Amnezi

Amnezi Nedir?

Amnezik bozukluk olarak da bilinen bu hastalık, bir hafıza kaybı biçimidir. Amnezi olan bazı insanlar yeni anılar oluştururken zorluk çekerler. Bazıları gerçekleri veya geçmiş deneyimleri hatırlayamaz. Amnezi olan kişiler genellikle kendi kimlikleri ve motor becerileri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Hafif hafıza kaybı, yaşlılık için normaldir. Önemli hafıza kaybı veya yeni anılar oluşturmadaki yetersizlik, amnestik bir bozukluğun varlığına işaret edebilir.

Amnezi Belirtileri

Amnezinin birincil semptomu hafıza kaybı veya yeni anılar oluşturmadaki yetersizliktir. Amneziniz varsa, olguları, olayları, yerleri veya belirli detayları hatırlamakta güçlük çekerler. Detaylar, bu sabah yediklerinden, başkanın ismine kadar değişebilir. Yürümek ve akıcı dil gibi motor becerilerini kaybetmezler

Retrograd amnezi, anterograd amnezi ve geçici global amnezi dahil olmak üzere çok sayıda amnezi vardır.

Retrograd Amnezi

Retrograd amneziniz olduğunda, daha önceki hatıralarınızı kaybedersiniz. Bu tip amnezi ilk olarak yeni oluşmuş anıları etkileme eğilimindedir. Çocukluktan anılar gibi eski hatıralar genellikle daha yavaş etkilenir. Demans gibi hastalıklar retrograd amneziye neden olur.

Anterograd Amnezi

Anterograd amneziniz olduğunda yeni anılar oluşturamazsınız. Bu etki geçici olabilir. Örneğin, çok fazla alkolün neden olduğu bir bilinçsiz durum sırasında bunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca kalıcı da olabilir. Beyninizin Hipokampus alanı anılar oluşturmada önemli bir rol oynar.

Geçici Küresel Amnezi

Geçici global amnezi (TGA) kötü bir durumdur. Eğer geliştirirseniz, birkaç saat içinde tekrar tekrar gelen karışıklık veya ajitasyon yaşayacaksınız. Nöbetten önceki saatlerde hafıza kaybına uğrayabilirsiniz ve muhtemelen kalıcı olmaz. Bilim adamları TGA’nın nöbet benzeri aktivitenin sonucu olarak ya da beyninizi besleyen kan damarlarının kısa bir tıkanması sonucu oluştuğunu düşünmektedir. Orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde daha sık görülür.

İnfantil Amnezi ( Çocukluk Çağı Amnezisi )

Çoğu insan ilk üç ile beş yıllık hayatı hatırlayamaz. Bu yaygın olguya infantil veya çocukluk çağı adı verilir.

Her ne kadar erken deneyimler kişisel gelişim ve gelecekteki yaşam için önemli olsa da, yetişkinler olarak, ilk adımları atmak ya da ilk kelimeleri öğrenmek gibi erken biçimlendirici olayların hiçbirini hatırlamıyoruz ya da çok azını hatırlıyoruz. Aslında, yetişkinlere ilk anılarıyla ilgili sorular sorulduğunda, genellikle 2-3 yaşından önce olayları hatırlamıyorlar, ancak 3 ile 7 yaşları arasında gerçekleşen olayları sadece parça parça hatırlıyorlar. Bu fenomene sıklıkla çocukluk çağı amnezisi neden olur. Bu amnezi türü çocukların ve yetişkinlerin, bebeklikten ve erken çocukluktan 2-4 yaşından önce epizodik anıları hatırlamadaki yetersizliğini temsil eder.

Sigmund Freud, infantil amnezi teorisini geliştiren ilk araştırmacıydı ve hastalarının hayatlarının ilk yıllarında meydana gelen olayların anılarını nadiren hatırlayabildiğini gözlemlemişti. Çocukluk anılarının bastırıldığına ve unutulduğuna inanıyordu. Yine de modern kuramlar, bilişsel ve sosyal gelişime çocukluk çağı eksikliğinin önemli bir etkileyicisi olarak odaklanmaktadır. Çocukluk çağı amnezisi ile ilgili olası bir açıklama, nörolojik gelişimin yokluğu, yani epizodik belleklerin depolanması ve geri çağrılmasından sorumlu beyin bölümlerinin gelişmemesidir. Örneğin, bazı araştırmacılar, prefrontal korteksin (beynin ön tarafındaki korteks bölgesi) gelişiminin ve işleyişinin, bağlamsallaştırılmış hatıraların yaratılmasında çok önemli olduğuna inanırlar. Ayrıca prefrontal korteks veotobiyografik anıların gelişimi için hipokampüsün çok önemli olduğu varsayılmaktadır. Önemli olarak, bu iki beyin yapısı 3 veya 4 yaş civarında gelişir.

Nörolojik olgunlaşmanın olmaması, yani bebeklik ve erken çocukluk döneminde anıların yaratılması, depolanması ve hatırlanması için gerekli beyin yapılarının olgunlaşmaması, çocukluk çağı fenomenini açıklayabilir. Bu açıklamaya göre, çocukluktaki amnezi, Freud’un öne sürdüğü gibi, zaman içinde hafıza kaybı nedeniyle değil, bu anıların ilk etapta saklanmasının eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu teoriye göre, depolanmış hatıraların eksikliği, beyin olgunlaşmamasından kaynaklanmaktadır.

Bazı kanıtlar, erken çocukluk döneminde (2 yaşından önce) meydana gelen olaylara yönelik amnezinin, dil ediniminden önce şifrelenen anılarını hatırlamadaki güçlüklerle en azından kısmen açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Buna paralel olarak, kelimelerin çoğunun (kelime hazinesi) 2 yıl ile 6 ay ve 4 yıl 6 ay arasında edinilmiş olması gerçeği bu durumu desteklemektedir. Bu, en eski anıların hatırlanabileceği en erken süredir.

Amnezinin Nedenleri

Bunaklık

Beyninizde hafızanın bulunduğu bölgenin yaşına bağlı olduğu düşünülmektedir. Eski hatıraları kaybetmek için, yaygın beyin bozulmasına sahip olmalısınız. Bu Alzheimer hastalığı veya diğer bunama biçimlerinden kaynaklanabilir. Demanslı kişiler genellikle daha yeni anılarını kaybeder ve eski hatıraları daha uzun süre saklarlar.

Anoksi

Oksijen seviyelerinin tükenmesi de beyninizin tamamını etkileyebilir ve hafıza kaybına yol açabilir. Bu duruma anoksi denir. Anoksinin beyinde hasara neden olabilecek kadar şiddetli olmaması durumunda, hafıza kaybı geçici olabilir.

Hipokampus Hasarı

Hipokampusunuz hafızadan sorumlu beyin ve limbik sistemin bir parçasıdır. Faaliyetleri arasında hatıraların şekillendirilmesi, anıların düzenlenmesi ve gerektiğinde geri çekilmesi yer alır. Beyninizin bazı hücreleri en çok enerji harcayan ve en hassas olan hücrelerdir. Anoksiden ve diğer toksinlerden kaynaklanan tehditler tarafından kolayca parçalanırlar.

Hipokampusunuz bozulduğunda, yeni anılar oluşturmada zorluk çekersiniz. Eğer hipokampusunuz beyninizin her iki yarısında da hasar görürse, anterograd amnezi tam olarak gelişebilir.

Kafa Yaralanmaları

İnme, tümörler ve enfeksiyonların yanı sıra travmatik kafa yaralanmaları da beyninize zarar verebilir. Bu hasar kalıcı hafıza problemlerini içerebilir. Beyin sarsıntıları genellikle, yaralanmadan önceki ve sonraki saatlerin, günlerin veya haftaların anılarını bozar.

Alkol Kullanımı

Kısa süreli alkol kullanımı bilinç kararmasına neden olabilir. Bu durum geçici bir anterograd amnezi şeklidir. Uzun süreli alkolizm Wernicke-Korsakoff sendromuna neden olabilir. Bu durumu geliştirirseniz, yeni anılar oluşturmada zorluk çekersiniz, ancak farkında olmayabilirsiniz.

Travma ya da Stres

Şiddetli travma veya stres de dissosiyatif amneziye neden olabilir. Bu koşulla, zihniniz, karmaşık düşünceleri, duyguları veya bilgileri reddeder. Disosiyatif fügre olarak adlandırılan spesifik bir dissosiyatif amnezi türü, beklenmedik bir şekilde eskiden bildiğiniz yerlere seyahat etme girişimine yol açabilir.

Elektrokonvülsif Tedavi

Depresyon veya diğer durumlar için elektrokonvülsif tedavi alırsanız, tedavinizden haftalar veya aylar sonra retrograd amnezi yaşayabilirsiniz. Ayrıca anterograd amneziyi de deneyimleyebilirsiniz, genellikle tedavinin 2 haftası içerisinde görülür.

Amnezi Nasıl Teşhis Edilir?

Amnezi doktorunuz veya bir nörolog tarafından teşhis edilebilir. Hafıza kaybınız ve diğer semptomlarınız hakkında sorular sorarak başlayacaklardır. Sorularına vereceğiniz cevapları hatırlayamayacağınız için, bir aile üyesi veya bakıcıdan değerlendirmelerine yardımcı olmalarını isteyebilirler.

Doktorunuz hafızanızı kontrol etmek için bilişsel testleri de kullanabilir. Diğer teşhis testlerini de deneyebilirler. Örneğin, beyin hasarı belirtilerini kontrol etmek için bir MRI veya CT taraması kullanabilirler. Beslenme kusurlarını, enfeksiyonları veya diğer sorunları kontrol etmek için kan testlerini kullanabilirler. Ayrıca nöbetleri kontrol etmek için testler de yapabilirler.

Amnezi Nasıl Tedavi Edilir?

Amneziyi tedavi etmek için doktorunuz durumunuzun temel nedenine odaklanacaktır.

Kimyasal olarak uyarılan amnezi, örneğin alkolden kurtulma yoluyla çözülebilir. Bu kimyasal, sisteminizden çıktığında, bellek problemleriniz muhtemelen azalacaktır.

Hafif kafa travmasından kaynaklanan amnezi genellikle zaman geçtikçe tedavi edilmez hale gelir. Ağır kafa travması sonrası amnezi geri çekilmeyebilir. Bununla birlikte, gelişmeler genellikle altı ila dokuz ay içinde ortaya çıkar.

Demanstan amnezi genellikle tedavi edilemez. Bununla birlikte, doktorunuz öğrenme ve hafızayı desteklemek için ilaçlar reçete edebilir.

Kalıcı hafıza kaybınız varsa, doktorunuz mesleki terapi önerebilir. Bu terapi türü, günlük yaşam için yeni bilgi ve hafıza becerilerini öğrenmenize yardımcı olabilir. Terapistiniz ayrıca, bellek araçlarını nasıl kullanacağınızı ve bilgiyi almayı kolaylaştıracak teknikleri organize etmeyi öğretebilir.

Amneziyi Önleme

Aşağıdaki sağlıklı alışkanlıklar bilinç kararması, kafa travması, demans, inme ve hafıza kaybının diğer olası nedenlerine yakalanma riskinizi azaltabilir:

Alkol veya uyuşturucuların yoğun olarak kullanılmasından kaçının.
Yüksek sarsıntı riskine neden olan spor yaparken koruyucu başlık kullanın.
Hayatınız boyunca zihinsel olarak aktif kalın. Örneğin, dersleri alın, yeni yerler keşfedin, yeni kitaplar okuyun ve zihinsel olarak zorlu oyunları oynayın.
Hayatınız boyunca fiziksel olarak aktif kalın.
Meyve, sebze, kepekli tahıllar ve az yağlı proteinler dahil olmak üzere kalp-sağlıklı bir diyet yiyin.
Karbonhidrat tüketin.