daha yüksek olduğu için, zihinsel (IQ) testlerinin özel bir yardımı olabilir.

Asperger Sendromu Tedavisi

Asperger sendromu tedavisi şunları içerebilir:

Eğitim, Kariyer veya mesleki destek ve müdahaleler.
Davranışsal, sosyal ve aile desteği temel tedavilerdir. Asperger sendromunda sıklıkla görülen davranışsal semptomları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir .

Asperger Sendromu Tıbbi Tedavi

Asperger sendromunun çekirdek semptomları ve bozukluk için herhangi bir tedavi yoktur. Asperger sendromu olan bireyler için eğitim, kariyer ya da mesleki destek, davranışsal, sosyal ve aile desteği gibi temel tedavilerdir. Psikotik ilaç ve diğer tedaviler, eğer varsa bireyde Asperger sendromu veya ilişkili psikiyatrik hastalıkların bir kısmı ile ilgili davranış problemlerini yönetmek için de kullanılabilir.

Asperger Sendromu İlaçları

Asperger sendromunu tedavi etmek için spesifik ilaçlar kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, Asperger sendromu ile ilişkili spesifik davranışsal semptomları tedavi etmek için, özellikle bireysel rahatsızlığa neden olduklarında veya eğitim, kariyer / mesleki veya sosyal işlevselliklere önemli ölçüde müdahale ettiğinde ilaçlar kullanılabilir. Bu davranışsal belirtiler arasında kaygı, dikkat sorunları, saldırganlık, davranışsal sertlik, duygudurum bozuklukları (özellikle depresyon ) ve basmakalıp desenler (belirli anlamsız hareketlerin  sürekli tekrarı) veya perseverasyon (anlamsız kelimelerin veya cümlelerin sürekli tekrarı) yer alabilir.

Asperger Sendromu için Diğer Terapi Türleri

Eğitim, kariyer veya mesleki desteğin yanı sıra davranışsal destek Asperger sendromu taşıyan bireyler ve onların bakıcıları için birincil müdahalelerdir. Bu müdahalelerin, her bireyin kendine özgü güçlü yanlarını ve zorluklarını ele almak için bireyselleştirilmesi gerekir.

Asperger sendromlu bireyler resmi sosyal beceri eğitiminden yararlanabilirler; ideal olarak akranlarıyla bir grup ortamında çalışma sağlanır.
Organize, denetimli ve yapılandırılmış faaliyetlere katılım, bu çocuklara sosyal etkileşim ve sosyal ilişkilerin kolaylaştırılması için fırsatlar sağlayabilir.

Destekleyici psikoterapi, hayal kırıklığı, depresyon ve anksiyete ile baş etme konusunda yararlı olabilir . Doğrudan, problem çözme odaklı bir yaklaşım genellikle içgörüye odaklı bir yaklaşımdan daha başarılıdır.

Perseverasyonlar, garip davranışlar ve tantrumlar gibi sorunlu veya yıkıcı davranışları azaltmak için özel davranışsal müdahalelerin uygulanması gerekebilir.

Okul Konusunda Müdahaleler:

Ebeveynler ve öğretmenler Asperger sendromu olan bireylere uygun sosyal davranış geliştirmelerine yardımcı olma fırsatına sahiptir. Öğretmenler uygun sosyal davranışları modelleyebilir ve sınıfta işbirlikçi oyunları teşvik edebilir. Ayrıca Asperger sendromu olan çocuklar için uygun arkadaşları belirleyebilirler. Ebeveynler ayrıca çocukların uygun duygusal tepkiler, esneklik, paylaşım ve işbirliği gibi becerilerini modelleyerek uygun davranışları öğrenmelerine yardımcı olabilir. Öğretmenler, terapistler ve ebeveynler tarafından kullanılan stratejiler, farklı ortamlardaki çeşitli kişiler tarafından tutarlı olarak uygulanacak şekilde koordine edilmelidir.

Asperger sendromu olan çocuklar, uygun davranışların modellenmesi ve koçluğu almak için sınıftaki birebir ilgiden yararlanabilirler. Beceriler, kavramlar ve bilişsel stratejiler açık ve farklı bir şekilde öğretilmelidir.

Akademik hedeflere ek olarak, bağımsız işlevsellik ve kendi kendine yeterlilikte iyileşme bir öncelik olmalıdır. Bir program iletişim ve sosyal yeterliliği geliştirmeye odaklanmalıdır.
Konaklamaların graphomotor becerileri (yazı) ile ilgili zorluklar için uygulanması gerekebilir.
Özyönetim becerileri eğitimi, eğitim programına dahil edilmelidir.

Aşağıdakileri İçeren İletişim ve Dil Stratejileri:

Dilin muğlak kullanımına ve dilin sosyal ortamlarda kullanılmasına hitap eden konuşma ve dil terapisi çok değerli olabilir.
Asperger sendromu olan çocuklar tarafından iletişim ve sosyal becerilerin öğrenilmesi ve pratiği, bu becerilerin doğal ortamlarda kendiliğinden gerçekleşmesi anlamına gelmez.
Çocuklara belirli problem çözme stratejileri öğretilebilir veya belirli, sıklıkla ortaya çıkan durumlarda kullanmak için belirli kalıpları ezberleyebilir.
Özel ve açık talimatlar ile diğer insanların sosyal davranışlarını nasıl yorumlayacakları konusunda eğitim verilmeli ve uygulanmalıdır. Benzer ilkeler, bireyin ifade becerilerinin eğitimine rehberlik eder.
Çocuklar, kafa karıştırıcı ifadeleri yeniden ifade etmeyi öğrenmelidir. Ayrıca kafa karıştırıcı talimatların tekrarlanmasını, basitleştirilmesini  veya yazılmasını istemeniz gerekir.
Ebeveynler, öğretmenler ve akranlar çocuklara başkalarının konuşma ipuçlarını yorumlamalarını öğretebilir; Başkaları tarafından başlatılan konulara cevap vermek ve tartışmak; ne zaman ve nasıl kesilecek; veya konuların nasıl değiştirileceği veya kaydırılacağı gibi konularda eğitim verilebilir.
Rol oynama, çocukların diğer insanların bakış açılarını ve düşüncelerini fark etmelerine yardımcı olabilir.

Asperger Sendromu Prognozu

Asperger sendromlu bireyler, diğer otizm spektrum bozukluğu formlarına sahip olanlardan daha yüksek düzeyde işlevsellik ve daha iyi bir görünüme sahiptir. Altta yatan sosyal bozuklukların ömür boyu olduğuna inanılmakla birlikte, işleyişte bir miktar iyileşme sıklıkla olgunlaşma süreçleri ile gerçekleşir.

Asperger sendromlu bireylerde depresyon veya anksiyete gibi duygudurum bozuklukları artmıştır.

Durum hakkında bilgi sahibi olan destekleyici aileleri olanlar daha iyi bir prognoza sahip olma eğilimindedir.

Asperger sendromu olan kişilerin olumlu özellikleri hiç şüphesiz birçok meslekte yarar sağlar ve detaylara odaklanma ve uzun süre konsantre olma becerisini içerir; Başkalarının düşünceleri tarafından dışlanmadan belirli çıkarlarda sebat etme kapasitesi; bağımsız çalışma yeteneği; başkaları tarafından gözden kaçırılabilecek kalıpların tanınması; benzersiz bir yoğunluk seviyesi; ve özgün bir düşünme şekli gibi olumlu yönleri keşfedilebilir. Bu yönleriyle ilgili oldukları alanlarda ücretli istihdam sağlanabilir. Asperger sendromlu bireylerin ebeveynleri ve öğretmenleri, onların yeteneklerini ortaya çıkarmaları için onlara yaratıcı bir şekilde yardımcı olmalıdır.