Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi )

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) Nedir ?

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) , bir kişinin, genellikle stresli veya travmatik bir olayla ilişkilendirilen belirli bilgileri hatırlayamaması ve önemli kişisel bilgileri hatırlayamaması durumudur.
Bu unutma belirli alanlarla sınırlı olabilir (tematik) veya kişinin yaşam öyküsü ve kimliğinin (genel) çoğunluğınu içerebilir.

Dissosiyatif füj denilen bazı nadir durumlarda, kişi kişisel bilgilerinin çoğunu veya tamamını unutabilir (isim, kişisel tarih, arkadaşlar). Bazen farklı bir yere seyahat edebilir ve tamamen yeni bir kimliğe bürünebilir.

Tüm Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) vakalarında, kişi normal unutmadan çok daha fazla hafıza kaybına sahiptir.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ), “disosiyatif bozukluklar” olarak adlandırılan bir grup koşuldan biridir. Disosiyatif bozukluklar, normalde hafıza, bilinç, farkındalık, kimlik ve algı gibi düzgün şekilde çalışan zihinsel işlevlerin parçalandığı zihinsel hastalıklardır.

Ayrışma semptomları hafif olabilir, ancak o kadar şiddetli olabilir ki, kişinin işlev görmesini engelleyebilir ve ayrıca ilişkileri ve iş etkinliklerini etkileyebilir.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) Belirtileri

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi )’nin üç türü veya kalıbı vardır:

Lokalize: Bu hafıza kaybı, belirli bir bilgi alanını veya bir çocuğun hayatının belirli bölümlerini etkiler. Genellikle hafıza kaybı belirli bir travmaya odaklanır. Örneğin, bir suç kurbanı silah zoruyla soyulma anını hatırlamayabilir. Ancak o günün geri kalanındaki ayrıntıları hatırlayabilir.

Genelleştirilmiş: Bu hafıza kaybı, bireyin hayatındaki tüm alanları etkilediği gibi kimliğinin önemli bölümlerini de etkiler.

Füj: Dissosiyatif füj ile, kişi amneziyi yaygınlaştırmış ve yeni bir kimlik benimsemiştir.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ), hastalıklar, felç veya beyin yaralanmaları gibi tıbbi sorunların neden olduğu amneziden farklıdır. Tıbbi sorunların neden olduğu amnezide hatıraların birden unutulması nadirdir ve genellikle yavaş ve aşamalı bir işlemdir.

Disosiyatif amnezi vakalarında genellikle, hatıralar aniden hatırlanabilir.Bu hatırlama, kişinin çevresindeki bir şey tarafından tetiklendiği için veya terapi sonrasında gerçekleşebilir.

Diğer bir fark, tıbbi amneziye maruz kalan kişilerin hafıza kaybından dolayı oldukça üzgün olmalarıdır, oysa dissosiyatif amnezisi olan çoğu insanın amnezi ile ilgili şaşırtıcı derecede az endişesi olduğu görülmektedir.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) Teşhisi

Hastada Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) semptomları varsa, doktor hasta hakkında tam bir tıbbi öykü araştırması ve fizik muayene yapar. Disosiyatif bozuklukları teşhis etmek için laboratuar testleri yapılmamasına rağmen, doktor durumun, bir ilacın veya fiziksel bir hastalığın yan etkileri olmadığından emin olmak için kan testleri veya görüntüleme (X-ışınları, BT taramaları veya MRI) kullanabilir.

Kişinin fiziksel bir hastalığı yoksa, zihinsel hastalıkların teşhisi ve tedavisi için özel olarak eğitilmiş bir psikiyatr, psikolog veya psikiyatrik bir sosyal hizmet uzmanı gibi bir zihinsel sağlık çalışanına yönlendirilebilir. Bu uzman, kişinin deneyimlerinin ve mevcut işleyişinin tam bir profilini elde etmek için klinik bir görüşme yapacaktır.

Bazı psikiyatristler ve psikologlar uzmanlık testleri veya Ayrışma için Yapılandırılmış Klinik Görüşme gibi standart bir görüşme kullanabilirler.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) Nedenleri

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ), savaş, madde bağımlılığı, kazalar veya felaketler gibi travmatik olayların neden olabileceği ezici stres gibi durumlarla ilişkilidir. Kişi travmaya maruz kalmış veya yeni tanık olmuş olabilir. Disosiyatif amnezide genetik (kalıtsal) bir bağlantı olduğu da gözükmektedir, çünkü yakın akrabalar sıklıkla amnezi geliştirme eğilimindedir.

Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi ) Tedavisi

Disosiyatif amnezi tedavisinin amaçları, semptomları hafifletmek, hastanın ve etrafındakilerin güvende olduğundan emin olmak ve kişiyi kayıp anılarıyla yeniden buluşturmaktır. Tedavi ayrıca kişiye yardım etmeyi amaçlar. Bu amaç aşağıdakileri içerir:

Acı veren olayları güvenle ele alma ve yönetme;

Yeni başa çıkma becerileri ve yaşam becerileri geliştirmek;

Normal işleyişe mümkün olduğunca geri döndürme ve
İlişkileri geliştirme;

En iyi tedavi yaklaşımı kişiye, amnezi tipine ve semptomların şiddetine bağlıdır. Tedavi büyük olasılıkla aşağıdaki yöntemlerin bir kombinasyonunu içerecektir:

Psikoterapi

Ayrıca “konuşma terapisi” olarak adlandırılan psikoterapi, disosiyatif bozuklukların ana tedavisidir. Bu, çeşitli terapi biçimlerini içeren geniş bir terimdir.

Bilişsel-Davranışçı T000erapi

Bu psikoterapi biçimi, zararlı düşünme kalıplarını, duygularını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır.

Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

Bu teknik, sürekli kabuslar, geri dönüşler ve travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) diğer semptomlarını tedavi etmek için tasarlanmıştır.

Diyalektik Davranış Terapisi

Bu psikoterapi biçimi, kişilik bozukluğu olan kişiler (disosiyatif belirtiler içerebilir) içindir ve sıklıkla, kişinin suistimal veya travma geçirmesinden sonra uygulanır.

Aile Terapisi

Bu, aileye bozukluğu öğretme konusunda yardımcı olur ve hastanın belirtilerinin geri dönüp dönmediğini aile üyelerinin tanımalarına yardımcı olur.

Yaratıcı Terapiler (Örneğin, Sanat Terapisi, Müzik Terapisi)

Bu tedaviler, hastaların düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini güvenli ve yaratıcı bir ortamda keşfetmelerini ve ifade etmelerini sağlar.

Meditasyon ve Rahatlama Teknikleri

Bunlar insanların Psikojenik Amnezi ( Dissosiyatif Amnezi )semptomlarını daha iyi idare etmelerine ve iç durumlarının daha iyi farkında olmalarına yardımcı olur.

Klinik Hipnoz

Bu, farklı bir bilinç durumu elde etmek için yoğun gevşeme, konsantrasyon ve odaklanmış dikkat kullanan ve insanların bilinçli zihinlerinden saklayabilecekleri düşünceleri, duyguları ve hatıraları keşfetmelerini sağlayan bir tedavidir.

İlaç Tedavisi

Disosiyatif bozuklukları tedavi edecek ilaç yoktur. Bununla birlikte, disosiyatif bozukluğu olan insanlar, özellikle depresyon veya anksiyete olanlar, antidepresan veya anti-anksiyete ilaçlarıyla yapılan tedaviden fayda görebilirler.

Disosiyatif amnezisi olan kişiler genellikle tedaviye iyi yanıt verir; Bununla birlikte, ilerleme ve başarı, kişinin yaşam durumu, aileden ve arkadaşlardan destek alması dahil, birçok şeye bağlıdır.